เนื้อเพลง Breath คำอ่านไทย Breaking Benjamin

I see nothing in your eyes,
(เวค อัพ มอนิง ดับบิว ไอ ซี นัธอิง อิน ยุร ไอ ,)
and the more I see the less I lie.
(แอ็นด เดอะ โม ไอ ซี เดอะ เลซ ซาย ไล)

Is it over yet, in my head?
(อีส ซิท โอเฝอะ เย็ท , อิน มาย เฮ็ด)

I know nothing of your kind,
(ไอ โน นัธอิง อ็อฝ ยุร ไคนด ,)
and I won’t reveal your evil mind.
(แอ็นด ดาย ว็อนท ริฝิล ยุร อี๊วิ้ว ไมนด)

Is it over yet? I can’t win.
(อีส ซิท โอเฝอะ เย็ท ไอ แค็นท วิน)

So sacrifice yourself,
(โซ แซคริไฟซ ยุรเซลฟ ,)
and let me have what’s left.
(แอ็นด เล็ท มี แฮ็ฝ ว็อท เล็ฟท)
I know that I can find
(ไอ โน แดท ไอ แค็น ไฟนด)
the fire in your eyes.
(เดอะ ไฟร อิน ยุร ไอ)
I’ll throw it all away,
(แอล ธโร อิท ดอร์ อะเว ,)
get away, please.
(เก็ท อะเว , พลีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You take the breath right out of me. You left a hole where my heart should be. You got to fight just to
(ยู เทค เดอะ บเร็ธ ไรท เอ้า อ็อฝ มี ยู เล็ฟท ดา โฮล ฮแว มาย ฮาท เชิด บี ยู ก็อท ทู ไฟท จัซท ทู)
make it through, ’cause I will be the death of you.
(เมค อิท ธรู , คอส ไอ วิล บี เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยู)

This will be all over soon.
(ดีซ วิล บี ออล โอเฝอะ ซูน)
Pour salt into the open wound.
(โพ ซอลท อีนทุ ดิ โอเพ็น วูนด)

Is it over yet? Let me in.
(อีส ซิท โอเฝอะ เย็ท เล็ท มี อิน)

So sacrifice yourself,
(โซ แซคริไฟซ ยุรเซลฟ ,)
and let me have what’s left.
(แอ็นด เล็ท มี แฮ็ฝ ว็อท เล็ฟท)
I know that I can find
(ไอ โน แดท ไอ แค็น ไฟนด)
the fire in your eyes.
(เดอะ ไฟร อิน ยุร ไอ)
I’ll throw it all away,
(แอล ธโร อิท ดอร์ อะเว ,)
get away, please.
(เก็ท อะเว , พลีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You take the breath right out of me. You left a hole where my heart should be. You got to fight just to
(ยู เทค เดอะ บเร็ธ ไรท เอ้า อ็อฝ มี ยู เล็ฟท ดา โฮล ฮแว มาย ฮาท เชิด บี ยู ก็อท ทู ไฟท จัซท ทู)
make it through, ’cause I will be the death of you.
(เมค อิท ธรู , คอส ไอ วิล บี เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยู)

[Bridge]
([ บริจ ])
I’m waiting, I’m hating, realize, start hiding.
(แอม เวททิง , แอม เฮดติง , รีแอะไลส , ซทาท ไฮดอิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You take the breath right out of me. You left a hole where my heart should be. You got to fight just to
(ยู เทค เดอะ บเร็ธ ไรท เอ้า อ็อฝ มี ยู เล็ฟท ดา โฮล ฮแว มาย ฮาท เชิด บี ยู ก็อท ทู ไฟท จัซท ทู)
make it through, ’cause I will be the death of you.
(เมค อิท ธรู , คอส ไอ วิล บี เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breath คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น