เนื้อเพลง I’m Like a Lawyer with The Way I’m Always Trying to Get You off (Me & You) คำอ่านไทย Fall Out Boy

Last year’s wishes
( ลาซท เยีย วิซเชรด)
Are this year’s apologies
(อาร์ ดีซ เยีย อโพโลไจซ์)
Every last time I come home
(เอฝริ ลาซท ไทม ไอ คัม โฮม)
I take my last chance
(ไอ เทค มาย ลาซท ชานซ)
To burn a bridge or two
(ทู เบิน อะ บริจ ออ ทู)
I only keep myself sick in the head
(ไอ โอ๊นลี่ คีพ ไมเซลฟ ซิค อิน เดอะ เฮ็ด)
Cause I know how the words get you
(คอส ไอ โน เฮา เดอะ เวิด เก็ท ยู)

We’re the new face of failure
(เวีย เดอะ นยู เฟซ อ็อฝ เฟลเยอะ)
Prettier and younger but not any better off
(พริซดี แอ็นด ยังเกอะ บัท น็อท เอนอิ เบทเทอะ ออฟฟ)
Bulletproof and loneliness
(บอลเลดพรูฝ แอ็นด โลนลิเน็ซ)
At best, at best
(แอ็ท เบ็ซท , แอ็ท เบ็ซท)

Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)

Collect the bad habits
(ค็อลเลคท เดอะ แบ็ด แฮบอิท)
That you couldn’t bare to keep
(แดท ยู คูดซึ่น แบ ทู คีพ)
Out of the woods but I love
(เอ้า อ็อฝ เดอะ วู๊ด บัท ไอ ลัฝ)
A tree I used to lay beneath
(อะ ทรี ไอ ยูซ ทู เล บินีธ)
Kisses still there
(คีสเซซ ซทิล แดร์)
From a sour bottle baby girl
(ฟร็อม มา เซาร บ๊อทเทิ่ล เบบิ เกิล)
With eyes the size of baby worlds
(วิฑ ไอ เดอะ ไซส อ็อฝ เบบิ เวิลด)

We’re the new face of failure
(เวีย เดอะ นยู เฟซ อ็อฝ เฟลเยอะ)
Prettier and younger but not any better off
(พริซดี แอ็นด ยังเกอะ บัท น็อท เอนอิ เบทเทอะ ออฟฟ)
Bulletproof and loneliness
(บอลเลดพรูฝ แอ็นด โลนลิเน็ซ)
At best, at best
(แอ็ท เบ็ซท , แอ็ท เบ็ซท)

Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)

The best way
(เดอะ เบ็ซท เว)
To make it through
(ทู เมค อิท ธรู)
With hearts and wrists in tact
(วิฑ ฮาท แซน ริซท ซิน แท็คท)
Is to realize
(อีส ทู รีแอะไลส)
Two outta three ain’t bad
(ทู เอ๊าตา ธรี เอน แบ็ด)
Ain’t bad
(เอน แบ็ด)

Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
[Honeymoon]
([ ฮันอิมูน ])
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
[In a honeymoon]
([ อิน อะ ฮันอิมูน ])
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Sitting in a honeymoon
(ซีททิง อิน อะ ฮันอิมูน)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
If I woke up next to you
(อิฟ ฟาย โวค อัพ เน็คซท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Like a Lawyer with The Way I’m Always Trying to Get You off (Me & You) คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น