เนื้อเพลง New Song คำอ่านไทย The Who

You need a new song
( ยู นีด อะ นยู ซ็อง)
I’ll set the words up so they tear right at your soul
(แอล เซ็ท เดอะ เวิด อัพ โซ เด เทีย ไรท แอ็ท ยุร โซล)
Don’t take me too long
(ด้อนท์ เทค มี ทู ล็อง)
But there’s a danger that I’ll plagiarize something old
(บัท แดร์ ซา เดนเจอะ แดท แอล พเลเจียะไรส ซัมติง โอลด)

My fingers kill me as I play my guitar
(มาย ฟีงเกอะ คิล มี แอ็ส ซาย พเล มาย กิทา)
Cause I’ve been chewing down at my nails
(คอส แอฝ บีน chewings เดาน แอ็ท มาย เนล)
My hairline ain’t exactly superstar
(มาย hairline เอน เอ็กแสคทลิ ซูเปอร์สตาร์)
But there’s one thing that never fails
(บัท แดร์ วัน ธิง แดท เนฝเออะ เฟล)
This never fails
(ดีซ เนฝเออะ เฟล)

I write the same old song with a few new lines
(ไอ ไรท เดอะ เซม โอลด ซ็อง วิฑ อะ ฟยู นยู ไลน)
And everybody wants to cheer it
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เชีย อิท)
I write the same old song you heard a good few times
(ไอ ไรท เดอะ เซม โอลด ซ็อง ยู เฮิด อะ เกิด ฟยู ไทม)
Admit you really want to hear it
(แอ็ดมีท ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เฮีย อิท)

Whenever I see you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซี ยู)
You always treat me like I’m some kind of perfect man
(ยู ออลเว ทรีท มี ไลค แอม ซัม ไคนด อ็อฝ เพ๊อร์เฟ็คท แม็น)
Just ’cause I please you
(จัซท คอส ไอ พลีส ยู)
You explain, but you don’t think I can understand
(ยู เอ็คซพเลน , บัท ยู ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น อันเดิซแทนด)

My head is spinning as I scrawl with my pen
(มาย เฮ็ด อีส สปินนิ่ง แอ็ส ซาย ซครอล วิฑ มาย เพ็น)
Cause I’ve been pouring vodka in my soul
(คอส แอฝ บีน ช ฝอดคะ อิน มาย โซล)
Nothing really ever changes my friend
(นัธอิง ริแอ็ลลิ เอฝเออะ เชนจ มาย ฟเร็นด)
New lamps for old
(นยู แล็มพ ฟอ โอลด)
New lamps for old
(นยู แล็มพ ฟอ โอลด)

We sing the same old song, just like a vintage car
(วี ซิง เดอะ เซม โอลด ซ็อง , จัซท ไลค เก ฝีนทิจ คา)
You can look but you won’t ever drive it
(ยู แค็น ลุค บัท ยู ว็อนท เอฝเออะ ดไรฝ อิท)
We drink the same old wine from a brand new jar
(วี ดริงค เดอะ เซม โอลด ไวน ฟร็อม มา บแร็นด นยู จา)
We get hung over, but we always survive it
(วี เก็ท ฮัง โอเฝอะ , บัท วี ออลเว เซอะไฝฝ อิท)

Turn on the radio
(เทิน ออน เดอะ เรดิโอ)
Love is proclaimed
(ลัฝ อีส พโระคเลม)
Again and again and again
(อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
Join in and sing
(จอยน อิน แอ็นด ซิง)
Now, don’t be ashamed
(เนา , ด้อนท์ บี อะเฌมด)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)

We hum the same old lines to a different crowd
(วี ฮัม เดอะ เซม โอลด ไลน ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท คเราด)
And everybody wants to cheer it
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เชีย อิท)
We run on endless time to reach a higher cloud
(วี รัน ออน เอ็นเล็ซ ไทม ทู รีช อะ ไฮเออะ คเลาด)
But we never ever seem to get near it
(บัท วี เนฝเออะ เอฝเออะ ซีม ทู เก็ท เนีย อิท)

We sing the same old song
(วี ซิง เดอะ เซม โอลด ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Song คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น