เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Destiny’s Child

[Verse 1- Beyonce]
( [ เฝิซ วัน บียองเซ่ ])

Wait a minute, wait a minute
(เวท ดา มินยูท , เวท ดา มินยูท)
I think I got to take some time and clear my mind cause if I don’t I might [scream]
(ไอ ธิงค ไอ ก็อท ทู เทค ซัม ไทม แอ็นด คเลีย มาย ไมนด คอส อิฟ ฟาย ด้อนท์ ไอ ไมท [ ซครีม ])
Scream out loud in a little bit
(ซครีม เอ้า เลาด อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
I’m a tell you what I’m talking about Ladies [Ladies, ladies]
(แอม มา เท็ล ยู ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท เลดิส [ เลดิส , เลดิส ])
If you know what I mean
(อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)
When you in love you give your everything
(ฮเว็น ยู อิน ลัฝ ยู กิฝ ยุร เอ๊วี่ติง)
[I’m tired of that happening]
([ แอม ไทร อ็อฝ แดท แฮพเพะนิง ])
This time is for you and me
(ดีซ ไทม อีส ฟอ ยู แอ็นด มี)
You been doing you
(ยู บีน ดูอิง ยู)
I’m goin’ do me
(แอม โกอิน ดู มี)
Ladies help me sing it
(เลดิส เฮ็ลพ มี ซิง อิท)

[Pre-chorus]
([ พรี โครัซ ])
You steady telling lies
(ยู ซเทดอิ เทลลิง ไล)
I stayed and pacified
(ไอ ซเท แอ็นด แพซอิไฟ)
While I kept denying the truth
(ฮไวล ไอ เค็พท ดีนายลิงเดอะ ทรูธ)
You always here and there
(ยู ออลเว เฮียร แอ็นด แดร์)
Finally I don’t care
(ไฟแน็ลลิ ไอ ด้อนท์ แค)
I’m going to keep it real with you
(แอม โกอิ้ง ทู คีพ อิท ริแอ็ล วิฑ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ain’t no feeling like being free
(เอน โน ฟีลอิง ไลค บีอิง ฟรี)
When your mind’s made up
(ฮเว็น ยุร ไมนด เมด อัพ)
And your hearts in the right place, yeah
(แอ็นด ยุร ฮาท ซิน เดอะ ไรท พเลซ , เย่)
Ain’t no feeling like being free
(เอน โน ฟีลอิง ไลค บีอิง ฟรี)
When you’ve done all you could
(ฮเว็น ยู๊ฟ ดัน ออล ยู เคิด)
But what’s misunderstood
(บัท ว็อท มิซันเดิซทูด)
[It’s all good, it’s all good]
([ อิทซ ซอร์ เกิด , อิทซ ซอร์ เกิด ])
Ain’t no feeling like being free
(เอน โน ฟีลอิง ไลค บีอิง ฟรี)
I’m like an eagle set free
(แอม ไลค แอน อี๊เกิ้ล เซ็ท ฟรี)
And finally I’m looking out for me
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ แอม ลุคอิง เอ้า ฟอ มี)
Ain’t no feeling like being free
(เอน โน ฟีลอิง ไลค บีอิง ฟรี)
Cause my minds amde up
(คอส มาย ไมนด amde อัพ)
And my heart is in the right place, yeah
(แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน เดอะ ไรท พเลซ , เย่)

[Verse 2- Beyonce]
([ เฝิซ ทู บียองเซ่ ])
Hold ’em up, wait a second
(โฮลด เอ็ม อัพ , เวท ดา เซคอันด)
I got to get something off my chest
(ไอ ก็อท ทู เก็ท ซัมติง ออฟฟ มาย เช็ซท)
My happiness was our happiness, I lived and [breathed]
(มาย แฮพพิเน็ซ วอส เอ๊า แฮพพิเน็ซ , ไอ ไลฝ แอ็นด [ บเร็ธ ])
You and all your needs
(ยู แอ็นด ออล ยุร นีด)
Let me speak, it’s best I do what’s best for me
(เล็ท มี ซพีค , อิทซ เบ็ซท ไอ ดู ว็อท เบ็ซท ฟอ มี)
Now ladies, [ladies]
(เนา เลดิส , [ เลดิส ])
I got my mind back
(ไอ ก็อท มาย ไมนด แบ็ค)
I been there and done that [no looking back no]
(ไอ บีน แดร์ แอ็นด ดัน แดท [ โน ลุคอิง แบ็ค โน ])
Oh, this time is for me
(โอ , ดีซ ไทม อีส ฟอ มี)
If you been doing you
(อิฟ ยู บีน ดูอิง ยู)
I’m going to do me
(แอม โกอิ้ง ทู ดู มี)
I’m free
(แอม ฟรี)

[Pre-chorus 2]
([ พรี โครัซ ทู ])
Time is of the essence
(ไทม อีส อ็อฝ ดิ เอซเซ็นซ)
And it’s much too short to waste another minute on you
(แอ็นด อิทซ มัช ทู ฌอท ทู เวซท แอะนัธเออะ มินยูท ออน ยู)
While you steady trying to hide
(ฮไวล ยู ซเทดอิ ทไรอิง ทู ไฮด)
I’m packing saying bye
(แอม แพคคิง เซอิง ไบ)
Thought you were my dream come true
(ธอท ยู เวอ มาย ดรีม คัม ทรู)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[Bridge [Kelly]]
([ บริจ [ เคลลี่ ] ])
No it ain’t easy being left out [no]
(โน อิท เอน อีสอิ บีอิง เล็ฟท เอ้า [ โน ])
Or being forgotten about [being forgotten about]
(ออ บีอิง ฟอร์กอทเดน อะเบาท [ บีอิง ฟอร์กอทเดน อะเบาท ])
You don’t deserve my love [my love]
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ])
I’ve had enough set me free [free]
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ เซ็ท มี ฟรี [ ฟรี ])

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Verse 3- [Michelle]]
([ เฝิซ ที [ มิเชลอ] ])
Can I get some loving [mmm]
(แค็น นาย เก็ท ซัม ลัฝอิง [ อึม ])
Can I get some time [mmm]
(แค็น นาย เก็ท ซัม ไทม [ อึม ])
Loving in the morning [Yeah]
(ลัฝอิง อิน เดอะ มอนิง [ เย่ ])
And in the midnight hour [baby,baby]
(แอ็นด อิน เดอะ มิดไนท์ เอาร [ เบบิ , เบบิ ])
I gave you everyting you wanted [wanted]
(ไอ เกฝ ยู เอฟรี่ทิง ยู ว็อนท [ ว็อนท ])
I gave you everything you needed [mmm]
(ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด [ อึม ])
But you just didn’t do right [no,no]
(บัท ยู จัซท ดิ๊นอิน ดู ไรท [ โน , โน ])
So baby I’m leaving
(โซ เบบิ แอม ลีฝอิงส)
It feels good to be free
(อิท ฟีล เกิด ทู บี ฟรี)

[Chorus Out]
([ โครัซ เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น