เนื้อเพลง Blaze Of Glory คำอ่านไทย Bon Jovi

I Wake Up In The Morning
( ไอ เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง)
And I Raise My Weary Head
(แอ็นด ดาย เรส มาย เวียริ เฮ็ด)
I Got An Old Coat For A Pillow
(ไอ ก็อท แอน โอลด โคท ฟอ รา พีลโล)
And The Earth Was Last Night’s Bed
(แอ็นด ดิ เอิธ วอส ลาซท ไนท เบ็ด)
I Don’t Know Where I’m Going
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง)
Only God Knows Where I’ve Been
(โอ๊นลี่ ก็อด โน ฮแว แอฝ บีน)
I’m A Devil On The Run
(แอม มา เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ รัน)
A Six Gun Lover
(อะ ซิคซ กัน ลัฝเออะ)
A Candle In The Wind
(อะ แค๊นเดิ้ล อิน เดอะ วินด)
When You’re Brought Into This World
(ฮเว็น ยัวร์ บรอท อีนทุ ดีซ เวิลด)
They Say You’re Born In Sin
(เด เซ ยัวร์ บอน อิน ซิน)
Well At Least They Gave Me Something
(เว็ล แอ็ท ลีซท เด เกฝ มี ซัมติง)
I Didn’t Have To Steal Or Have To Win
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ซทีล ออ แฮ็ฝ ทู วิน)
Well They Tell Me That I’m Wanted
(เว็ล เด เท็ล มี แดท แอม ว็อนท)
Yeah I’m A Wanted Man
(เย่ แอม มา ว็อนท แม็น)
I’m Colt In Your Stable
(แอม โคลท อิน ยุร สเท๊เบิ้ล)
I’m What Cain Was To Abel
(แอม ว็อท Cain วอส ทู Abel)
Mister Catch Me If You Can
(มีซเทอะ แค็ช มี อิฟ ยู แค็น)
I’m Going Down In A Blaze Of Glory
(แอม โกอิ้ง เดาน อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Take Me Now But Know The Truth
(เทค มี เนา บัท โน เดอะ ทรูธ)
I’m Going Down In A Blaze Of Glory
(แอม โกอิ้ง เดาน อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Lord I Never Drew First
(ลอด ดาย เนฝเออะ ดรู เฟิซท)
But I Drew First Blood
(บัท ไอ ดรู เฟิซท บลัด)
I’m No One’s Son
(แอม โน วัน ซัน)
Call Me Young Gun
(คอล มี ยัง กัน)
You Ask About My Consience
(ยู อาซค อะเบาท มาย Consience)
And I Offer You My Soul
(แอ็นด ดาย ออฟเฟอะ ยู มาย โซล)
You Ask If I’ll Grow To Be A Wise Man
(ยู อาซค อิฟ แอล กโร ทู บี อะ ไวส แม็น)
Well I Ask If I’ll Grow Old
(เว็ล ไอ อาซค อิฟ แอล กโร โอลด)
You Ask Me If I Known Love
(ยู อาซค มี อิฟ ฟาย โนน ลัฝ)
And What It’s Like To Sing Songs In The Rain
(แอ็นด ว็อท อิทซ ไลค ทู ซิง ซ็อง ซิน เดอะ เรน)
Well I’ve Seen Love Come
(เว็ล แอฝ ซีน ลัฝ คัม)
And I’ve Seen It Shot Down
(แอ็นด แอฝ ซีน หนิด ฌ็อท เดาน)
I’ve Seen It Die In Vain
(แอฝ ซีน หนิด ได อิน เฝน)
Shot Down In A Blaze Of Glory
(ฌ็อท เดาน อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Take Me Now But Know The Truth
(เทค มี เนา บัท โน เดอะ ทรูธ)
cause I’m Going Down In A Blaze Of Glory
(คอส แอม โกอิ้ง เดาน อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Lord I Never Drew First
(ลอด ดาย เนฝเออะ ดรู เฟิซท)
But I Drew First Blood
(บัท ไอ ดรู เฟิซท บลัด)
I’m The Devil’s Son
(แอม เดอะ เด๊ฝิ้ล ซัน)
Call Me Young Gun
(คอล มี ยัง กัน)
Each Night I Go To Bed
(อีช ไนท ไอ โก ทู เบ็ด)
I Pray The Lord My Soul To Keep
(ไอ พเร เดอะ ลอด มาย โซล ทู คีพ)
No I Ain’t Looking For Forgiveness
(โน ไอ เอน ลุคอิง ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
But Before I’m Six Foot Deep
(บัท บิโฟ แอม ซิคซ ฟุท ดีพ)
Lord I Got To Ask A Favor
(ลอด ดาย ก็อท ทู อาซค กา เฟเฝอะ)
And I’ll Hope You’ll Understand
(แอ็นด แอล โฮพ โยว อันเดิซแทนด)
cause I’ve Lived Life To The Fullest
(คอส แอฝ ไลฝ ไลฟ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท)
Let The Boy Die Like A Man
(เล็ท เดอะ บอย ได ไลค เก แม็น)
Staring Down The Bullet
(ซแทริง เดาน เดอะ บูลเล็ท)
Let Me Make My Final Stand
(เล็ท มี เมค มาย ไฟแน็ล ซแท็นด)
Shot Down In A Blaze Of Glory
(ฌ็อท เดาน อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Take Me Now But Know The Truth
(เทค มี เนา บัท โน เดอะ ทรูธ)
I’m Going Out In A Blaze Of Glory
(แอม โกอิ้ง เอ้า อิน อะ บเลส อ็อฝ กโลริ)
Lord I Never Drew First
(ลอด ดาย เนฝเออะ ดรู เฟิซท)
But I Drew First Blood
(บัท ไอ ดรู เฟิซท บลัด)
And I’m No One’s Son
(แอ็นด แอม โน วัน ซัน)
Call Me Young Gun
(คอล มี ยัง กัน)
I’m A Young Gun
(แอม มา ยัง กัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blaze Of Glory คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น