เนื้อเพลง Pump It Up คำอ่านไทย Joe Budden

Pump p p pump pump p p p pump
( พัมพ พี พี พัมพ พัมพ พี พี พี พัมพ)
Pump p p pump pump it up
(พัมพ พี พี พัมพ พัมพ อิท อัพ)
Pump p p pump pump p pump p pump
(พัมพ พี พี พัมพ พัมพ พี พัมพ พี พัมพ)
Pump p p pump pump it up
(พัมพ พี พี พัมพ พัมพ อิท อัพ)
[Just Blaze]
([ จัซท บเลส ])
Pump p p pump pump it up
(พัมพ พี พี พัมพ พัมพ อิท อัพ)
We gon do it like [Uuh, uuh, uuh]
(วี ก็อน ดู อิท ไลค [ Uuh , uuh , uuh ])

Look, pump it up if you came to get it krunk
(ลุค , พัมพ อิท อัพ อิฟ ยู เคม ทู เก็ท ดิธ krunk)
With a dame and sh*t that’s drunk
(วิฑ อะ เดม แอ็นด ฌะ *ที แด๊ท ดรังค)
You came to get it on, more than 5 O’s in your bank
(ยู เคม ทู เก็ท ดิธ ออน , โม แฑ็น ไฟท์ โอเอส ซิน ยุร แบ็งค)
Then get it on, roll up like that stank
(เด็น เก็ท ดิธ ออน , โรล อัพ ไลค แดท ซแท็งค)
And get it on, slank that fitted on
(แอ็นด เก็ท ดิธ ออน , ซแล็งค แดท ฟิททฺ ออน)
Came to get it on
(เคม ทู เก็ท ดิธ ออน)
Hold up she want work that twork that
(โฮลด อัพ ชี ว็อนท เวิค แดท ทเวิค แดท)
Then again let me hurt that murk that
(เด็น อะเกน เล็ท มี เฮิท แดท เมิค แดท)
Til you gotta hurt back
(ทิล ยู กอททะ เฮิท แบ็ค)
Can’t spit it out, boo you gotta slurp that
(แค็นท ซพิท ดิธ เอ้า , บู ยู กอททะ slurp แดท)
Can’t cuddle after we done, it wasn’t worth that
(แค็นท เคเดว อาฟเทอะ วี ดัน , อิท วอสซึ้น เวิธ แดท)
Joey I’m responsible for bringin Jersey back [And we bad huh]
(โจอี้ แอม รีสฺพอนสิเบิล ฟอ บริงอิน เจอสิ แบ็ค [ แอ็นด วี แบ็ด ฮู ])
She at the bar stylin’ she throwing it up
(ชี แอ็ท เดอะ บา สตีลิน ชี โตววิง อิท อัพ)
She drink a little hypno, throwing it up
(ชี ดริงค กา ลิ๊ทเทิ่ล hypno , โตววิง อิท อัพ)
But I’m only dealing with freaks that wanna cut
(บัท แอม โอ๊นลี่ ดีลลิง วิฑ ฟรีค แดท วอนนา คัท)
Ma if you agree I want nut
(มา อิฟ ยู อักรี ไอ ว็อนท นัท)
Camcorder, get it played late night on BET Uncut [uhh]
(Camcorder , เก็ท ดิธ พเล เลท ไนท ออน เบ็ท อันคัท [ อา ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Fellas – do your thing let me do my thang
(เฟลลา ดู ยุร ธิง เล็ท มี ดู มาย เตง)
I mean – do your thing let me do my thang
(ไอ มีน ดู ยุร ธิง เล็ท มี ดู มาย เตง)
Shorties – move that thing, mami move that thing
(Shorties มูฝ แดท ธิง , มัมมี มูฝ แดท ธิง)
C’mon – move that thing, mami move that thing
(ซีมอน มูฝ แดท ธิง , มัมมี มูฝ แดท ธิง)
Hustlers – do your thing let me do my thang
(ฮัซเลอะ ดู ยุร ธิง เล็ท มี ดู มาย เตง)
Please tell the DJ – pump p p pump pump it up!
(พลีส เท็ล เดอะ ดีเจ พัมพ พี พี พัมพ พัมพ อิท อัพ !)

I see some haters grilling
(ไอ ซี ซัม เฮเดอ กริวลิง)
I see some ladies chilling
(ไอ ซี ซัม เลดิส ชิลลิง)
I see dat girlie
(ไอ ซี แดซ เกิลอิ)
I been plottin to get
(ไอ บีน plottin ทู เก็ท)
See can hop in the whip
(ซี แค็น ฮ็อพ อิน เดอะ ฮวิพ)
And we can
(แอ็นด วี แค็น)
Pump p p pump pump it up
(พัมพ พี พี พัมพ พัมพ อิท อัพ)

OK we was leaving we was done
(โอเค วี วอส ลีฝอิงส วี วอส ดัน)
Then she said can my people’s come
(เด็น ชี เซ็ด แค็น มาย พี๊เพิ่ล คัม)
Here we go I see it don’t stop
(เฮียร วี โก ไอ ซี อิท ด้อนท์ ซท็อพ)
They wanna ride in something were the rims don’t stop
(เด วอนนา ไรด อิน ซัมติง เวอ เดอะ ริม ด้อนท์ ซท็อพ)
Look baby you fine, but your girlfriends not
(ลุค เบบิ ยู ไฟน , บัท ยุร เกลิลเฟรน น็อท)
And then she wanna hold out getting cute on the phone
(แอ็นด เด็น ชี วอนนา โฮลด เอ้า เกดดดิ้ง คยูท ออน เดอะ โฟน)
I ain’t gotta be bothered, be cute on your own
(ไอ เอน กอททะ บี บอฑเออะ , บี คยูท ออน ยุร โอน)
My jump off doesn’t run off at the mouth so much
(มาย จัมพ ออฟฟ ดัสอินท รัน ออฟฟ แอ็ท เดอะ เมาธ โซ มัช)
My jump off never ask why I go out so much
(มาย จัมพ ออฟฟ เนฝเออะ อาซค ฮไว ไอ โก เอ้า โซ มัช)
My jump off never has me going out of my way
(มาย จัมพ ออฟฟ เนฝเออะ แฮ็ส มี โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย เว)
And she don’t want nothing on Valentines Day
(แอ็นด ชี ด้อนท์ ว็อนท นัธอิง ออน แฝลเอ็นไทน เด)
My jump off don’t argue or get rebellious
(มาย จัมพ ออฟฟ ด้อนท์ อากิว ออ เก็ท ริเบลยัซ)
And she don’t mind hanging out wit da fellas
(แอ็นด ชี ด้อนท์ ไมนด แฮงอิง เอ้า วิท ดา เฟลลา)
My jump off’s not insecure or jealous
(มาย จัมพ ออฟฟ น็อท อินซิคยูร ออ เจลอัซ)
[Uuh, uuh, uuh]
([ Uuh , uuh , uuh ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Y’all dudes keep talking bout your ice and all the shine to it
(ยอล ดยูด คีพ ทอคอิง เบาท ยุร ไอซ แอ็นด ออล เดอะ ไฌน ทู อิท)
That’s alright go cross-world find cubic
(แด๊ท ออลไร๊ท โก คร็อซ เวิลด ไฟนด คยูบิค)
Ma wanna fall in love like I’m cupid
(มา วอนนา ฟอล อิน ลัฝ ไลค แอม คยูพิด)
Telling me she don’t give brain like I’m stupid
(เทลลิง มี ชี ด้อนท์ กิฝ บเรน ไลค แอม ซทยูทิด)
You can do anything if you put your mind to it
(ยู แค็น ดู เอนอิธิง อิฟ ยู พัท ยุร ไมนด ทู อิท)
[Get it]
([ เก็ท ดิธ ])
Think about it the game is bad playa
(ธิงค อะเบาท ดิธ เดอะ เกม อีส แบ็ด พอลเย)
Ain’t it bad playa
(เอน ดิธ แบ็ด พอลเย)
Don’t worry Joey’ll change it back playa
(ด้อนท์ เวอริ Joeyll เชนจ อิท แบ็ค พอลเย)
Might of heard me spittin wit Cain and Fab playa
(ไมท อ็อฝ เฮิด มี สปิทดิน วิท Cain แอ็นด แฟรบ พอลเย)
I got the set boards to bring it back playa
(ไอ ก็อท เดอะ เซ็ท โบด ทู บริง อิท แบ็ค พอลเย)
Bang and clap playa
(แบ็ง แอ็นด คแล็พ พอลเย)
Front man no longer playin the back playa
(ฟรันท แม็น โน ลองเงอ เพลย์ยิน เดอะ แบ็ค พอลเย)
Plain as that playa
(พเลน แอ็ส แดท พอลเย)
808’s pumpin bang the track playa
(808s พัมปิน แบ็ง เดอะ ทแรค พอลเย)
Want my 2nd wind change the rap playa
(ว็อนท มาย 2nd วินด เชนจ เดอะ แร็พ พอลเย)
Jump off 1 man gang I’m back playa
(จัมพ ออฟฟ วัน แม็น แก็ง แอม แบ็ค พอลเย)
Look, Want you want bump double click pump
(ลุค , ว็อนท ยู ว็อนท บัมพ ดั๊บเบิ้ล คลิค พัมพ)
Ride, ride swamp dump off homie jump off
(ไรด , ไรด ซว็อมพ ดัมพ ออฟฟ โฮมี จัมพ ออฟฟ)
All these haters on my [huh] won’t jump off
(ออล ฑิส เฮเดอ ออน มาย [ ฮู ] ว็อนท จัมพ ออฟฟ)
When all the streets need is J J J Jump off
(ฮเว็น ออล เดอะ ซทรีท นีด อีส เจ เจ เจ จัมพ ออฟฟ)
J J Jump J J J J J Jump off
(เจ เจ จัมพ เจ เจ เจ เจ เจ จัมพ ออฟฟ)
Uuh, uuh, uuh
(Uuh , uuh , uuh)

[Chorus]x2
([ โครัซ ] x2)
Ma man ET
(มา แม็น ET)
Playin’ for you
(เพลย์ยิน ฟอ ยู)
Official
(อ๊อฟิซเชี่ยล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pump It Up คำอ่านไทย Joe Budden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น