เนื้อเพลง We Never Change คำอ่านไทย Coldplay

I Want To Live Life And Never Be Cruel
( ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ไลฟ แอ็นด เนฝเออะ บี ครูเอ็ล)
I Want To Live Life And Be Good To You
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ไลฟ แอ็นด บี เกิด ทู ยู)
And I Want To Fly And Never Come Down
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ฟไล แอ็นด เนฝเออะ คัม เดาน)
And Live My Life And Have Friends Around
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ แอ็นด แฮ็ฝ ฟเร็นด อะเรานด)
But We Never Change Do We
(บัท วี เนฝเออะ เชนจ ดู วี)
We Never Learn Do We
(วี เนฝเออะ เลิน ดู วี)
So I Want To Live In A Wooden House
(โซ ไอ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ วูเดน เฮาซ)
I Want To Live Life And Always Be True
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ไลฟ แอ็นด ออลเว บี ทรู)
I Want To Life And Be Good To You
(ไอ ว็อนท ทู ไลฟ แอ็นด บี เกิด ทู ยู)
And I Want To Fly And Never Come Down
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ฟไล แอ็นด เนฝเออะ คัม เดาน)
And Live My Life And Have Friends Around
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ แอ็นด แฮ็ฝ ฟเร็นด อะเรานด)
But We Never Change Do We
(บัท วี เนฝเออะ เชนจ ดู วี)
We Never Learn Do We
(วี เนฝเออะ เลิน ดู วี)
So I Want To Live In A Wooden House
(โซ ไอ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ วูเดน เฮาซ)
Where Making More Friends Would Be Easy
(ฮแว เมคอิง โม ฟเร็นด เวิด บี อีสอิ)
Oh And Don’t Have A Soul To Save
(โอ แอ็นด ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ โซล ทู เซฝ)
Yes And I Sin Every Single Day
(เย็ซ แซน ดาย ซิน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
But We Never Change Do We
(บัท วี เนฝเออะ เชนจ ดู วี)
We Never Learn Do We
(วี เนฝเออะ เลิน ดู วี)
So I Want To Live In A Wooden House
(โซ ไอ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ วูเดน เฮาซ)
Where Making More Friends Would Be Easy
(ฮแว เมคอิง โม ฟเร็นด เวิด บี อีสอิ)
I Want To Live Where The Sun Comes Out
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ฮแว เดอะ ซัน คัม เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Never Change คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น