เนื้อเพลง Redneck Woman คำอ่านไทย Gretchen Wilson

Well, I ain’t never been the Barbie doll type
( เว็ล , ไอ เอน เนฝเออะ บีน เดอะ Barbie ด็อล ไทพ)
No, I can’t swig that sweet Champagne, I’d rather drink beer all night
(โน , ไอ แค็นท ซวิก แดท สวี้ท แฌ็มเพน , อาย ราฑเออะ ดริงค เบีย ออล ไนท)
In a tavern or in a honky tonk or on a four-wheel drive tailgate
(อิน อะ แทฝเอิน ออ อิน อะ honky tonk ออ ออน อะ โฟ ฮวีล ดไรฝ เทเลวเกด)
I’ve got posters on my wall of Skynyrd, Kid and Strait
(แอฝ ก็อท โพซเทอะ ออน มาย วอล อ็อฝ Skynyrd , คิด แอ็นด ซทเรท)
Some people look down on me, but I don’t give a rip
(ซัม พี๊เพิ่ล ลุค เดาน ออน มี , บัท ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ริพ)
I’ll stand barefooted in my own front yard with a baby on my hip
(แอล ซแท็นด barefooted อิน มาย โอน ฟรันท ยาด วิฑ อะ เบบิ ออน มาย ฮิพ)
cause I’m a redneck woman
(คอส แอม มา เรดเนก วูมเอิน)
I ain’t no high class broad
(ไอ เอน โน ไฮ คลาซ บรอด)
I’m just a product of my raising
(แอม จัซท ดา พรอดอัคท อ็อฝ มาย เรนซิง)
I say, ‘hey ya’ll’ and ‘yee-haw’
(ไอ เซ , เฮ ยอล แอ็นด ยี ฮอ)
And I keep my Christmas lights on
(แอ็นด ดาย คีพ มาย ครีซมัซ ไลท ออน)
On my front porch all year long
(ออน มาย ฟรันท โพช ออล เยีย ล็อง)
And I know all the words to every Charlie Daniels song
(แอ็นด ดาย โน ออล เดอะ เวิด ทู เอฝริ ชาร์ริ แดนเย็ล ซ็อง)
So here’s to all my sisters out there keeping it country
(โซ เฮียร ทู ออล มาย ซีซเทอะ เอ้า แดร์ คีพอิง อิท คันทริ)
Let me get a big ‘hell yeah’ from the redneck girls like me, hell yeah
(เล็ท มี เก็ท ดา บิก เฮ็ล เย่ ฟร็อม เดอะ เรดเนก เกิล ไลค มี , เฮ็ล เย่)
Victoria’s Secret, well their stuff’s real nice
(ฝิคโทเรียะ ซีคเร็ท , เว็ล แด ซทัฟ ริแอ็ล ไน๊ซ์)
But I can buy the same damn thing on a Wal-Mart shelf half price
(บัท ไอ แค็น ไบ เดอะ เซม แด็ม ธิง ออน อะ Wal มาท เฌ็ลฟ ฮาล์ฟ พไรซ)
And still look sexy, just as sexy as those models on TV
(แอ็นด ซทิล ลุค เซคซิ , จัซท แอ็ส เซคซิ แอ็ส โฑส โม๊เด็ล ออน ทีวี)
I don’t need no designer tag to make my man want me
(ไอ ด้อนท์ นีด โน ดิไสนเนอะ แท็ก ทู เมค มาย แม็น ว็อนท มี)
Well, you might think I’m trashy, a little too h*rdcore
(เว็ล , ยู ไมท ธิงค แอม ทแรฌอิ , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู เฮส *rdcore)
But in my neck of the woods I’m just the girl next door
(บัท อิน มาย เน็ค อ็อฝ เดอะ วู๊ด แอม จัซท เดอะ เกิล เน็คซท โด)
I’m a redneck woman
(แอม มา เรดเนก วูมเอิน)
I ain’t no high class broad
(ไอ เอน โน ไฮ คลาซ บรอด)
I’m just a product of my raising
(แอม จัซท ดา พรอดอัคท อ็อฝ มาย เรนซิง)
I say, ‘hey y’all’ and ‘yee-haw’
(ไอ เซ , เฮ ยอล แอ็นด ยี ฮอ)
And I keep my Christmas lights on
(แอ็นด ดาย คีพ มาย ครีซมัซ ไลท ออน)
On my front porch all year long
(ออน มาย ฟรันท โพช ออล เยีย ล็อง)
And I know all the words to every Tanya Tucker song
(แอ็นด ดาย โน ออล เดอะ เวิด ทู เอฝริ Tanya Tucker ซ็อง)
So here’s to all my sisters out there keeping it country
(โซ เฮียร ทู ออล มาย ซีซเทอะ เอ้า แดร์ คีพอิง อิท คันทริ)
Let me get a big ‘hell yeah’ from the redneck girls like me, hell yeah
(เล็ท มี เก็ท ดา บิก เฮ็ล เย่ ฟร็อม เดอะ เรดเนก เกิล ไลค มี , เฮ็ล เย่)
I’m a redneck woman
(แอม มา เรดเนก วูมเอิน)
I ain’t no high class broad
(ไอ เอน โน ไฮ คลาซ บรอด)
I’m just a product of my raising
(แอม จัซท ดา พรอดอัคท อ็อฝ มาย เรนซิง)
I say, ‘hey y’all’ and ‘yee-haw’
(ไอ เซ , เฮ ยอล แอ็นด ยี ฮอ)
And I keep my Christmas lights on
(แอ็นด ดาย คีพ มาย ครีซมัซ ไลท ออน)
On my front porch all year long
(ออน มาย ฟรันท โพช ออล เยีย ล็อง)
And I know all the words to every ol’ Bocephus song
(แอ็นด ดาย โน ออล เดอะ เวิด ทู เอฝริ ol โบเซฟเฟิด ซ็อง)
So here’s to all my sisters out there keeping it country
(โซ เฮียร ทู ออล มาย ซีซเทอะ เอ้า แดร์ คีพอิง อิท คันทริ)
Let me get a big ‘hell yeah’ from the redneck girls like me, hell yeah
(เล็ท มี เก็ท ดา บิก เฮ็ล เย่ ฟร็อม เดอะ เรดเนก เกิล ไลค มี , เฮ็ล เย่)
Hell yeah, hell yeah
(เฮ็ล เย่ , เฮ็ล เย่)
Hell yeah
(เฮ็ล เย่)
I said hell yeah!
(ไอ เซ็ด เฮ็ล เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Redneck Woman คำอ่านไทย Gretchen Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น