เนื้อเพลง Doin It คำอ่านไทย LL Cool J feat LeShaun

Intro: LL Cool J
( อินโทร : LL คูล เจ)

Mmmm yeah [mmmmm] check it out baby
(อึม เย่ [ mmmmm ] เช็ค อิท เอ้า เบบิ)
Make it hot… then we drop it
(เมค อิท ฮ็อท เด็น วี ดร็อพ อิท)
[oooooooh!] Uh, yeah
([ อู้ ! ] อา , เย่)
[oooooooh!] Uptown, you know how we do it
([ อู้ ! ] อัพเทาน , ยู โน เฮา วี ดู อิท)
Yeah you know
(เย่ ยู โน)
Make it hot
(เมค อิท ฮ็อท)

Verse One:
(เฝิซ วัน :)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
It’s the first time together and I’m feeling kinda horny
(อิทซ เดอะ เฟิซท ไทม ทุเกฑเออะ แอ็นด แอม ฟีลอิง กินดา ฮอนิ)
Conventional methods of makin love kinda bore me
(ค็อนเฝนฌะแน็ล เมธอัด อ็อฝ เมกิน ลัฝ กินดา โบ มี)
I wanna knock your block off, get my rocks off
(ไอ วอนนา น็อค ยุร บล็อค ออฟฟ , เก็ท มาย ร็อค ออฟฟ)
Blow your socks off make sure your G spots soft
(บโล ยุร ซ็อค ออฟฟ เมค ฌุร ยุร จี สพอท ซ็อฟท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
I’m gonna call you Big Daddy and scream your name
(แอม กอนนะ คอล ยู บิก แดดดิ แอ็นด ซครีม ยุร เนม)
Matter fact I can’t wait for your candy rain
(แมทเทอะ แฟ็คท ไอ แค็นท เวท ฟอ ยุร แคนดิ เรน)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
So what cha sayin, I get my swerve on, bring it live
(โซ ว็อท ชา เซย์อิน , ไอ เก็ท มาย ซเวิฝ ออน , บริง อิท ไลฝ)
Make it last forever, damn the kitty cat’s tight
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , แด็ม เดอะ คิดดี แค็ท ไทท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Mmm… daddy slow down your flow
(อึม แดดดิ ซโล เดาน ยุร ฟโล)
Put it on me like G baby nice and slow
(พัท ดิธ ออน มี ไลค จี เบบิ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
I need a rough neck n*gga Mandingo in a sec
(ไอ นีด อะ รัฟ เน็ค เอ็น *gga Mandingo อิน อะ เซค)
Who ain’t afraid to pull my hair and spank me from the back
(ฮู เอน อัฟเรด ทู พุล มาย แฮ แอ็นด ซแพ็งค มี ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
No doubt, I’m the playa that you’re talkin about
(โน เดาท , แอม เดอะ พอลเย แดท ยัวร์ ทอคกิ่น อะเบาท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
But do you really think that you can work it out
(บัท ดู ยู ริแอ็ลลิ ธิงค แดท ยู แค็น เวิค อิท เอ้า)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I guarantee shorty it’s real, baby stick it out
(ไอ แกเร็นที ชอร์ทดิง อิทซ ริแอ็ล , เบบิ ซทิค อิท เอ้า)
Here comes the man of steel
(เฮียร คัม เดอะ แม็น อ็อฝ ซทีล)

Chorus: LeShaun, LL Cool J
(โครัซ : LeShaun , LL คูล เจ)

[LeShaun] Doin it and doin it and doin it well [3X]
([ LeShaun ] โดย หนิด แอ็นด โดย หนิด แอ็นด โดย หนิด เว็ล [ 3X ])
[LL Cool J] I respresent Queens, she was raised out in Brooklyn
([ LL คูล เจ ] ไอ respresent ควีน , ชี วอส เรส เอ้า อิน บรูกคิน)

{repeat 2x}
({ริพีท 2x})

Verse Two:
(เฝิซ ทู :)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I’m in the mix now, searching for the right spot
(แอม อิน เดอะ มิคซ เนา , เซิชอิง ฟอ เดอะ ไรท สพอท)
To hit now, get down
(ทู ฮิท เนา , เก็ท เดาน)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Damn my lover dig down, you use a rubber?
(แด็ม มาย ลัฝเออะ ดิก เดาน , ยู ยูซ อะ รับเบอะ)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Damn right
(แด็ม ไรท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
You are my lover
(ยู อาร์ มาย ลัฝเออะ)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
All night
(ออล ไนท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
The putty good to you? Word to momma
(เดอะ พัททิ เกิด ทู ยู เวิด ทู มอมมา)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Man tight
(แม็น ไทท)
The only thing left to do is climax
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง เล็ฟท ทู ดู อีส คไลแม็คซ)
Let’s make it last
(เล็ท เมค อิท ลาซท)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Word we ain’t goin out like that
(เวิด วี เอน โกอิน เอ้า ไลค แดท)
All this time you’ve been telling that you was a Don
(ออล ดีซ ไทม ยู๊ฟ บีน เทลลิง แดท ยู วอส ซา ด็อน)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I tried to warn you girl you wouldn’t listen
(ไอ ทไร ทู วอน ยู เกิล ยู วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
Now let’s get it on
(เนา เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Mmm, baby wild, don’t do that
(อึม , เบบิ ไวลด , ด้อนท์ ดู แดท)
Chill wait a minute baby let me please you back
(ชิล เวท ดา มินยูท เบบิ เล็ท มี พลีส ยู แบ็ค)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
You talk a good one shorty now you’re makin me sweat
(ยู ทอค กา เกิด วัน ชอร์ทดิง เนา ยัวร์ เมกิน มี ซเว็ท)
How a live n*gga like it girl?
(เฮา อะ ไลฝ เอ็น *gga ไลค อิท เกิล)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Nice and wet
(ไน๊ซ์ แอ็นด เว็ท)
We get it To The Break of Dawn, damn you’re large
(วี เก็ท ดิธ ทู เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน , แด็ม ยัวร์ ลาจ)
How a big girl like it Daddy?
(เฮา อะ บิก เกิล ไลค อิท แดดดิ)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Nice and hard
(ไน๊ซ์ แอ็นด ฮาด)
Safe sexin it, flexin it, gettin that affectionate
(เซฟ เซกซิน หนิด , เฟกซิน หนิด , เกดดิน แดท แอ็ฟเฟคฌะนิท)
Chewin it, oohin it, all while we’re doin it
(Chewin หนิด , oohin หนิด , ออล ฮไวล เวีย โดย หนิด)

Chorus [repeat 2X]
(โครัซ [ ริพีท 2X ])

Verse Three:
(เฝิซ ธรี :)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Baby, I wanna hit it in the worst way
(เบบิ , ไอ วอนนา ฮิท ดิธ อิน เดอะ เวิซท เว)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Make it hot
(เมค อิท ฮ็อท)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Schemin on the ass since the first day
(สคริมมิน ออน ดิ อาซ ซินซ เดอะ เฟิซท เด)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Damn I love it when you talk like that
(แด็ม นาย ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค ไลค แดท)
Make it bounce sugar
(เมค อิท เบานซ ฌูกเออะ)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Long as you can bounce me back
(ล็อง แอ็ส ยู แค็น เบานซ มี แบ็ค)
More flesh than the Greek Fest
(โม ฟเล็ฌ แฑ็น เดอะ Greek Fest)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Roll up the sess
(โรล อัพ เดอะ เซ็ซ)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Pass the Hennessee
(เพซ เดอะ เฮเนสซี)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Put my body to the test
(พัท มาย บอดอิ ทู เดอะ เท็ซท)
Wait wait daddy many n*ggaz ago
(เวท เวท แดดดิ เมนอิ เอ็น *ggaz อะโก)
I was a young girl listening to how you flow
(ไอ วอส ซา ยัง เกิล ลิเซินนิง ทู เฮา ยู ฟโล)
Now’s my chance to hit you off daddy I’m grown
(เนา มาย ชานซ ทู ฮิท ยู ออฟฟ แดดดิ แอม กโรน)
From the back, from the side
(ฟร็อม เดอะ แบ็ค , ฟร็อม เดอะ ไซด)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Right, I’m in the zone
(ไรท , แอม อิน เดอะ โสน)
One of a kind when it’s time to do mine
(วัน อ็อฝ อะ ไคนด ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ดู ไมน)
Camcorder and the whole sh*t
(Camcorder แอ็นด เดอะ โฮล ฌะ *ที)
[LeShaun]
([ LeShaun ])
Press rewind
(พเร็ซ รีไวนด)
Let it flow on the screen while we puffs the L
(เล็ท ดิธ ฟโล ออน เดอะ ซครีน ฮไวล วี พัฟ เดอะ แอล)
Layin back in the cut while we’re under the spell
(เลย์อิน แบ็ค อิน เดอะ คัท ฮไวล เวีย อันเดอะ เดอะ ซเพ็ล)
[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Word life, I like the way the ep went down
(เวิด ไลฟ , ไอ ไลค เดอะ เว ดิ ep เว็นท เดาน)
Go to sleep, tomorrow I’ll take you back downtown
(โก ทู ซลีพ , ทุมอโร แอล เทค ยู แบ็ค ดาวน์ทาวน์)
We’ll be
(เว็ล บี)

Chorus [repeat 3X]
(โครัซ [ ริพีท 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doin It คำอ่านไทย LL Cool J feat LeShaun

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น