เนื้อเพลง If I Can’t คำอ่านไทย 50 Cent

Yea, ha ha, yea, yea
( เย , ฮา ฮา , เย , เย)

[hook – 50 Cent]
([ ฮุค 50 เซ็นท ])
If I can’t do well, homey, it can’t be done
(อิฟ ฟาย แค็นท ดู เว็ล , โฮมี , อิท แค็นท บี ดัน)
Now I’ma let the champagne bottle pop
(เนา แอมอา เล็ท เดอะ แฌ็มเพน บ๊อทเทิ่ล พ็อพ)
I’ma take it to the top
(แอมอา เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ)
Fo sho I’ma make it hot, baby [baby]
(โฟ โช แอมอา เมค อิท ฮ็อท , เบบิ [ เบบิ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I apply pressure to pussies that stuntin I pop
(ไอ แอ็พไล พเรฌเออะ ทู พัซซีซฺ แดท สตันดิน นาย พ็อพ)
Stand alone squeezin my pistol I’m sure that I gotta
(ซแท็นด อะโลน สควีซิน มาย พิ๊สท่อล แอม ฌุร แดท ไอ กอททะ)
Now Peter Piper picked peppers and dont rock rhymes
(เนา พีเทอะ พายเพอร์ พิค เพพเพอะ แซน ด้อนท์ ร็อค ไรม)
I’m 50 Cent, I write a lil bit but I pop nines
(แอม 50 เซ็นท , ไอ ไรท อะ ลิล บิท บัท ไอ พ็อพ ไนน)
Tell n*ggaz, ” Get they money right, ” cuz I got mine
(เท็ล เอ็น *ggaz , ” เก็ท เด มันอิ ไรท , ” คัซ ไอ ก็อท ไมน)
And I’m around quit playin n*gga you can’t shine
(แอ็นด แอม อะเรานด ควิท เพลย์ยิน เอ็น *gga ยู แค็นท ไฌน)
You gon be that next chump to end up in the trunk
(ยู ก็อน บี แดท เน็คซท ชัมพ ทู เอ็นด อัพ อิน เดอะ ทรังค)
After bein hit by the pump, is that whut you want?
(อาฟเทอะ บีนโพลฮิท ไบ เดอะ พัมพ , อีส แดท whut ยู ว็อนท)
Be easy n*gga, I’ll lay your ass out
(บี อีสอิ เอ็น *gga , แอล เล ยุร อาซ เอ้า)
Believe me n*gga, thats whut I’m about, gangsta
(บิลีฝ มี เอ็น *gga , แด๊ท whut แอม อะเบาท , แก๊งซดา)
You could find a n*gga sittin on chrome
(ยู เคิด ไฟนด อะ เอ็น *gga ซิทดิน ออน คโรม)
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas & I’m gone [Yea!]
(ฮิท เดอะ คลัช , ฮิท เดอะ เกีย , ฮิท เดอะ แก๊ซ & แอม กอน [ เย ! ])

[hook – 50 Cent]
([ ฮุค 50 เซ็นท ])
If I can’t do well, homey, it can’t be done
(อิฟ ฟาย แค็นท ดู เว็ล , โฮมี , อิท แค็นท บี ดัน)
Now I’ma let the champagne bottle pop
(เนา แอมอา เล็ท เดอะ แฌ็มเพน บ๊อทเทิ่ล พ็อพ)
I’ma take it to the top
(แอมอา เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ)
Fo sho I’ma make it hot, baby [baby]
(โฟ โช แอมอา เมค อิท ฮ็อท , เบบิ [ เบบิ ])

[50 Cent, Dr Dre]
([ 50 เซ็นท , เดทเออะ ดรี ])
I’m down for the action, he smart with his mouth so smack em
(แอม เดาน ฟอ ดิ แอคฌัน , ฮี ซมาท วิฑ ฮิส เมาธ โซ ซแม็ค เอ็ม)
You holdin a strap, he might come back so clap em
(ยู โฮดดิน อะ ซทแร็พ , ฮี ไมท คัม แบ็ค โซ คแล็พ เอ็ม)
React like a gangsta, die like a gangsta for actin
(ริแอคท ไลค เก แก๊งซดา , ได ไลค เก แก๊งซดา ฟอ แอสติน)
Cuz you’ll get hit & homicide’ll be askin, ” Whut happened? ”
(คัซ โยว เก็ท ฮิท & homicidell บี แอสกิน , ” Whut แฮพเพ็น “)
OH NO look who clapped em with the FO’FO’
(โอ โน ลุค ฮู แครบชฺ เอ็ม วิฑ เดอะ FOFO)
20 inch rims sittin CHRO-CHROME
(20 อินช ริม ซิทดิน CHRO คโรม)
Eastside, Westside n*ggaz OH NO, NO GO
(อีสซาย , เวตซาด เอ็น *ggaz โอ โน , โน โก)
Even my mama said, ” Something really wrong with my brain ”
(อีเฝ็น มาย มามะ เซ็ด , ” ซัมติง ริแอ็ลลิ ร็อง วิฑ มาย บเรน “)
N*ggaz don’t rob me they know I’m down to die for my chain
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ ร็อบ มี เด โน แอม เดาน ทู ได ฟอ มาย เชน)
G-UNIT! We get it poppin in the hood
(จี ยูนิท ! วี เก็ท ดิธ พอพปิน อิน เดอะ ฮุด)
G-UNIT! Muthaf*cka whuts good?
(จี ยูนิท ! Muthaf*cka whuts เกิด)
I’m waitin on n*ggaz to act like they dont know how to act
(แอม เว๊ทดิน ออน เอ็น *ggaz ทู แอ็คท ไลค เด ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
I had a sip of too much Jack, I’ll blow em off the map
(ไอ แฮ็ด อะ ซิพ อ็อฝ ทู มัช แจ็ค , แอล บโล เอ็ม ออฟฟ เดอะ แม็พ)
With the mack, thinkin its all rap
(วิฑ เดอะ แมกคฺ , ติ้งกิน อิทซ ซอร์ แร็พ)
Til that ass get clapped and Doc say ” It’s a wrap ”
(ทิล แดท อาซ เก็ท แครบชฺ แอ็นด ด็อค เซ ” อิทซ ซา แร็พ “)

[It’s a wrap, n*gga]
([ อิทซ ซา แร็พ , เอ็น *gga ])

[hook – 50 Cent]
([ ฮุค 50 เซ็นท ])
If I can’t do well, homey, it can’t be done
(อิฟ ฟาย แค็นท ดู เว็ล , โฮมี , อิท แค็นท บี ดัน)
Now I’ma let the champagne bottle pop
(เนา แอมอา เล็ท เดอะ แฌ็มเพน บ๊อทเทิ่ล พ็อพ)
I’ma take it to the top
(แอมอา เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ)
Fo sho I’ma make it hot, baby [baby]
(โฟ โช แอมอา เมค อิท ฮ็อท , เบบิ [ เบบิ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I been feelin i had to teach lessons to slow learners
(ไอ บีน ฟีลิน นาย แฮ็ด ทู ทีช เล๊ซซั่น ทู ซโล เลียเนอ)
Go head act up, get smacked in the head with the burner
(โก เฮ็ด แอ็คท อัพ , เก็ท ซแม็ค อิน เดอะ เฮ็ด วิฑ เดอะ เบอเนอะ)
I dont fight fair, I’m dirty-dirty
(ไอ ด้อนท์ ไฟท แฟ , แอม เดอทิ เดอทิ)
I’m from Southside Jamaica, Queens, n*gga ya’heard me?
(แอม ฟร็อม Southside เจไมกา , ควีน , เอ็น *gga yaheard มี)
When streetlights come on n*ggaz blast the nines
(ฮเว็น สตีทไลท์ คัมมอน เอ็น *ggaz บลาซท เดอะ ไนน)
Get locked up, they read books to pass the time
(เก็ท ล็อค อัพ , เด เร็ด เบิค ทู เพซ เดอะ ไทม)
In the game there’s up’s and down’s, so I stay on the grind
(อิน เดอะ เกม แดร์ อัพสฺ แซน เดาน , โซ ไอ ซเท ออน เดอะ ไกรนด)
N*ggaz on my d*ck more than my b*tch, I stay on they mind
(เอ็น *ggaz ออน มาย d*ck โม แฑ็น มาย บี *tch , ไอ ซเท ออน เด ไมนด)
They aint nothin they could do to stop my shine
(เด เอน นอทติน เด เคิด ดู ทู ซท็อพ มาย ไฌน)
This is God’s plan homey, this ain’t mine
(ดีซ ซิส ก็อด แพล็น โฮมี , ดีซ เอน ไมน)
I played the music loud so Grandpa called me a nuisance
(ไอ พเล เดอะ มยูสิค เลาด โซ Grandpa คอล มี อะ นยูแซ็นซ)
And Grandma; who always gotta throw a 100 percent
(แอ็นด แกรนมา ; ฮู ออลเว กอททะ ธโร อะ 100 เพอร์เซ็น)
I’m the drop out who made more more money than these teachers
(แอม เดอะ ดร็อพ เอ้า ฮู เมด โม โม มันอิ แฑ็น ฑิส ทีชเออะ)
Roofless/Ruthless like the Coupe but I come with more features
(Roofless/รูธเล็ซ ไลค เดอะ คูเพ บัท ไอ คัม วิฑ โม ฟีเชอะ)
I am whut I am, you could like it or love it
(ไอ แอ็ม whut ไอ แอ็ม , ยู เคิด ไลค อิท ออ ลัฝ อิท)
It feels good to pull 50 grand & think nothin of it
(อิท ฟีล เกิด ทู พุล 50 แกรนด์ & ธิงค นอทติน อ็อฝ อิท)
F*ck it
(เอฟ *ck อิท)

[hook – 50 Cent]
([ ฮุค 50 เซ็นท ])
If I can’t do well, homey, it can’t be done
(อิฟ ฟาย แค็นท ดู เว็ล , โฮมี , อิท แค็นท บี ดัน)
Now I’ma let the champagne bottle pop
(เนา แอมอา เล็ท เดอะ แฌ็มเพน บ๊อทเทิ่ล พ็อพ)
I’ma take it to the top
(แอมอา เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ)
Fo sho I’ma make it hot, baby [baby]
(โฟ โช แอมอา เมค อิท ฮ็อท , เบบิ [ เบบิ ])

If I can’t do well, homey, it can’t be done
(อิฟ ฟาย แค็นท ดู เว็ล , โฮมี , อิท แค็นท บี ดัน)
Now I’ma let the champagne bottle pop
(เนา แอมอา เล็ท เดอะ แฌ็มเพน บ๊อทเทิ่ล พ็อพ)
I’ma take it to the top
(แอมอา เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ)
Fo sho I’ma make it hot, baby [baby]
(โฟ โช แอมอา เมค อิท ฮ็อท , เบบิ [ เบบิ ])

Uh huh, hood make it hot
(อา ฮู , ฮุด เมค อิท ฮ็อท)
Dr Dre, Aftermath
(เดทเออะ ดรี , แอฟเตอร์แมท)
Shady, ha ha
(เฌดอิ , ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Can’t คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น