เนื้อเพลง Perfection คำอ่านไทย Tata Young

Music & Lyrics by Billy Steinberg / Josh Alexander /
( มยูสิค & ลีริค ไบ บีลลิ Steinberg / จอซชฺ แอลเลคแซนเดอร์ /)
Ruth Anne Cunningham [AMRO] / Leona Lewis
(Ruth เอน Cunningham [ AMRO ] / ลีโอน่า เลวิซ)

I was blind, I was lost
(ไอ วอส บไลนด , ไอ วอส ล็อซท)
How did I find you?
(เฮา ดิด ดาย ไฟนด ยู)
I lost drawn, pain the cost
(ไอ ล็อซท ดรอน , เพน เดอะ ค็อซท)
Tell me, how did I find you?
(เท็ล มี , เฮา ดิด ดาย ไฟนด ยู)

Was it chance? Was it fate?
(วอส ซิท ชานซ วอส ซิท เฟท)
Much too good to contemplate
(มัช ทู เกิด ทู คอนเท็มพเลท)
Now I Thank God everyday
(เนา ไอ แธ็งค ก็อด เอวี่เดย์)
What more can I say
(ว็อท โม แค็น นาย เซ)

You are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)
That is what you are
(แดท อีส ว็อท ยู อาร์)
I see perfection
(ไอ ซี เพอะเฟคฌัน)
In your faults and scars
(อิน ยุร ฟอลท แซน ซคา)

Because you love me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)
And swear that you see
(แอ็นด ซแว แดท ยู ซี)
Perfection in me
(เพอะเฟคฌัน อิน มี)
Perfection in me, upon reflection
(เพอะเฟคฌัน อิน มี , อุพอน ริฟเคลฌัน)
You are perfection, you are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน , ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)

You were calm, you were kind
(ยู เวอ คาม , ยู เวอ ไคนด)
How did I find you?
(เฮา ดิด ดาย ไฟนด ยู)
I was out of my mind
(ไอ วอส เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I don’t have to remind you
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ริไมนด ยู)

But with love and with faith
(บัท วิฑ ลัฝ แอ็นด วิฑ เฟธ)
I learned it’s not to late
(ไอ เลิน อิทซ น็อท ทู เลท)
And I thank God everyday
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด เอวี่เดย์)
What more can I say?
(ว็อท โม แค็น นาย เซ)

You are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)
That is what you are
(แดท อีส ว็อท ยู อาร์)
I see perfection
(ไอ ซี เพอะเฟคฌัน)
In your faults and scars
(อิน ยุร ฟอลท แซน ซคา)

Because you love me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)
And swear that you see
(แอ็นด ซแว แดท ยู ซี)
Perfection in me, upon reflection
(เพอะเฟคฌัน อิน มี , อุพอน ริฟเคลฌัน)
You are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)

Anyone who says
(เอนอิวัน ฮู เซ)
there’s nothing perfect in this world
(แดร์ นัธอิง เพ๊อร์เฟ็คท อิน ดีซ เวิลด)
Doesn’t know you, they don’t know you
(ดัสอินท โน ยู , เด ด้อนท์ โน ยู)
There is so much soul in everything you do
(แดร์ อีส โซ มัช โซล อิน เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Lifin’ me up, I can see love unafraid
(Lifin มี อัพ , ไอ แค็น ซี ลัฝ อนาเฟรด)

What more can I say?
(ว็อท โม แค็น นาย เซ)

You are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)
That is what you are
(แดท อีส ว็อท ยู อาร์)
I see perfection
(ไอ ซี เพอะเฟคฌัน)
In your faults and scars
(อิน ยุร ฟอลท แซน ซคา)

Because you love me
(บิคอส ยู ลัฝ มี)
And swear that you see
(แอ็นด ซแว แดท ยู ซี)
Perfection in me, upon reflection
(เพอะเฟคฌัน อิน มี , อุพอน ริฟเคลฌัน)
You are perfection, you are perfection
(ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน , ยู อาร์ เพอะเฟคฌัน)

เพลง Love is the Law
(เพลง ลัฝ อีส เดอะ ลอ)

Music &Kyrics by Anders Wollbeck /
(มยูสิค &Kyrics ไบ Anders Wollbeck /)
Mattias Lindblom / Daniel Presley
(Mattias Lindblom / แดนเย็ล เพซรี)

You took a chance
(ยู ทุค กา ชานซ)
And I learned how to deal with my life
(แอ็นด ดาย เลิน เฮา ทู ดีล วิฑ มาย ไลฟ)

You had to go
(ยู แฮ็ด ทู โก)
I had nothing
(ไอ แฮ็ด นัธอิง)
Just nothing but why
(จัซท นัธอิง บัท ฮไว)

Why everything’s broken
(ฮไว เอ๊วี่ติง บโรเค็น)
Why should I stay open
(ฮไว เชิด ดาย ซเท โอเพ็น)
Open for you
(โอเพ็น ฟอ ยู)

But then my heart skipped a breath
(บัท เด็น มาย ฮาท สคริป อะ บเร็ธ)
Without a beat I forget
(วิเฑาท ดา บีท ไอ เฟาะเกท)
And I’m not ready to loose it all
(แอ็นด แอม น็อท เรดอิ ทู ลูซ อิท ดอร์)
But love is the law, is the law, is the law
(บัท ลัฝ อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ)

I’ve got an empty room
(แอฝ ก็อท แอน เอมทิ รุม)
But there’s nowhere to cry
(บัท แดร์ โนแวร์ ทู คไร)
I’ve got a million reasons
(แอฝ ก็อท ดา มีลยัน รี๊ซั่น)
To hate you but why
(ทู เฮท ยู บัท ฮไว)

And I don’t need a love song
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด อะ ลัฝ ซ็อง)
So tell me what went wrong
(โซ เท็ล มี ว็อท เว็นท ร็อง)
Wrong with you
(ร็อง วิฑ ยู)

But then my heart skipped a breath
(บัท เด็น มาย ฮาท สคริป อะ บเร็ธ)
Without a beat I forget
(วิเฑาท ดา บีท ไอ เฟาะเกท)
And I’m not ready to loose it all
(แอ็นด แอม น็อท เรดอิ ทู ลูซ อิท ดอร์)
But love is the law, is the law, is the law
(บัท ลัฝ อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ)

I’m gonna open my eyes
(แอม กอนนะ โอเพ็น มาย ไอ)
Gonna let you know
(กอนนะ เล็ท ยู โน)
Not goin give it up
(น็อท โกอิน กิฝ อิท อัพ)
Gonna let you go
(กอนนะ เล็ท ยู โก)

And I don’t care if you don’t come back
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค อิฟ ยู ด้อนท์ คัม แบ็ค)
I’ll be mad, not yours
(แอล บี แม็ด , น็อท ยุร)
I’m alive
(แอม อะไลฝ)

But then my heart skipped a breath
(บัท เด็น มาย ฮาท สคริป อะ บเร็ธ)
Without a beat I forget
(วิเฑาท ดา บีท ไอ เฟาะเกท)
And I’m not ready to loose it all
(แอ็นด แอม น็อท เรดอิ ทู ลูซ อิท ดอร์)
But love is the law, is the law, is the law
(บัท ลัฝ อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ)

But then my heart skipped a breath
(บัท เด็น มาย ฮาท สคริป อะ บเร็ธ)
Without a beat I forget
(วิเฑาท ดา บีท ไอ เฟาะเกท)
And I’m not ready to loose it all
(แอ็นด แอม น็อท เรดอิ ทู ลูซ อิท ดอร์)
But love is the law, is the law, is the law
(บัท ลัฝ อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ , อีส เดอะ ลอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfection คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น