เนื้อเพลง Sunday Morning Call คำอ่านไทย Oasis

Here’s Another Sunday Morning Call
( เฮียร แอะนัธเออะ ซันดิ มอนิง คอล)
Yer Hear Yer Head A Banging On The Door
(Yer เฮีย Yer เฮ็ด อะ แบงกิง ออน เดอะ โด)
Slip Your Shoes On And Then Out You Crawl
(ซลิพ ยุร ฌู ออน แอ็นด เด็น เอ้า ยู ครอล)
Into A Day That Couldn’t Give You More
(อีนทุ อะ เด แดท คูดซึ่น กิฝ ยู โม)
But What For
(บัท ว็อท ฟอ)

And In Your Head Do You Feel
(แอ็นด อิน ยุร เฮ็ด ดู ยู ฟีล)
What You’re Not Supposed To Feel
(ว็อท ยัวร์ น็อท ซัพโพส ทู ฟีล)
You Take What You Want
(ยู เทค ว็อท ยู ว็อนท)
But You Won’t Get It For Free
(บัท ยู ว็อนท เก็ท ดิธ ฟอ ฟรี)
You Need More Time
(ยู นีด โม ไทม)
Cos Your Thoughts And Words Won’t Last Forever More
(คอซ ยุร ธอท แซน เวิด ว็อนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ โม)
But I’m Not Sure If It Ever Works Out Right
(บัท แอม น็อท ฌุร อิฟ อิท เอฝเออะ เวิค เอ้า ไรท)
But It’s Ok It’s All Right
(บัท อิทซ โอเค อิทซ ซอร์ ไรท)

When Yer Lonely And You Start To Hear
(ฮเว็น Yer โลนลิ แอ็นด ยู ซทาท ทู เฮีย)
The Little Voices In Your Head At Night
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ฝอยซ ซิน ยุร เฮ็ด แอ็ท ไนท)
You Will Only Sniff Away The Tears
(ยู วิล โอ๊นลี่ ซนิฟ อะเว เดอะ เทีย)
So You Can Dance Until The Morning Light
(โซ ยู แค็น ดานซ อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
At What Price
(แอ็ท ว็อท พไรซ)

And In Your Head Do You Feel
(แอ็นด อิน ยุร เฮ็ด ดู ยู ฟีล)
What You’re Not Supposed To Feel
(ว็อท ยัวร์ น็อท ซัพโพส ทู ฟีล)
You Take What You Want
(ยู เทค ว็อท ยู ว็อนท)
But You Won’t Get It For Free
(บัท ยู ว็อนท เก็ท ดิธ ฟอ ฟรี)
You Need More Time
(ยู นีด โม ไทม)
Cos Your Thoughts And Words Won’t Last Forever More
(คอซ ยุร ธอท แซน เวิด ว็อนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ โม)
But I’m Not Sure If It Ever Works Out Right
(บัท แอม น็อท ฌุร อิฟ อิท เอฝเออะ เวิค เอ้า ไรท)
But It’s Ok It’s All Right
(บัท อิทซ โอเค อิทซ ซอร์ ไรท)

And In Your Head Do You Feel
(แอ็นด อิน ยุร เฮ็ด ดู ยู ฟีล)
What You’re Not Supposed To Feel
(ว็อท ยัวร์ น็อท ซัพโพส ทู ฟีล)
When You Take What You Want
(ฮเว็น ยู เทค ว็อท ยู ว็อนท)
You Don’t Get Hope For Free
(ยู ด้อนท์ เก็ท โฮพ ฟอ ฟรี)
You Need More Time
(ยู นีด โม ไทม)
Cos Your Thoughts And Words Won’t Last Forever More
(คอซ ยุร ธอท แซน เวิด ว็อนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ โม)
And I’m Not Sure If It’ll Ever Ever Ever Work Out Right
(แอ็นด แอม น็อท ฌุร อิฟ อิว เอฝเออะ เอฝเออะ เอฝเออะ เวิค เอ้า ไรท)
Will It Ever Ever Ever Work Out Right
(วิล อิท เอฝเออะ เอฝเออะ เอฝเออะ เวิค เอ้า ไรท)
Cos It Never Never Never Works Out Right
(คอซ ซิท เนฝเออะ เนฝเออะ เนฝเออะ เวิค เอ้า ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sunday Morning Call คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น