เนื้อเพลง Bring Em out คำอ่านไทย T.I.

[Intro: Jay Z snippet]
( [ อินโทร : เจ ซี ซนีพเพ็ท ])
[Bring ’em out, Its hard to yell when the barrels in ya mouth] Swizzie!
([ บริง เอ็ม เอ้า , อิทซ ฮาด ทู เย็ล ฮเว็น เดอะ แบเร็ล ซิน ยา เมาธ ] Swizzie !)
[Bring ’em out, bring ’em out] Aye!
([ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ] ไอ !)
[Bring ’em out, bring ’em out] TI
([ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ] ทิ)
[Bring ’em out, bring ’em out] Aye!
([ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ] ไอ !)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
TIP comin live from the VIP, heard the night life lost life when I leave
(ทิพ คัมอิน ไลฝ ฟร็อม เดอะ วีไอพี , เฮิด เดอะ ไนท ไลฟ ล็อซท ไลฟ ฮเว็น นาย ลีฝ)
Both the Feds and the State wanna see my need
(โบธ เดอะ เฟ็ด แซน เดอะ ซเทท วอนนา ซี มาย นีด)
The whole city got bizzerk he got treat
(เดอะ โฮล ซีทอิ ก็อท bizzerk ฮี ก็อท ทรีท)
Anotha n*gga got a hit but shawty he not me
(เอนอทดา เอ็น *gga ก็อท ดา ฮิท บัท ชาวดี้ ฮี น็อท มี)
Who set the city on fire as soon as he got freed
(ฮู เซ็ท เดอะ ซีทอิ ออน ไฟร แอ็ส ซูน แอ็ส ฮี ก็อท ฟรี)
Da king back now hoes don’t even know how to act now
(ดา คิง แบ็ค เนา โฮ ด้อนท์ อีเฝ็น โน เฮา ทู แอ็คท เนา)
Hit the club stippers give neck ‘fore I sit down
(ฮิท เดอะ คลับ stippers กิฝ เน็ค โฟ ไอ ซิท เดาน)
Still ballin money stack taller than Shaq now
(ซทิล บอลลิน มันอิ ซแท็ค ทอลเลอร์ แฑ็น ชัค เนา)
Still push a b*tton to let the roof on the ‘Lac down
(ซทิล พุฌ อะ บี *tton ทู เล็ท เดอะ รูฟ ออน เดอะ แล็ค เดาน)
I’m on the road doin shows puttin my mack down
(แอม ออน เดอะ โรด โดย โฌ พันดิน มาย แมกคฺ เดาน)
Mississippi to Philly Albuquerque to Chatt Town
(มิสซิสซิปปี้ ทู ฟิวลี่ Albuquerque ทู Chatt ทาวน์)

[Hook]
([ ฮุค ])
I got the crowd yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ ก็อท เดอะ คเราด เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, all my hotgirls yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ออล มาย hotgirls เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, all the Dope Boyz yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ออล เดอะ โดพ บอยซ์ เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, from the back they yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ฟร็อม เดอะ แบ็ค เด เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Once again what other rap n*gga hooder than this
(วันซ อะเกน ว็อท อัฑเออะ แร็พ เอ็น *gga hooder แฑ็น ดีซ)
I got rich and I’m still on some hoolagin sh*t
(ไอ ก็อท ริช แอ็นด แอม ซทิล ออน ซัม hoolagin ฌะ *ที)
You be rappin bout blow I was movin the sh*t
(ยู บี แรพปิน เบาท บโล ไอ วอส มูฝวิน เดอะ ฌะ *ที)
You talkin bout shootin out and I was doin the sh*t
(ยู ทอคกิ่น เบาท ชูดทิน เอ้า แอ็นด ดาย วอส โดย เดอะ ฌะ *ที)
If I hit you in the face you gon be suin and sh*t
(อิฟ ฟาย ฮิท ยู อิน เดอะ เฟซ ยู ก็อน บี suin แอ็นด ฌะ *ที)
And if I catch anotha case I know I’m true to be missed
(แอ็นด อิฟ ฟาย แค็ช เอนอทดา เคซ ไอ โน แอม ทรู ทู บี มิซ)
So I’ma keep it cool head stay out of the news
(โซ แอมอา คีพ อิท คูล เฮ็ด ซเท เอ้า อ็อฝ เดอะ นยู)
Headlines and shows other rappers its bedtime [bedtime]
(เฮดไลน์ แซน โฌ อัฑเออะ แรพเพอ อิทซ เบดทาม [ เบดทาม ])
It’s clear to see that I’m ahead of my time
(อิทซ คเลีย ทู ซี แดท แอม อะเฮด อ็อฝ มาย ไทม)
I copped a chromed out hard top Carrerra to shine
(ไอ คอพอิ อะ คโรม เอ้า ฮาด ท็อพ Carrerra ทู ไฌน)
I got some time, it ain’t sh*t cause I get better wit time
(ไอ ก็อท ซัม ไทม , อิท เอน ฌะ *ที คอส ไอ เก็ท เบทเทอะ วิท ไทม)
Who got a flow and a live show better than mine
(ฮู ก็อท ดา ฟโล แอ็นด อะ ไลฝ โฌ เบทเทอะ แฑ็น ไมน)

[Hook]
([ ฮุค ])
I got a packed house yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ ก็อท ดา แพ็ค เฮาซ เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, all my hotgirls yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ออล มาย hotgirls เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, all the Dope Boyz yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ออล เดอะ โดพ บอยซ์ เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, from the back they yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ฟร็อม เดอะ แบ็ค เด เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Mic check 1-2 1-2, you wanna beef wit the king what is you gon do
(ไมคะ เช็ค วัน ทู วัน ทู , ยู วอนนา บีฟ วิท เดอะ คิง ว็อท อีส ยู ก็อน ดู)
Will you show up on the scene wit 2 guns drew
(วิล ยู โฌ อัพ ออน เดอะ ซีน วิท ทู กัน ดรู)
Or you and ya friend and play a little two on two
(ออ ยู แอ็นด ยา ฟเร็นด แอ็นด พเล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ออน ทู)
If you knew half of what I knew then you’ll be hittin the deck
(อิฟ ยู นยู ฮาล์ฟ อ็อฝ ว็อท ไอ นยู เด็น โยว บี ฮิทดิน เดอะ เด็ค)
Got a tool and a vest I can get some respect
(ก็อท ดา ทูล แอ็นด อะ เฝ็ซท ไอ แค็น เก็ท ซัม ริซเพคท)
I’ma make it hard for a s*cka n*gga to flex
(แอมอา เมค อิท ฮาด ฟอ รา เอส *cka เอ็น *gga ทู ฟเล็คซ)
Sho ’em this ain’t the squad for a n*gga to test
(โช เอ็ม ดีซ เอน เดอะ ซคว็อด ฟอ รา เอ็น *gga ทู เท็ซท)
Pimp my nutz too large and we way too fresh
(พิมพ มาย nutz ทู ลาจ แอ็นด วี เว ทู ฟเร็ฌ)
Work well wit Nines AK’s and Techs
(เวิค เว็ล วิท ไนน AKs แซน ทิค)
And quick to check a lame like a game of chess
(แอ็นด ควิค ทู เช็ค กา เลม ไลค เก เกม อ็อฝ เช็ซ)
You want beef you can bring ya best and we’ll be standin..
(ยู ว็อนท บีฟ ยู แค็น บริง ยา เบ็ซท แอ็นด เว็ล บี แสตนดิน)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])
In ya front yard yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(อิน ยา ฟรันท ยาด เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye all my hot girls yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ ออล มาย ฮ็อท เกิล เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, all the Dope Boyz yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ออล เดอะ โดพ บอยซ์ เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])
Aye, from the back they yellin [Bring ’em out, bring ’em out]
(ไอ , ฟร็อม เดอะ แบ็ค เด เยลลิน [ บริง เอ็ม เอ้า , บริง เอ็ม เอ้า ])

[Break – 2X]
([ บเรค 2X ])
Hands… In Da… Air… Now!
(แฮ็นด ซิน ดา แอ เนา !)
Hands… In Da… Air… Now!
(แฮ็นด ซิน ดา แอ เนา !)
Hands hands in the in the air air now!
(แฮ็นด แฮ็นด ซิน ดิ อิน ดิ แอ แอ เนา !)
Hands… In Da… Air… Now!
(แฮ็นด ซิน ดา แอ เนา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring Em out คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น