เนื้อเพลง Good Life คำอ่านไทย Kanye West feat T-Pain

[Kanye West]
( [ เคนยี เว็ซท ])
Like we always do at this time
(ไลค วี ออลเว ดู แอ็ท ดีซ ไทม)
I go for mine, I got to shine
(ไอ โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)
I g-go for mine, I got to shine
(ไอ จี โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)

[T-Pain]
([ ที เพน ])
I’ma get on this TV mama, I’ma
(แอมอา เก็ท ออน ดีซ ทีวี มามะ , แอมอา)
I’ma put sh*t down
(แอมอา พัท ฌะ *ที เดาน)
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Hey, I’m good
(เฮ , แอม เกิด)

[Verse 1 Kanye West]
([ เฝิซ วัน เคนยี เว็ซท ])
Welcome to the good life
(เวลคัม ทู เดอะ เกิด ไลฟ)
Where n*gga’s that sell D
(ฮแว เอ็น *ggas แดท เซ็ล ดี)
Won’t even get pulled over in they new V
(ว็อนท อีเฝ็น เก็ท พุล โอเฝอะ อิน เด นยู วี)
The good life, let’s go on a living’ spree
(เดอะ เกิด ไลฟ , เล็ท โก ออน อะ ลีฝอิง ซพรี)
Sh*t they say the best things in life are free
(ฌะ *ที เด เซ เดอะ เบ็ซท ธิง ซิน ไลฟ อาร์ ฟรี)
The good life, it feel like Atlanta
(เดอะ เกิด ไลฟ , อิท ฟีล ไลค แอทแรนทา)
It feel like L.A., it feel like Miami
(อิท ฟีล ไลค แอล อะ , อิท ฟีล ไลค มายเอมอี)
It feel like N.Y., summertime Chi, ahh
(อิท ฟีล ไลค เอ็น วาย , ซัมเมอร์ไทม์ ชี , อา)
[Now throw your hands up in the sky]
([ เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค ])
So I roll through good
(โซ ไอ โรล ธรู เกิด)
Y’all pop the trunk, I pop the hood, Ferrari
(ยอล พ็อพ เดอะ ทรังค , ไอ พ็อพ เดอะ ฮุด , เฟอรารี่)
And she got the goods
(แอ็นด ชี ก็อท เดอะ เกิด)
And she got that ass, I got to look, sorry
(แอ็นด ชี ก็อท แดท อาซ , ไอ ก็อท ทู ลุค , ซอริ)
Yo it’s got to be cause I’m seasoned
(โย อิทซ ก็อท ทู บี คอส แอม ซี๊ซั่น)
Haters give me them salty looks, Lowry’s
(เฮเดอ กิฝ มี เฑ็ม ซอลทิ ลุค , Lowrys)
50 told me go ‘head switch the style up
(50 โทลด มี โก เฮ็ด ซวิช เดอะ ซไทล อัพ)
And if they hate then let ’em hate
(แอ็นด อิฟ เด เฮท เด็น เล็ท เอ็ม เฮท)
And watch the money pile up, the good life
(แอ็นด ว็อช เดอะ มันอิ ไพล อัพ , เดอะ เกิด ไลฟ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Now I, I go for mine, I got to shine
(เนา ไอ , ไอ โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)
Now I, I go for mine, I got to shine
(เนา ไอ , ไอ โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)

[T-Pain]
([ ที เพน ])
I’ma get on this TV mama, I’ma
(แอมอา เก็ท ออน ดีซ ทีวี มามะ , แอมอา)
I’ma put sh*t down
(แอมอา พัท ฌะ *ที เดาน)
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Hey, I’m good
(เฮ , แอม เกิด)

[Verse 2 Kanye West]
([ เฝิซ ทู เคนยี เว็ซท ])
Welcome to the good life
(เวลคัม ทู เดอะ เกิด ไลฟ)
Where we like the girls who ain’t on TV
(ฮแว วี ไลค เดอะ เกิล ฮู เอน ออน ทีวี)
Cause they got more [Ass than the models]
(คอส เด ก็อท โม [ อาซ แฑ็น เดอะ โม๊เด็ล ])
The good life, so keep it coming’ with the bottles
(เดอะ เกิด ไลฟ , โซ คีพ อิท คัมอิง วิฑ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
Till she feel boozed like she bombed out Apollo
(ทิล ชี ฟีล บูส ไลค ชี บ็อม เอ้า Apollo)
The good life, it feel like Houston
(เดอะ เกิด ไลฟ , อิท ฟีล ไลค ฮูซตัน)
It feel like Philly, it feel like D.C.
(อิท ฟีล ไลค ฟิวลี่ , อิท ฟีล ไลค ดี ซี)
It feel like VA, or the Bay, or Ye
(อิท ฟีล ไลค VA , ออ เดอะ เบ , ออ ยี)
Ayy, this is the good life
(อาย , ดีซ ซิส เดอะ เกิด ไลฟ)

Homie, tell me what’s good
(โฮมี , เท็ล มี ว็อท เกิด)
Why I only got a problem when you in the hood
(ฮไว ไอ โอ๊นลี่ ก็อท ดา พรอบเล็ม ฮเว็น ยู อิน เดอะ ฮุด)
Like I’m new in the hood, the only thing I wish?
(ไลค แอม นยู อิน เดอะ ฮุด , ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ วิฌ)
[I wish a n*gga would]
([ ไอ วิฌ อะ เอ็น *gga เวิด ])
He probably think he could, but, but
(ฮี พรอบอับลิ ธิงค ฮี เคิด , บัท , บัท)
I don’t think he should
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี เชิด)
50 told me go ‘head switch the style up
(50 โทลด มี โก เฮ็ด ซวิช เดอะ ซไทล อัพ)
And if they hate then let ’em hate
(แอ็นด อิฟ เด เฮท เด็น เล็ท เอ็ม เฮท)
And watch the money pile up, the good life
(แอ็นด ว็อช เดอะ มันอิ ไพล อัพ , เดอะ เกิด ไลฟ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Now I, I go for mine, I got to shine
(เนา ไอ , ไอ โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)
Now I, I go for mine, I got to shine
(เนา ไอ , ไอ โก ฟอ ไมน , ไอ ก็อท ทู ไฌน)
Now throw your hands up in the sky
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)

[T-Pain]
([ ที เพน ])
I’ma get on this TV mama, I’ma
(แอมอา เก็ท ออน ดีซ ทีวี มามะ , แอมอา)
I’ma put sh*t down
(แอมอา พัท ฌะ *ที เดาน)
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Hey, I’m good
(เฮ , แอม เกิด)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Have you ever popped champagne on a plane
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ โพพี แฌ็มเพน ออน อะ พเลน)
While getting’ some brain
(ฮไวล เกดดดิ้ง ซัม บเรน)
Whipped it out, she said ” I never seen snakes on a plane ”
(วิพชฺ ดิท เอ้า , ชี เซ็ด ” ไอ เนฝเออะ ซีน ซเนค ออน อะ พเลน “)
Whether you broke or rich you gotta get biz
(ฮเวทเออะ ยู บโรค ออ ริช ยู กอททะ เก็ท บิซ)
Having’ money’s the everything that having’ it is
(แฮฝวิ่ง มันอิ ดิ เอ๊วี่ติง แดท แฮฝวิ่ง อิท อีส)
I was splurging’ on trizz
(ไอ วอส splurgings ออน trizz)
But when I get my car back activated
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท มาย คา แบ็ค แอคทิเฝท)
I’m back to Vegas cause
(แอม แบ็ค ทู ฝีกะ คอส)
I always had a passion for flashing’ before I had it
(ไอ ออลเว แฮ็ด อะ แพฌอัน ฟอ แฟ๊ดชิง บิโฟ ไอ แฮ็ด ดิท)
I close my eyes and imagine, the good life
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน อิแมจอิน , เดอะ เกิด ไลฟ)

[T-Pain]
([ ที เพน ])
Is the good life better than the life I live
(อีส เดอะ เกิด ไลฟ เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ไลฟ ไอ ไลฝ)
When I thought that I was gonna go crazy
(ฮเว็น นาย ธอท แดท ไอ วอส กอนนะ โก คเรสิ)
And now my grandmamma ain’t the only girl calling me baby
(แอ็นด เนา มาย grandmamma เอน ดิ โอ๊นลี่ เกิล คอลลิง มี เบบิ)
And if you feeling’ me now then put your hands up in the sky
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีลอิง มี เนา เด็น พัท ยุร แฮ็นด อัพ อิน เดอะ ซไค)
And let me hear you say hey, hey, hey, ooh
(แอ็นด เล็ท มี เฮีย ยู เซ เฮ , เฮ , เฮ , อู้)
I’m good
(แอม เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Life คำอ่านไทย Kanye West feat T-Pain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น