เนื้อเพลง Obsession คำอ่านไทย Kelly Rowland

i wanna be
( ไอ วอนนา บี)
the everything you need
(ดิ เอ๊วี่ติง ยู นีด)
the every sight you see
(ดิ เอฝริ ไซท ยู ซี)
the closest thing to epidemic
(เดอะ โคลสเอส ธิง ทู เอพิเดมอิค)
slightly your disease
(ซไลทลิ ยุร ดิสีส)
a love without a cure
(อะ ลัฝ วิเฑาท ดา คิวเร)
no uncertainties for sure
(โน uncertainties ฟอ ฌุร)
the closest thing to alcohol
(เดอะ โคลสเอส ธิง ทู แอลโคะฮ็อล)
that calls you back for more
(แดท คอล ยู แบ็ค ฟอ โม)

your sensual tough
(ยุร เซนฌวล ทั๊ฟ)
it’s all too much
(อิทซ ซอร์ ทู มัช)
unbearing love
(unbearings ลัฝ)
my obsession
(มาย อ็อบเซฌอัน)
i speak your tone
(ไอ ซพีค ยุร โทน)
dance to your song
(ดานซ ทู ยุร ซ็อง)
of my confession
(อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
of my obsession
(อ็อฝ มาย อ็อบเซฌอัน)

it’s fearful when i
(อิทซ เฟียฟุล ฮเว็น นาย)
replay over life
(รีเพลย์ โอเฝอะ ไลฟ)
no existing night
(โน เอ็กสีซททิง ไนท)
feels like this one
(ฟีล ไลค ดีซ วัน)
i feel your presence
(ไอ ฟีล ยุร พเรสเอ็นซ)
underrates romance
(อันเดอะเรท โระแมนซ)
no fear, you’re my one, slight obsession
(โน เฟีย , ยัวร์ มาย วัน , ซไลท อ็อบเซฌอัน)

you stand beside
(ยู ซแท็นด บิไซด)
and everything resides
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ริไสด)
every surrounding fights
(เอฝริ ซะเรานดิงส ไฟท)
to fall into the moment, take their seats into the night
(ทู ฟอล อีนทุ เดอะ โมเม็นท , เทค แด ซีท อีนทุ เดอะ ไนท)
an unexperienced heart
(แอน unexperienced ฮาท)
is begging & it starts
(อีส เบกกิง & อิท ซทาท)
to collect all the elements of love
(ทู ค็อลเลคท ดอร์ ดิ เอลอิเม็น อ็อฝ ลัฝ)
that’s sure to draw
(แด๊ท ฌุร ทู ดรอ)

have you read the surgeon’s general
(แฮ็ฝ ยู เร็ด เดอะ เซอจัน เจนเออะแร็ล)
tells me it’s not healthy still i know
(เท็ล มี อิทซ น็อท เฮลธิ ซทิล ไอ โน)
maybe i’ll be the one to teach a lesson baby
(เมบี แอล บี ดิ วัน ทู ทีช อะ เล๊ซซั่น เบบิ)
but the first step is to admit my obsession baby
(บัท เดอะ เฟิซท ซเท็พ อีส ทู แอ็ดมีท มาย อ็อบเซฌอัน เบบิ)

have you seen the way i look at you
(แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ เว ไอ ลุค แกท ยู)
my eyes glare along with fireflies in the night
(มาย ไอ กแล อะลอง วิฑ ไฟเออฟาย ซิน เดอะ ไนท)
your response is only a test and
(ยุร ริซพอนซ อีส โอ๊นลี่ อะ เท็ซท แอ็นด)
obviously i failed
(ออบเฝียซลิ ไอ เฟล)
cause you’re my obsession
(คอส ยัวร์ มาย อ็อบเซฌอัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obsession คำอ่านไทย Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น