เนื้อเพลง Stupid in Love คำอ่านไทย Rihanna

Stupid in love
( ซทยูทิด อิน ลัฝ)
Oh
(โอ)
Stupid in love
(ซทยูทิด อิน ลัฝ)

Let me tell you something
(เล็ท มี เท็ล ยู ซัมติง)
Never have I ever
(เนฝเออะ แฮ็ฝ ไอ เอฝเออะ)
Been a size 10
(บีน อะ ไซส เทน)
In my whole life
(อิน มาย โฮล ไลฟ)
I left the engine running
(ไอ เล็ฟท ดิ เอนจิน รันนิง)
I just came to see
(ไอ จัซท เคม ทู ซี)
What you would do if I
(ว็อท ยู เวิด ดู อิฟ ฟาย)
Gave you a chance
(เกฝ ยู อะ ชานซ)
To make things right
(ทู เมค ธิง ไรท)

So I made it
(โซ ไอ เมด อิท)
Even though Katy
(อีเฝ็น โธ เคที่)
Told me this would be nothing
(โทลด มี ดีซ เวิด บี นัธอิง)
But a waste of time
(บัท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)
And she was right
(แอ็นด ชี วอส ไรท)

Dont understand it
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท)
Blood on your hands
(บลัด ออน ยุร แฮ็นด)
And still you insist
(แอ็นด ซทิล ยู อินซีสท)
On repeatedly trying
(ออน ริพีทอิด ทไรอิง)
To tell me lies
(ทู เท็ล มี ไล)
And I just don’t know why
(แอ็นด ดาย จัซท ด้อนท์ โน ฮไว)

This is stupid
(ดีซ ซิส ซทยูทิด)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)
Dont talk to me
(ด้อนท์ ทอค ทู มี)
Like Im stupid
(ไลค แอม ซทยูทิด)
I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
But I just cant do this
(บัท ไอ จัซท แค็นท ดู ดีซ)
I may be dumb but
(ไอ เม บี ดัม บัท)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)

My new nickname
(มาย นยู นีคเนม)
Is you idiot
(อีส ยู อีดเอียท)
[Such an idiot]
([ ซัช แอน อีดเอียท ])
Thats what my friends
(แด๊ท ว็อท มาย ฟเร็นด)
Are calling me when
(อาร์ คอลลิง มี ฮเว็น)
They see me yelling
(เด ซี มี เยลลิง)
Into my
(อีนทุ มาย)
Phone
(โฟน)

They tell me let go
(เด เท็ล มี เล็ท โก)
He is not the one
(ฮี อีส น็อท ดิ วัน)
I thought I saw your potential
(ไอ ธอท ไอ ซอ ยุร โพะเทนแฌ็ล)
Guess thats what made me dumb
(เก็ซ แด๊ท ว็อท เมด มี ดัม)
He don’t want it
(ฮี ด้อนท์ ว็อนท ดิธ)
Not like you want it
(น็อท ไลค ยู ว็อนท ดิธ)
Scheming and cheating
(ซาคีมมิง แอ็นด ชีดิง)
Oh girl, why do you
(โอ เกิล , ฮไว ดู ยู)
Waste your time
(เวซท ยุร ไทม)
You know he aint right
(ยู โน ฮี เอน ไรท)

Telling me this
(เทลลิง มี ดีซ)
I don’t wanna listen
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลิ๊สซึ่น)
But you insist
(บัท ยู อินซีสท)
On repeatedly trying
(ออน ริพีทอิด ทไรอิง)
To tell me lies
(ทู เท็ล มี ไล)
And I just don’t know why
(แอ็นด ดาย จัซท ด้อนท์ โน ฮไว)

This is stupid
(ดีซ ซิส ซทยูทิด)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)
Dont talk to me
(ด้อนท์ ทอค ทู มี)
Like I’m stupid
(ไลค แอม ซทยูทิด)
I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
But I just cant do this
(บัท ไอ จัซท แค็นท ดู ดีซ)
I may be dumb but
(ไอ เม บี ดัม บัท)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)

Trying to make this work
(ทไรอิง ทู เมค ดีซ เวิค)
But you act like a jerk
(บัท ยู แอ็คท ไลค เก เจิค)
Silly of me to keep
(ซีลลิ อ็อฝ มี ทู คีพ)
Holding on
(โฮลดิง ออน)
But the dunce cap is off
(บัท เดอะ ดันซ แค็พ อีส ออฟฟ)
You don’t know what you lost
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ล็อซท)
And you wont realize
(แอ็นด ยู ว็อนท รีแอะไลส)
Till I’m gone, gone, gone
(ทิล แอม กอน , กอน , กอน)
That I was the one
(แดท ไอ วอส ดิ วัน)
Which one of us
(ฮวิช วัน อ็อฝ อัซ)
Is really done
(อีส ริแอ็ลลิ ดัน)

Ooh
(อู้)
No
(โน)
No
(โน)
No
(โน)
I’m not stupid in love
(แอม น็อท ซทยูทิด อิน ลัฝ)

This is stupid
(ดีซ ซิส ซทยูทิด)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)
Dont talk to me
(ด้อนท์ ทอค ทู มี)
Like I’m stupid
(ไลค แอม ซทยูทิด)
I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
But I just cant do this
(บัท ไอ จัซท แค็นท ดู ดีซ)
I may be dumb but
(ไอ เม บี ดัม บัท)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)

I may be dumb but
(ไอ เม บี ดัม บัท)
I’m not stupid
(แอม น็อท ซทยูทิด)
In love
(อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupid in Love คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น