เนื้อเพลง What About Us? คำอ่านไทย Brandy

Whoo!
( ฮู !)
Yeah, darkchild
(เย่ , ดาคแชล)
B-Rock let’s go
(บี ร็อค เล็ท โก)

Why don’t you return my calls?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ริเทิน มาย คอล)
Why you trip out where I be?
(ฮไว ยู ทริพ เอ้า ฮแว ไอ บี)
You don’t ever come to see me
(ยู ด้อนท์ เอฝเออะ คัม ทู ซี มี)
You say that you’re too busy [what?]
(ยู เซ แดท ยัวร์ ทู บีสอิ [ ว็อท ])

What the hell?
(ว็อท เดอะ เฮ็ล)
I don’t have time
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม)
Why you messin’ with my mind?
(ฮไว ยู เมซซิน วิฑ มาย ไมนด)
I can find another guy
(ไอ แค็น ไฟนด แอะนัธเออะ ไก)
Someone who will treat me right
(ซัมวัน ฮู วิล ทรีท มี ไรท)

I don’t need this bull ish
(ไอ ด้อนท์ นีด ดีซ บุล อิฌ)
I won’t put up with it, any longer
(ไอ ว็อนท พัท อัพ วิฑ อิท , เอนอิ ลองเงอ)
You can, go if you want
(ยู แค็น , โก อิฟ ยู ว็อนท)
I don’t, need you pity
(ไอ ด้อนท์ , นีด ยู พีทอิ)
I will, be just fine
(ไอ วิล , บี จัซท ไฟน)
If you decide, that you want to leave
(อิฟ ยู ดิไซด , แดท ยู ว็อนท ทู ลีฝ)
Close the, door behind you
(คโลส เดอะ , โด บิไฮนด ยู)
I just, want to know what…
(ไอ จัซท , ว็อนท ทู โน ว็อท)

What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things you told me
(ธิง ยู โทลด มี)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about, what about
(ว็อท อะเบาท , ว็อท อะเบาท)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)

I thought you said you were different
(ไอ ธอท ยู เซ็ด ยู เวอ ดีฟเฟอะเร็นท)
Was that what I heard you say?
(วอส แดท ว็อท ไอ เฮิด ยู เซ)
Said that you’d love only me
(เซ็ด แดท ยูต ลัฝ โอ๊นลี่ มี)
Thought that you’d be all I need [what?]
(ธอท แดท ยูต บี ออล ไอ นีด [ ว็อท ])
What happened to promises?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู พรอมอิซ)
Said that you were a better man
(เซ็ด แดท ยู เวอ อะ เบทเทอะ แม็น)
Your words have no way with me
(ยุร เวิด แฮ็ฝ โน เว วิฑ มี)
Cause you’re counterfeit, I see
(คอส ยัวร์ เคานเทอะฟิท , ไอ ซี)

I don’t need this bull ish
(ไอ ด้อนท์ นีด ดีซ บุล อิฌ)
I won’t put up with it, any longer
(ไอ ว็อนท พัท อัพ วิฑ อิท , เอนอิ ลองเงอ)
You can, go if you want
(ยู แค็น , โก อิฟ ยู ว็อนท)
I don’t, need you pity
(ไอ ด้อนท์ , นีด ยู พีทอิ)
I will, be just fine
(ไอ วิล , บี จัซท ไฟน)
If you decide, that you want to leave
(อิฟ ยู ดิไซด , แดท ยู ว็อนท ทู ลีฝ)
Close the, door behind you
(คโลส เดอะ , โด บิไฮนด ยู)
I just, want to know what…
(ไอ จัซท , ว็อนท ทู โน ว็อท)

What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things you told me
(ธิง ยู โทลด มี)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about, what about
(ว็อท อะเบาท , ว็อท อะเบาท)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)

Baby you should now hear this…
(เบบิ ยู เชิด เนา เฮีย ดีซ)
Now what if I said that you wasn’t fit to be with
(เนา ว็อท อิฟ ฟาย เซ็ด แดท ยู วอสซึ้น ฟิท ทู บี วิฑ)
Now what if I told you you’re game was played, I licked it
(เนา ว็อท อิฟ ฟาย โทลด ยู ยัวร์ เกม วอส พเล , ไอ ลิค ดิท)
Yo what if I said I wasn’t true, so do you
(โย ว็อท อิฟ ฟาย เซ็ด ดาย วอสซึ้น ทรู , โซ ดู ยู)
You and I know, without me there’s no you
(ยู แอ็นด ดาย โน , วิเฑาท มี แดร์ โน ยู)
So what about the bills that were passed due
(โซ ว็อท อะเบาท เดอะ บิล แดท เวอ พาซ ดยู)
Before you, all you said to me was ” Baby I’ll owe you ”
(บิโฟ ยู , ออล ยู เซ็ด ทู มี วอส ” เบบิ แอล โอ ยู “)
Forget about the brand new life that I gave you
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ บแร็นด นยู ไลฟ แดท ไอ เกฝ ยู)
Now what about us to me, now what about us to me
(เนา ว็อท อะเบาท อัซ ทู มี , เนา ว็อท อะเบาท อัซ ทู มี)

What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things you told me
(ธิง ยู โทลด มี)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about, what about
(ว็อท อะเบาท , ว็อท อะเบาท)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)

What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things you told me
(ธิง ยู โทลด มี)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Things that you say
(ธิง แดท ยู เซ)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Promises that you made
(พรอมอิซ แดท ยู เมด)
What about all of the
(ว็อท อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ)
Ice that you gave
(ไอซ แดท ยู เกฝ)
What about, what about
(ว็อท อะเบาท , ว็อท อะเบาท)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)
What about us? What about us, us?
(ว็อท อะเบาท อัซ ว็อท อะเบาท อัซ , อัซ)

Oh, oh, oh, oh…
(โอ , โอ , โอ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What About Us? คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น