เนื้อเพลง Kill The Lights คำอ่านไทย Britney Spears

Owwwwwwww
( อาวววว)
Ohhhh
(โอ้)
Yehhh
(Yehhh)

Take my hand, you’ll understand
(เทค มาย แฮ็นด , โยว อันเดิซแทนด)
Let’s go baby, round and round
(เล็ท โก เบบิ , เรานด แอ็นด เรานด)
Here we go Ohh, Ohh, Ohh,
(เฮียร วี โก โอ้ , โอ้ , โอ้ ,)
Come on baby, Get down on me.
(คัมมอน เบบิ , เก็ท เดาน ออน มี)

If you wanna, let’s get on it
(อิฟ ยู วอนนา , เล็ท เก็ท ออน หนิด)
It’s okay you gotta start it,
(อิทซ โอเค ยู กอททะ ซทาท ดิธ ,)
Here we go Ohh, Ohh, Ohh,
(เฮียร วี โก โอ้ , โอ้ , โอ้ ,)
Come on baby, Get down on me.
(คัมมอน เบบิ , เก็ท เดาน ออน มี)

Turn the switch, you can do it
(เทิน เดอะ ซวิช , ยู แค็น ดู อิท)
Turn ’em off, take ’em off,
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ ,)
Just…ohhh…just…
(จัซท โอ้ จัซท)

Kill- kill the lights, the lights, let’s go,
(คิล คิล เดอะ ไลท , เดอะ ไลท , เล็ท โก ,)
Kill the lights
(คิล เดอะ ไลท)
turn ’em off, take ’em off
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ)
Let’s get on it, on it, baby.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)

Kill-kill the lights, the lights, let’s go,
(คิล คิล เดอะ ไลท , เดอะ ไลท , เล็ท โก ,)
Kill the lights
(คิล เดอะ ไลท)
turn ’em off, take ’em off
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ)
Let’s get on it, on it, baby.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)

Here we go…Here we go,
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก ,)
Come on baby, bay-beh
(คัมมอน เบบิ , เบ beh)
Here we go…Here we go, Yehhh-yahhh- yahh.
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก , Yehhh yahhh yahh)

Rock-rock the sheets
(ร็อค ร็อค เดอะ ฌีท)
Flip ‘dem off, it’s aiight
(ฟลิพ เดม ออฟฟ , อิทซ aiight)
Ohh man can’t control it
(โอ้ แม็น แค็นท ค็อนทโรล อิท)
Let’s get on it, move it move it.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , มูฝ อิท มูฝ อิท)

Rock-rock the sheets
(ร็อค ร็อค เดอะ ฌีท)
Flip ‘dem off, it’s aiight
(ฟลิพ เดม ออฟฟ , อิทซ aiight)
Stop, stop. Reverse, put it in gear
(ซท็อพ , ซท็อพ ริเฝิซ , พัท ดิธ อิน เกีย)
Kill the lights.
(คิล เดอะ ไลท)

[Ohhh. Ohhh. Ohhh. Ohhh. Ohhh. Ohhh. Ohhh. Ohhh.]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])

Undah, Undah the sheets
(Undah , Undah เดอะ ฌีท)
Let’s get on it, on it, baby
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)
Move your bod
(มูฝ ยุร bod)
Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)
Ova, bay-beh, ova here.
(โอฝะ , เบ beh , โอฝะ เฮียร)
Come on baby, out and open
(คัมมอน เบบิ , เอ้า แอ็นด โอเพ็น)
It’s alright, I guide you
(อิทซ ออลไร๊ท , ไอ ไกด ยู)
Work it baby, just like this,
(เวิค อิท เบบิ , จัซท ไลค ดีซ ,)
Oh bah-baby…
(โอ bah เบบิ)
Just like this.
(จัซท ไลค ดีซ)

B*tch, B*tch it’s Britney B*tch
(บี *tch , บี *tch อิทซ บริทนี่ บี *tch)
Out and open, that’s aiight
(เอ้า แอ็นด โอเพ็น , แด๊ท aiight)
If it ain’t, don’t stop, just do it, do it,
(อิฟ อิท เอน , ด้อนท์ ซท็อพ , จัซท ดู อิท , ดู อิท ,)
All night, alright, this way, kill-kill the lights,
(ออล ไนท , ออลไร๊ท , ดีซ เว , คิล คิล เดอะ ไลท ,)
Come on baby, flip ‘dem switches
(คัมมอน เบบิ , ฟลิพ เดม สวิทเชท)
Come on baby just do it.
(คัมมอน เบบิ จัซท ดู อิท)

Kill-kill the lights, the lights, let’s go,
(คิล คิล เดอะ ไลท , เดอะ ไลท , เล็ท โก ,)
Kill the lights
(คิล เดอะ ไลท)
turn ’em off, take ’em off
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ)
Let’s get on it, on it, baby.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)

[ stop at 2:24]
([ ซท็อพ แอ็ท ทู : 24 ])
Kill-kill the lights, the lights, let’s go,
(คิล คิล เดอะ ไลท , เดอะ ไลท , เล็ท โก ,)
Kill the lights
(คิล เดอะ ไลท)
turn ’em off, take ’em off
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ)
Let’s get on it, on it, baby.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)
[continue at 2:56]
([ ค็อนทีนยู แอ็ท ทู : 56 ])

[ At 3:07]
([ แอ็ท ที : 07 ])
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
Come on baby, rock it to me yeah
(คัมมอน เบบิ , ร็อค อิท ทู มี เย่)
[rock , rock, rock it]
([ ร็อค , ร็อค , ร็อค อิท ])

[4:10]
([ โฟว : เทน ])
Kill-kill the lights, the lights, let’s go,
(คิล คิล เดอะ ไลท , เดอะ ไลท , เล็ท โก ,)
Kill the lights
(คิล เดอะ ไลท)
turn ’em off, take ’em off
(เทิน เอ็ม ออฟฟ , เทค เอ็ม ออฟฟ)
Let’s get on it, on it, baby.
(เล็ท เก็ท ออน หนิด , ออน หนิด , เบบิ)

Ohhh Touch me here.
(โอ้ ทั๊ช มี เฮียร)
Ohhh. touch me there.
(โอ้ ทั๊ช มี แดร์)
Ohhh come on right now
(โอ้ คัมมอน ไรท เนา)
Ohhh touch me here
(โอ้ ทั๊ช มี เฮียร)
Ohhh touch me
(โอ้ ทั๊ช มี)
Ohhh touch touch me
(โอ้ ทั๊ช ทั๊ช มี)
Ohhh touch me now
(โอ้ ทั๊ช มี เนา)
Ohhh oh right now
(โอ้ โอ ไรท เนา)
Ohhh baybeh right now
(โอ้ baybeh ไรท เนา)
Ohhh lets get on it
(โอ้ เล็ท เก็ท ออน หนิด)
Ohhh on it baby
(โอ้ ออน หนิด เบบิ)
[Ohhh Ohhh Ohhh Ohhh Ohhh Ohhh]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill The Lights คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น