เนื้อเพลง Romeo and Juliet คำอ่านไทย Edwin McCain

See love struck Romeo hit the street on a serenade
(ซี ลัฝ ซทรัค โรมีโอฮิท เดอะ ซทรีท ออน อะ เซเระเนด)
And hes laying everybody low with a love song that he made
(แอ็นด อีส เลยิง เอวี่บอดี้ โล วิฑ อะ ลัฝ ซ็อง แดท ฮี เมด)
He finds a streetlight, steps out of the shade
(ฮี ไฟนด ซา สตีทไลท์ , ซเท็พ เอ้า อ็อฝ เดอะ เฌด)
Says something like, ” You and me, baby, how about it?
(เซ ซัมติง ไลค , ” ยู แอ็นด มี , เบบิ , เฮา อะเบาท ดิธ)

Juliets gonna say, ” Hey it’s, Romeo
(จูรีเอด กอนนะ เซ , ” เฮ อิทซ , โรมีโอ)
You nearly gimme a heart attack ”
(ยู เนียลิ กีมมิ อะ ฮาท แอ็ทแทค “)
He’s underneath my window, she’s singing
(อีส อันเดอะนีธ มาย วีนโด , ชี ซิงกิง)
” Hey la my boyfriend’s back ”
(” เฮ ลา มาย บอยเฟรน แบ็ค “)
You shouldn’t come around here singing up to people like that
(ยู ชูดดึ่น คัม อะเรานด เฮียร ซิงกิง อัพ ทู พี๊เพิ่ล ไลค แดท)
Well, anyway what you gonna do about it?
(เว็ล , เอนอิเว ว็อท ยู กอนนะ ดู อะเบาท ดิธ)

Juliet, when we made love you used to cry
(จูรีเอด , ฮเว็น วี เมด ลัฝ ยู ยูซ ทู คไร)
You said you love me like the stars above
(ยู เซ็ด ยู ลัฝ มี ไลค เดอะ ซทา อะบัฝ)
Youd love me till you died
(ยูต ลัฝ มี ทิล ยู ได)
Well, there’s a place for us and you know the movie song
(เว็ล , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ แซน ยู โน เดอะ มูวี่ ซ็อง)
When you gonna realize it was just that the time was wrong?
(ฮเว็น ยู กอนนะ รีแอะไลส อิท วอส จัซท แดท เดอะ ไทม วอส ร็อง)

We both came up on different streets
(วี โบธ เคม อัพ ออน ดีฟเฟอะเร็นท ซทรีท)
They both were streets of shame
(เด โบธ เวอ ซทรีท อ็อฝ เฌม)
Both dirty both mean and the dream was just the same
(โบธ เดอทิ โบธ มีน แอ็นด เดอะ ดรีม วอส จัซท เดอะ เซม)
And I dreamed your dream for you and now your dream is real
(แอ็นด ดาย ดรีม ยุร ดรีม ฟอ ยู แอ็นด เนา ยุร ดรีม อีส ริแอ็ล)
How can you look at me as if I was just another one of your deals?
(เฮา แค็น ยู ลุค แกท มี แอ็ส อิฟ ฟาย วอส จัซท แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ ยุร ดีล)

Oh no, you can fall for chains of silver
(โอ โน , ยู แค็น ฟอล ฟอ เชน อ็อฝ ซีลเฝอะ)
You can fall for chains of gold
(ยู แค็น ฟอล ฟอ เชน อ็อฝ โกลด)
You can fall for pretty strangers and the promises they hold
(ยู แค็น ฟอล ฟอ พรีททิ ซทเรนเจอะ แซน เดอะ พรอมอิซ เด โฮลด)
You promised me everything you know
(ยู พรอมอิซ มี เอ๊วี่ติง ยู โน)
You promised me thick and thin
(ยู พรอมอิซ มี ธิค แอ็นด ธิน)
Now you say, ” Oh Romeo, yeah, I used to have a scene with him
(เนา ยู เซ , ” โอ โรมีโอ, เย่ , ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ ซีน วิฑ ฮิม)

Oh Juliet, when we made love you used to cry
(โอ จูรีเอด , ฮเว็น วี เมด ลัฝ ยู ยูซ ทู คไร)
Used to swear like the stars above
(ยูซ ทู ซแว ไลค เดอะ ซทา อะบัฝ)
Well, youd love me till the day that we died
(เว็ล , ยูต ลัฝ มี ทิล เดอะ เด แดท วี ได)
Well, there’s a place for us, you know the movie song
(เว็ล , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ , ยู โน เดอะ มูวี่ ซ็อง)
When you gonna realize it was just that the time was wrong?
(ฮเว็น ยู กอนนะ รีแอะไลส อิท วอส จัซท แดท เดอะ ไทม วอส ร็อง)

I can’t do the talk like they talk on TV
(ไอ แค็นท ดู เดอะ ทอค ไลค เด ทอค ออน ทีวี)
And I can’t do a love song like the way it’s meant to be
(แอ็นด ดาย แค็นท ดู อะ ลัฝ ซ็อง ไลค เดอะ เว อิทซ เม็นท ทู บี)
I can’t do everything but I’d do anything for you
(ไอ แค็นท ดู เอ๊วี่ติง บัท อาย ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
Juliet, all I can do is be in love with you
(จูรีเอด , ออล ไอ แค็น ดู อีส บี อิน ลัฝ วิฑ ยู)

And all I do is miss you and the way we used to be
(แอ็นด ออล ไอ ดู อีส มิซ ยู แอ็นด เดอะ เว วี ยูซ ทู บี)
All I do is keep the beat in this rock n roll company
(ออล ไอ ดู อีส คีพ เดอะ บีท อิน ดีซ ร็อค เอ็น โรล คัมพะนิ)
All I do is kiss you through the bars of a rhyme
(ออล ไอ ดู อีส คิซ ยู ธรู เดอะ บา อ็อฝ อะ ไรม)
Juliet, I’d do the stars with you any time
(จูรีเอด , อาย ดู เดอะ ซทา วิฑ ยู เอนอิ ไทม)

Oh Juliet, when we made love you used to cry
(โอ จูรีเอด , ฮเว็น วี เมด ลัฝ ยู ยูซ ทู คไร)
Used to swear like the stars above
(ยูซ ทู ซแว ไลค เดอะ ซทา อะบัฝ)
Well, youd love me till the day that we died
(เว็ล , ยูต ลัฝ มี ทิล เดอะ เด แดท วี ได)
There’s a place for us, you know the movie song
(แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ , ยู โน เดอะ มูวี่ ซ็อง)
When you gonna realize it was just that the time was wrong?
(ฮเว็น ยู กอนนะ รีแอะไลส อิท วอส จัซท แดท เดอะ ไทม วอส ร็อง)

See a love struck Romeo hit the street on a serenade
(ซี อะ ลัฝ ซทรัค โรมีโอฮิท เดอะ ซทรีท ออน อะ เซเระเนด)
Laying everybody low with a love song that he made
(เลยิง เอวี่บอดี้ โล วิฑ อะ ลัฝ ซ็อง แดท ฮี เมด)
Finds a streetlight steps out of the shade
(ไฟนด ซา สตีทไลท์ ซเท็พ เอ้า อ็อฝ เดอะ เฌด)
Says something like, ” You and me, baby, how about it?
(เซ ซัมติง ไลค , ” ยู แอ็นด มี , เบบิ , เฮา อะเบาท ดิธ)
You and me, baby, now how about it?
(ยู แอ็นด มี , เบบิ , เนา เฮา อะเบาท ดิธ)
You and me, baby, now how about it?
(ยู แอ็นด มี , เบบิ , เนา เฮา อะเบาท ดิธ)

Well, Juliet, the dice were loaded from the start
(เว็ล , จูรีเอด , เดอะ ไดซ เวอ โลด ฟร็อม เดอะ ซทาท)
And I bet and you exploded through my heart
(แอ็นด ดาย เบ็ท แอ็นด ยู เอ็คซพโลด ธรู มาย ฮาท)
Well, there’s a place for us, you know the movie song
(เว็ล , แดร์ ซา พเลซ ฟอ อัซ , ยู โน เดอะ มูวี่ ซ็อง)
When you gonna realize it was just that the time was wrong?
(ฮเว็น ยู กอนนะ รีแอะไลส อิท วอส จัซท แดท เดอะ ไทม วอส ร็อง)

Yeah, now Juliet, the time was wrong
(เย่ , เนา จูรีเอด , เดอะ ไทม วอส ร็อง)
Oh, I know the time was wrong, yeah
(โอ , ไอ โน เดอะ ไทม วอส ร็อง , เย่)
The time was wrong, yeah
(เดอะ ไทม วอส ร็อง , เย่)
And I know the time was wrong, yeah
(แอ็นด ดาย โน เดอะ ไทม วอส ร็อง , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Romeo and Juliet คำอ่านไทย Edwin McCain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น