เนื้อเพลง Bachelorette คำอ่านไทย Bjork

i’m a fountain of blood [my love]
( แอม มา เฟานทิน อ็อฝ บลัด [ มาย ลัฝ ])
in the shape of a girl
(อิน เดอะ เฌพ อ็อฝ อะ เกิล)
you’re bird on the brim [my love]
(ยัวร์ เบิด ออน เดอะ บริม [ มาย ลัฝ ])
hypnotized by the whirl
(ฮีพโนะไทส ไบ เดอะ ฮเวิล)

drink me- make me real [my love]
(ดริงค มี เมค มี ริแอ็ล [ มาย ลัฝ ])
wet your beak in the stream
(เว็ท ยุร บีค อิน เดอะ ซทรีม)
the game we’re playing is life [my love]
(เดอะ เกม เวีย พเลนิ่ง อีส ไลฟ [ มาย ลัฝ ])
love is a two way dream
(ลัฝ อีส ซา ทู เว ดรีม)

leave me now – return tonight
(ลีฝ มี เนา ริเทิน ทุไนท)
the tide will show you the way
(เดอะ ไทด วิล โฌ ยู เดอะ เว)
forget my name go astray
(เฟาะเกท มาย เนม โก อัซทเร)
killer whale trapped in a bay
(คีลเลอะ ฮเวล แทร๊พ อิน อะ เบ)
[the ocean miles away]
([ ดิ โอแฌ็น ไมล อะเว ])

i’m a path of cinders [my love]
(แอม มา พาธ อ็อฝ ซีนเดอะ [ มาย ลัฝ ])
burning under your feet
(เบรินนิง อันเดอะ ยุร ฟีท)
you’re the one who walks me [my love]
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู วอค มี [ มาย ลัฝ ])
i’m your one way street
(แอม ยุร วัน เว ซทรีท)

i’m a tree that grows hearts [my love]
(แอม มา ทรี แดท กโร ฮาท [ มาย ลัฝ ])
one for each that you take
(วัน ฟอ อีช แดท ยู เทค)
your the ground i feed on [my love]
(ยุร เดอะ กเรานด ดาย ฟี ออน [ มาย ลัฝ ])
we’re circle no one can break
(เวีย เซ๊อร์เคิ้ล โน วัน แค็น บเรค)
leave me now – return tonight
(ลีฝ มี เนา ริเทิน ทุไนท)
the tide will show you the way
(เดอะ ไทด วิล โฌ ยู เดอะ เว)
forget my name go astray
(เฟาะเกท มาย เนม โก อัซทเร)
killer whale trapped in a bay
(คีลเลอะ ฮเวล แทร๊พ อิน อะ เบ)
[the ocean miles away]
([ ดิ โอแฌ็น ไมล อะเว ])

i’m a whisper in water [my love]
(แอม มา ฮวีซเพอะ อิน วอเทอะ [ มาย ลัฝ ])
a secret for you to hear
(อะ ซีคเร็ท ฟอ ยู ทู เฮีย)
you are the one who grows distant [my love]
(ยู อาร์ ดิ วัน ฮู กโร ดีซแท็นท [ มาย ลัฝ ])
when i beckon you near
(ฮเว็น นาย เบคคัน ยู เนีย)

life is a necklace of fears [my love]
(ไลฟ อีส ซา เนคเครด อ็อฝ เฟีย [ มาย ลัฝ ])
your uncried tears on a string
(ยุร uncried เทีย ออน อะ ซทริง)
our love will untie them – come here [my love]
(เอ๊า ลัฝ วิล อันไท เฑ็ม คัม เฮียร [ มาย ลัฝ ])
loving me is the easiest thing
(ลัฝอิง มี อีส ดิ อีซิเอท ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bachelorette คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น