เนื้อเพลง Wait for Sleep คำอ่านไทย Dream Theater

[Images and Words: Moore]
( [ อีมอิจ แซน เวิด : มัวร์ ])

Standing by the window
(ซแทนดิง ไบ เดอะ วีนโด)
Eyes upon the moon
(ไอ อุพอน เดอะ มูน)
Hoping that the memory
(โฮพปิง แดท เดอะ เมมโอะริ)
will leave her spirit soon
(วิล ลีฝ เฮอ ซพีริท ซูน)

She shuts the doors and lights
(ชี ฌัท เดอะ โด แซน ไลท)
And lays her body on the bed
(แอ็นด เล เฮอ บอดอิ ออน เดอะ เบ็ด)
Where images and words are
(ฮแว อีมอิจ แซน เวิด แซร์)
running deep
(รันนิง ดีพ)
She has too much pride to pull
(ชี แฮ็ส ทู มัช พไรด ทู พุล)
the sheets above her head
(เดอะ ฌีท อะบัฝ เฮอ เฮ็ด)
So quietly she lays and waits
(โซ คไวเอ็ทลิ ชี เล แซน เวท)
for sleep
(ฟอ ซลีพ)

She stares at the ceiling
(ชี ซแท แอ็ท เดอะ ซีลอิง)
And tries not to think
(แอ็นด ทรายส์ น็อท ทู ธิงค)
And pictures the chains
(แอ็นด พีคเชอะ เดอะ เชน)
She’s been trying to link again
(ชี บีน ทไรอิง ทู ลิงค อะเกน)
But the feeling is gone
(บัท เดอะ ฟีลอิง อีส กอน)

And water can’t cover her
(แอ็นด วอเทอะ แค็นท คัฝเออะ เฮอ)
memory
(เมมโอะริ)
And ashes can’t answer her
(แอ็นด แอสเชรด แค็นท อานเซอะ เฮอ)
pain
(เพน)
God give me the power to take
(ก็อด กิฝ มี เดอะ เพาเออะ ทู เทค)
breath from a breeze
(บเร็ธ ฟร็อม มา บรีส)
And call life from a cold metal
(แอ็นด คอล ไลฟ ฟร็อม มา โคลด เมท่อล)
frame
(ฟเรม)

In with the ashes
(อิน วิฑ ดิ แอสเชรด)
Or up with the smoke from the
(ออ อัพ วิฑ เดอะ ซโมค ฟร็อม เดอะ)
fire
(ไฟร)
With wings up in heaven
(วิฑ วิง อัพ อิน เฮฝเอ็น)
Or here, lying in bed
(ออ เฮียร , ลายยิง อิน เบ็ด)
Palm of her hand to my head
(พาม อ็อฝ เฮอ แฮ็นด ทู มาย เฮ็ด)
Now and forever curled in my
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ เคิล อิน มาย)
heart
(ฮาท)
And the heart of the world
(แอ็นด เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait for Sleep คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น