เนื้อเพลง Vincent คำอ่านไทย Joanna Wang

Starry, starry night
( ซทาริ , ซทาริ ไนท)
Paint your palette blue and gray
(เพนท ยุร แพลเล็ท บลู แอ็นด กเร)
Look out on a summer’s day
(ลุค เอ้า ออน อะ ซัมเมอะ เด)
With eyes that know the darkness in my soul
(วิฑ ไอ แดท โน เดอะ ดาคเน็ซ ซิน มาย โซล)
Shadows on the hills
(แฌดโอ ออน เดอะ ฮิล)
Sketch the trees and the daffodils
(ซเค็ช เดอะ ทรี แซน เดอะ แดฟโฟะดิล)
Catch the breeze and the winter chills
(แค็ช เดอะ บรีส แอ็นด เดอะ วีนเทอะ ชิล)
In colors on the snowy linen land
(อิน คัลเออะ ออน เดอะ ซโนอิ ลีนอิน แล็นด)

Now I understand
(เนา ไอ อันเดิซแทนด)
What you tried to say to me
(ว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
How you suffered for your sanity
(เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
How you tried to set them free
(เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen they did not know how
(เด เวิด น็อท ลิ๊สซึ่น เด ดิด น็อท โน เฮา)
Perhaps they’ll listen now
(พแร็พซ เด๊ว ลิ๊สซึ่น เนา)

Starry, starry night
(ซทาริ , ซทาริ ไนท)
Flaming flowers that brightly blaze
(ฟเลมอิง ฟเลาเออะ แดท บไรทลิ บเลส)
Swirling clouds in violet haze
(สเวอร์ลิง คเลาด ซิน ไฝโอะเล็ท เฮส)
Reflecting Vincent’s eyes of China blue
(รีเฟคติ้งวินเซ็น ไอ อ็อฝ ไชนะ บลู)
Colors changing hue
(คัลเออะ เช้งจิ้นส ฮิว)
Morning fields of amber grain
(มอนิง ฟีลด อ็อฝ แอมเบอะ กเรน)
Weathered faces lined in pain
(เวฑเออะ เฟซ ไลน อิน เพน)
Are soothed beneath the artist’s loving hands
(อาร์ ซูธ บินีธ ดิ อาทิซท ลัฝอิง แฮ็นด)

Now I understand
(เนา ไอ อันเดิซแทนด)
What you tried to say to me
(ว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
How you suffered for your sanity
(เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
How you tried to set them free
(เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen they did not know how
(เด เวิด น็อท ลิ๊สซึ่น เด ดิด น็อท โน เฮา)
Perhaps they’ll listen now
(พแร็พซ เด๊ว ลิ๊สซึ่น เนา)

For they could not love you
(ฟอ เด เคิด น็อท ลัฝ ยู)
But still your love was true
(บัท ซทิล ยุร ลัฝ วอส ทรู)
And when no hope was left in sight
(แอ็นด ฮเว็น โน โฮพ วอส เล็ฟท อิน ไซท)
On that starry, starry night
(ออน แดท ซทาริ , ซทาริ ไนท)
You took your life as lovers often do
(ยู ทุค ยุร ไลฟ แอ็ส ลัฝเออะ ออฟเอ็น ดู)
But I could have told you Vincent
(บัท ไอ เคิด แฮ็ฝ โทลด ยู วินเซ็น)
This world was never meant for one as
(ดีซ เวิลด วอส เนฝเออะ เม็นท ฟอ วัน แอ็ส)
beautiful as you
(บยูทิฟุล แอ็ส ยู)

Starry, starry night
(ซทาริ , ซทาริ ไนท)
Portraits hung in empty halls
(โพทริท ฮัง อิน เอมทิ ฮอล)
Frameless heads on nameless walls
(Frameless เฮ็ด ออน เนมเล็ซ วอล)
With eyes that watch the world and can’t forget
(วิฑ ไอ แดท ว็อช เดอะ เวิลด แอ็นด แค็นท เฟาะเกท)
Like the strangers that you’ve met
(ไลค เดอะ ซทเรนเจอะ แดท ยู๊ฟ เม็ท)
The ragged men in ragged clothes
(เดอะ แรง เม็น อิน แรง คโลฑ)
A silver thorn on a bloody rose
(อะ ซีลเฝอะ ธอน ออน อะ บลัดอิ โรส)
Lie crushed and broken on the virgin snow
(ไล ครัฌ แอ็นด บโรเค็น ออน เดอะ เฝอจิน ซโน)

Now I think I know
(เนา ไอ ธิงค ไอ โน)
What you tried to say to me
(ว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
How you suffered for your sanity
(เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
How you tried to set them free
(เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen they’re not listening still
(เด เวิด น็อท ลิ๊สซึ่น เดรว น็อท ลิเซินนิง ซทิล)
Perhaps they never will
(พแร็พซ เด เนฝเออะ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vincent คำอ่านไทย Joanna Wang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น