เนื้อเพลง Melody Fair คำอ่านไทย Bee Gees

1969
-1969

Who is the girl with the crying face looking at millions of signs?
(ฮู อีส เดอะ เกิล วิฑ เดอะ คไรอิง เฟซ ลุคอิง แอ็ท มีลยัน อ็อฝ ไซน)
She knows that life is a running race,
(ชี โน แดท ไลฟ อีส ซา รันนิง เรซ ,)
Her face shouldn’t show any line.
(เฮอ เฟซ ชูดดึ่น โฌ เอนอิ ไลน)

Melody Fair won’t you comb your hair? You can be beautiful too.
(เมลโอะดิ แฟ ว็อนท ยู โคม ยุร แฮ ยู แค็น บี บยูทิฟุล ทู)
Melody Fair , remember you’re only a woman .
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ วูมเอิน)
Melody Fair, remember you’re only a girl. Ah…
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เกิล อา)

Who is the girl at the window pane, watching the rain falling down?
(ฮู อีส เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ วีนโด เพน , วัทชิง เดอะ เรน ฟ๊อลิง เดาน)
Melody, life isn’t like the rain ; its just like a merry go round.
(เมลโอะดิ , ไลฟ อีสซึ่น ไลค เดอะ เรน ; อิทซ จัซท ไลค เก เมริ โก เรานด)

Melody Fair won’t you comb your hair? You can be beautiful too.
(เมลโอะดิ แฟ ว็อนท ยู โคม ยุร แฮ ยู แค็น บี บยูทิฟุล ทู)
Melody Fair, remember you’re only a woman.
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ วูมเอิน)
Melody Fair, remember you’re only a girl. Ah…
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เกิล อา)

Who is the girl with the crying face, looking at millions of signs?
(ฮู อีส เดอะ เกิล วิฑ เดอะ คไรอิง เฟซ , ลุคอิง แอ็ท มีลยัน อ็อฝ ไซน)
She knows that life is a running race.
(ชี โน แดท ไลฟ อีส ซา รันนิง เรซ)
Her face shouldn’t show any lines.
(เฮอ เฟซ ชูดดึ่น โฌ เอนอิ ไลน)

Melody Fair won’t you comb your hair? You can be beautiful too.
(เมลโอะดิ แฟ ว็อนท ยู โคม ยุร แฮ ยู แค็น บี บยูทิฟุล ทู)
Melody Fair , remember you’re only a woman.
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ วูมเอิน)
Melody Fair, remember you’re only a girl. Ah ….
(เมลโอะดิ แฟ , ริเมมเบอะ ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เกิล อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Melody Fair คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น