เนื้อเพลง Up All Night คำอ่านไทย Unwritten Law

Can we talk about automatic satisfaction
( แค็น วี ทอค อะเบาท ออโทะแมทอิค แซทิซแฟคฌัน)
Sittin’ back relaxin’ floored
(ซิทดิน แบ็ค รีแลคซิน ฟโล)
What’s wrong with kickin it
(ว็อท ร็อง วิฑ คิคคินหนิด)
When you’re bored and lit
(ฮเว็น ยัวร์ โบ แอ็นด ลิท)
Lets smoke some cigarettes
(เล็ท ซโมค ซัม ซิกะเรท)
And catch up on the back porch
(แอ็นด แค็ช อัพ ออน เดอะ แบ็ค โพช)
Fire up another roach
(ไฟร อัพ แอะนัธเออะ โรช)
We don’t need a rest this is just a test
(วี ด้อนท์ นีด อะ เร็ซท ดีซ ซิส จัซท ดา เท็ซท)
Cuz we’re alright, we’re up all night
(คัซ เวีย ออลไร๊ท , เวีย อัพ ออล ไนท)
To see the sun come up again now
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน เนา)
Just one more time no reason why
(จัซท วัน โม ไทม โน รี๊ซั่น ฮไว)
To see the sun come up again.
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน)
The more we try to change
(เดอะ โม วี ทไร ทู เชนจ)
The more we stay the same
(เดอะ โม วี ซเท เดอะ เซม)
We’re caught up in the game and now
(เวีย คอท อัพ อิน เดอะ เกม แอ็นด เนา)
Just like empty picture frames
(จัซท ไลค เอมทิ พีคเชอะ ฟเรม)
So now were to blame
(โซ เนา เวอ ทู บเลม)
Said we were gettin down, on genesee and fountain
(เซ็ด วี เวอ เกดดิน เดาน , ออน genesee แอ็นด เฟานทิน)
Smelled another mountain now
(ซเม็ล แอะนัธเออะ เมานทิน เนา)
If you aint gettin down, you’ll come around
(อิฟ ยู เอน เกดดิน เดาน , โยว คัม อะเรานด)
And were alright, we’re up all night
(แอ็นด เวอ ออลไร๊ท , เวีย อัพ ออล ไนท)
To see the sun come up again now
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน เนา)
Just one more time, no reason why
(จัซท วัน โม ไทม , โน รี๊ซั่น ฮไว)
To see the sun come up again.
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน)
So lets smoke some cigarettes
(โซ เล็ท ซโมค ซัม ซิกะเรท)
And catch up on the back porch
(แอ็นด แค็ช อัพ ออน เดอะ แบ็ค โพช)
Fire up another roach
(ไฟร อัพ แอะนัธเออะ โรช)
We don’t need a rest, it’s just a test
(วี ด้อนท์ นีด อะ เร็ซท , อิทซ จัซท ดา เท็ซท)
And as the world spins we’ll watch it with a grin
(แอ็นด แอ็ส เดอะ เวิลด ซพิน เว็ล ว็อช อิท วิฑ อะ กริน)
And look in as the day begins
(แอ็นด ลุค อิน แอ็ส เดอะ เด บีกีน)
Well now it’s on again, it’s dawn again. Yeah! Yeah!
(เว็ล เนา อิทซ ออน อะเกน , อิทซ ดอน อะเกน เย่ ! เย่ !)
And we’re alright
(แอ็นด เวีย ออลไร๊ท)
We’re up all night
(เวีย อัพ ออล ไนท)
To see the sun come up again now
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน เนา)
Just one more time, no reason why
(จัซท วัน โม ไทม , โน รี๊ซั่น ฮไว)
To see the sun come up again
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน)
Yeah we’re alright, yeah we’re alright
(เย่ เวีย ออลไร๊ท , เย่ เวีย ออลไร๊ท)
Yeah we’re alright, up all night
(เย่ เวีย ออลไร๊ท , อัพ ออล ไนท)
Yeah we’re alright, yeah we’re alright
(เย่ เวีย ออลไร๊ท , เย่ เวีย ออลไร๊ท)
To see the sun come up again now!
(ทู ซี เดอะ ซัน คัม อัพ อะเกน เนา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up All Night คำอ่านไทย Unwritten Law

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น