เนื้อเพลง Valentine’s Day Is over คำอ่านไทย Billy Bragg

Some day boy you’ll reap what you’ve sown
( ซัม เด บอย โยว รีพ ว็อท ยู๊ฟ โซน)
You’ll catch a cold and you’ll be on your own
(โยว แค็ช อะ โคลด แอ็นด โยว บี ออน ยุร โอน)
And you will see that what’s wrong with me
(แอ็นด ยู วิล ซี แดท ว็อท ร็อง วิฑ มี)
Is wrong with everyone that
(อีส ร็อง วิฑ เอ๊วี่วัน แดท)
You want to play your little games on
(ยู ว็อนท ทู พเล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกม ออน)

Poetry and flowers pretty words and threats
(โพเอ็ทริ แอ็นด ฟเลาเออะ พรีททิ เวิด แซน ธเร็ท)
You’ve gone to the dogs again and i’m not placing bets
(ยู๊ฟ กอน ทู เดอะ ด็อก อะเกน แอ็นด แอม น็อท เพลซิง เบ็ท)
On you coming home tonight anything but blind
(ออน ยู คัมอิง โฮม ทุไนท เอนอิธิง บัท บไลนด)
If you take me for granted then you must expect to find
(อิฟ ยู เทค มี ฟอ กรานท เด็น ยู มัซท เอ็คซเพคท ทู ไฟนด)
Surprise, surprise
(เซิพไรส , เซิพไรส)

Valentine’s day is over, it’s over
(แฝลเอ็นไทน เด อีส โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ)
Valentine’s day is over
(แฝลเอ็นไทน เด อีส โอเฝอะ)

If you want to talk about it well you know where the phone is
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ทอค อะเบาท ดิธ เว็ล ยู โน ฮแว เดอะ โฟน อีส)
Don’t come round reminding me again how brittle bone is
(ด้อนท์ คัม เรานด รีมายดิง มี อะเกน เฮา brittle บอน อีส)
God didn’t make you an angel the devil made you a man
(ก็อด ดิ๊นอิน เมค ยู แอน เอนเจล เดอะ เด๊ฝิ้ล เมด ยู อะ แม็น)
That brutality and economy are related now i understand
(แดท บรูแทลอิทิ แอ็นด อิคอนโอะมิ อาร์ ริเลท เนา ไอ อันเดิซแทนด)
When will you realise that as above so below there is no love
(ฮเว็น วิล ยู รีโอราย แดท แอ็ส อะบัฝ โซ บิโล แดร์ อีส โน ลัฝ)

For the girl with the hour glass figure
(ฟอ เดอะ เกิล วิฑ เดอะ เอาร กลัซ ฟีกยุร)
Time runs out very fast
(ไทม รัน เอ้า เฝริ ฟัซท)
We used to want the same things but that’s all in the past
(วี ยูซ ทู ว็อนท เดอะ เซม ธิง บัท แด๊ท ซอร์ อิน เดอะ พาซท)
And lately it seems that as it all gets tougher
(แอ็นด เลทลิ อิท ซีม แดท แอ็ส ซิท ออล เก็ท ทักเฟอ)
Your ideal of justice just becomes rougher and rougher
(ยุร ไอดีแอ็ล อ็อฝ จัสติกส จัซท บิคัม rougher แอ็นด rougher)

Thank you for the things you bought me thank you for the card
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ธิง ยู บอท มี แธ็งค ยู ฟอ เดอะ คาด)
Thank you for the things you taught me when you hit me hard
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ธิง ยู ทอท มี ฮเว็น ยู ฮิท มี ฮาด)
That love between two people must be based on understanding
(แดท ลัฝ บีทวิน ทู พี๊เพิ่ล มัซท บี เบซ ออน อันเดิซแทนดิง)
Until that’s true you’ll find your things
(อันทีล แด๊ท ทรู โยว ไฟนด ยุร ธิง)
All stacked out on the landing, surprise, surprise
(ออล ซแท็ค เอ้า ออน เดอะ แลนดิง , เซิพไรส , เซิพไรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valentine’s Day Is over คำอ่านไทย Billy Bragg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น