เนื้อเพลง L.O.V.E. คำอ่านไทย Ashlee Simpson

Freeze, Stopsign
( ฟรีส , Stopsign)
Old friends I’m getting sick of them
(โอลด ฟเร็นด แอม เกดดดิ้ง ซิค อ็อฝ เฑ็ม)
Always..Not sure about this bit…Like I took em from ya
(ออลเว น็อท ฌุร อะเบาท ดีซ บิท ไลค ไก ทุค เอ็ม ฟร็อม ยา)
Say you’ll be my girl for life, girl for life
(เซ โยว บี มาย เกิล ฟอ ไลฟ , เกิล ฟอ ไลฟ)
Say it twice, say it twice
(เซ อิท ทไวซ , เซ อิท ทไวซ)

All my girls
(ออล มาย เกิล)
Stand in a circle and
(ซแท็นด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล แอ็นด)
Clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮ็นด)
This is for you
(ดีซ ซิส ฟอ ยู)
Ups and downs
(อัพสฺ แซน เดาน)
Highs and lows
(ไฮ แซน โล)
It don’t matter what
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ว็อท)
You see me through
(ยู ซี มี ธรู)
My boyfriend, he don’t answer on the telephone
(มาย บอยเฟรน , ฮี ด้อนท์ อานเซอะ ออน เดอะ เทลอิโฟน)
I don’t even know where the hell he goes
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮแว เดอะ เฮ็ล ฮี โกซ)
But all my girls
(บัท ดอร์ มาย เกิล)
We’re in a circle and
(เวีย อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล แอ็นด)
Nobodys gonna break through
(โนบอดี้ กอนนะ บเรค ธรู)

L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
I’m talkin’ bout LOVE!
(แอม ทอคกิ่น เบาท ลัฝ !)

Uh Uh!
(อา อา !)

Say you’ll be my girl for life, girl for life
(เซ โยว บี มาย เกิล ฟอ ไลฟ , เกิล ฟอ ไลฟ)
Say it twice, say it twice
(เซ อิท ทไวซ , เซ อิท ทไวซ)
Say you’ll be my girl for life, girl for life
(เซ โยว บี มาย เกิล ฟอ ไลฟ , เกิล ฟอ ไลฟ)
Say it twice, say it twice
(เซ อิท ทไวซ , เซ อิท ทไวซ)

L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
Oh did you hear me say
(โอ ดิด ยู เฮีย มี เซ)
L-O-L-O-L-O-L-O-V-E-L-O-L-O-L-O
(แอล โอ แอล โอ แอล โอ แอล โอ วี อี แอล โอ แอล โอ แอล โอ)
I’m talkin’ bout LOVE!
(แอม ทอคกิ่น เบาท ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง L.O.V.E. คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น