เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Would you mind if I took the time to get to know you
( เวิด ยู ไมนด อิฟ ฟาย ทุค เดอะ ไทม ทู เก็ท ทู โน ยู)
Cause it’s been a while since all we’ve been through
(คอส อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ออล หวีบ บีน ธรู)
And even though I said my feelings wouldn’t change
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ เซ็ด มาย ฟีลอิง วูดดึ่น เชนจ)
Nothin’ stays the same, ooh
(นอทติน ซเท เดอะ เซม , อู้)

I could see when I look in your eyes you mean no harm
(ไอ เคิด ซี ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ ยู มีน โน ฮาม)
It’s just the way you manipulate me with your charm
(อิทซ จัซท เดอะ เว ยู มะนีพอิวเลท มี วิฑ ยุร ชาม)
And I can tell the love I have for you’s still strong
(แอ็นด ดาย แค็น เท็ล เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู ซทิล ซทร็อง)
And there ain’t nothing wrong with me still lovin’ you
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง ร็อง วิฑ มี ซทิล ลัฝวิน ยู)

After all that we’ve been through [Ooh]
(อาฟเทอะ ออล แดท หวีบ บีน ธรู [ อู้ ])
I find myself still lovin’ you [Yeah]
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ซทิล ลัฝวิน ยู [ เย่ ])
But I think we need to take the time to get back
(บัท ไอ ธิงค วี นีด ทู เทค เดอะ ไทม ทู เก็ท แบ็ค)
Cause I never get up on a good thing
(คอส ไอ เนฝเออะ เก็ท อัพ ออน อะ เกิด ธิง)
I never give up on the love we had [Ooh…ooh…]
(ไอ เนฝเออะ กิฝ อัพ ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด [ อู้ อู้ ])
We just need to take it slow
(วี จัซท นีด ทู เทค อิท ซโล)

In the past you would act as if you don’t really care
(อิน เดอะ พาซท ยู เวิด แอ็คท แอ็ส อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
You would fight and argue almost anywhere
(ยู เวิด ไฟท แอ็นด อากิว ออลโมซท เอนอิฮแว)
Lookin’ back sometimes I feel like such a fool
(ลุคกิน แบ็ค ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ซัช อะ ฟูล)
For puttin’ up with you, boo
(ฟอ พันดิน อัพ วิฑ ยู , บู)

Baby, please understand me if it seems I’m confused
(เบบิ , พลีส อันเดิซแทนด มี อิฟ อิท ซีม แอม ค็อนฟยูส)
It’s just it might take me some time to get used to
(อิทซ จัซท ดิธ ไมท เทค มี ซัม ไทม ทู เก็ท ยูซ ทู)
you
(ยู)
When I things of all the things we used to do, baby
(ฮเว็น นาย ธิง อ็อฝ ออล เดอะ ธิง วี ยูซ ทู ดู , เบบิ)
I just find myself still lovin’ you
(ไอ จัซท ไฟนด ไมเซลฟ ซทิล ลัฝวิน ยู)

After all that we’ve been through [Yeah]
(อาฟเทอะ ออล แดท หวีบ บีน ธรู [ เย่ ])
I find myself still lovin’ you [Oh]
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ซทิล ลัฝวิน ยู [ โอ ])
But I think we need to take the time to get back [No, no]
(บัท ไอ ธิงค วี นีด ทู เทค เดอะ ไทม ทู เก็ท แบ็ค [ โน , โน ])
Cause I never get up on a good thing
(คอส ไอ เนฝเออะ เก็ท อัพ ออน อะ เกิด ธิง)
I never give up on the love we had [Baby]
(ไอ เนฝเออะ กิฝ อัพ ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด [ เบบิ ])
We just need to take it slow
(วี จัซท นีด ทู เทค อิท ซโล)

I believe you and me have a chance to make this right
(ไอ บิลีฝ ยู แอ็นด มี แฮ็ฝ อะ ชานซ ทู เมค ดีซ ไรท)
Oh, baby, if your heart is in it, I’m still with it
(โอ , เบบิ , อิฟ ยุร ฮาท อีส ซิน หนิด , แอม ซทิล วิฑ อิท)
Even after all this time has passed
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม แฮ็ส พาซ)
Oh, I’m still lovin’ you
(โอ , แอม ซทิล ลัฝวิน ยู)

After all that we’ve been through [Yeah]
(อาฟเทอะ ออล แดท หวีบ บีน ธรู [ เย่ ])
I find myself still lovin’ you [Oh, yeah]
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ซทิล ลัฝวิน ยู [ โอ , เย่ ])
But I think we need to take the time to get back
(บัท ไอ ธิงค วี นีด ทู เทค เดอะ ไทม ทู เก็ท แบ็ค)
Cause I never get up on a good thing
(คอส ไอ เนฝเออะ เก็ท อัพ ออน อะ เกิด ธิง)
I never give up on the love we had [Baby]
(ไอ เนฝเออะ กิฝ อัพ ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด [ เบบิ ])
We just need to take it slow
(วี จัซท นีด ทู เทค อิท ซโล)

After all that we’ve been through [Oh]
(อาฟเทอะ ออล แดท หวีบ บีน ธรู [ โอ ])
I find myself still lovin’ you
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ซทิล ลัฝวิน ยู)
But I think we need to take the time to get back
(บัท ไอ ธิงค วี นีด ทู เทค เดอะ ไทม ทู เก็ท แบ็ค)
Cause I never get up on a good thing [Never give up]
(คอส ไอ เนฝเออะ เก็ท อัพ ออน อะ เกิด ธิง [ เนฝเออะ กิฝ อัพ ])
I never give up on the love we had [Yeah]
(ไอ เนฝเออะ กิฝ อัพ ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด [ เย่ ])
We just need to take it slow
(วี จัซท นีด ทู เทค อิท ซโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น