เนื้อเพลง Hero/Heroine คำอ่านไทย Boys Like Girls

It’s too late baby, there’s no turning around
( อิทซ ทู เลท เบบิ , แดร์ โน เทินนิง อะเรานด)
I’ve got my hands in my pocket and my head in a cloud
(แอฝ ก็อท มาย แฮ็นด ซิน มาย พอคเค็ท แอ็นด มาย เฮ็ด อิน อะ คเลาด)
This is how I do
(ดีซ ซิส เฮา ไอ ดู)
When I think about you
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
I never thought that you could break me apart
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ยู เคิด บเรค มี อะพาท)
I keep a sinister smile in a hole in my heart
(ไอ คีพ อะ ซีนอิซเทอะ ซไมล อิน อะ โฮล อิน มาย ฮาท)
You want to get inside
(ยู ว็อนท ทู เก็ท อีนไซด)
Then you need to get in line
(เด็น ยู นีด ทู เก็ท อิน ไลน)
But not this time
(บัท น็อท ดีซ ไทม)

Cause you caught me off guard
(คอส ยู คอท มี ออฟฟ กาด)
Now I’m running and screaming
(เนา แอม รันนิง แอ็นด ซครีมอิง)

I feel like a hero and you are my heroine
(ไอ ฟีล ไลค เก ฮีโร แอ็นด ยู อาร์ มาย เฮโระอิน)

I won’t try to philosophize
(ไอ ว็อนท ทไร ทู ฟิลอซโอะไฟส)
I’ll just take a deep breath and I’ll look in your eyes
(แอล จัซท เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด แอล ลุค อิน ยุร ไอ)
This is how I feel
(ดีซ ซิส เฮา ไอ ฟีล)
And its so so real
(แอ็นด อิทซ โซ โซ ริแอ็ล)
I got a closet filled up to the brim
(ไอ ก็อท ดา คลอสเอ็ท ฟิล อัพ ทู เดอะ บริม)
With the ghosts of my past and the skeletons
(วิฑ เดอะ โกซท อ็อฝ มาย พาซท แอ็นด เดอะ ซเคลอิทัน)
And I don’t know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
You’d even try
(ยูต อีเฝ็น ทไร)
But I won’t lie
(บัท ไอ ว็อนท ไล)

You caught me off guard
(ยู คอท มี ออฟฟ กาด)
Now I’m running and screaming
(เนา แอม รันนิง แอ็นด ซครีมอิง)

I feel like a hero and you are my heroine
(ไอ ฟีล ไลค เก ฮีโร แอ็นด ยู อาร์ มาย เฮโระอิน)
Do you know that your love is the sweetest sin?
(ดู ยู โน แดท ยุร ลัฝ อีส เดอะ สีสเดส ซิน)

And I feel a weakness coming on
(แอ็นด ดาย ฟีล อะ วีคเน็ซ คัมอิง ออน)
Never felt so good to be so wrong
(เนฝเออะ เฟ็ลท โซ เกิด ทู บี โซ ร็อง)
Had my heart all locked down
(แฮ็ด มาย ฮาท ดอร์ ล็อค เดาน)
And then you turned me around
(แอ็นด เด็น ยู เทิน มี อะเรานด)
I’m feeling like a new born child
(แอม ฟีลอิง ไลค เก นยู บอน ไชล)
Every time I get a chance to see you smile
(เอฝริ ไทม ไอ เก็ท ดา ชานซ ทู ซี ยู ซไมล)
It’s not complicated
(อิทซ น็อท คอมพลิเคท)
I was so jaded
(ไอ วอส โซ เจด)

And you caught me off guard
(แอ็นด ยู คอท มี ออฟฟ กาด)
Now I’m running and screaming
(เนา แอม รันนิง แอ็นด ซครีมอิง)

I feel like a hero and you are my heroine
(ไอ ฟีล ไลค เก ฮีโร แอ็นด ยู อาร์ มาย เฮโระอิน)
Do you know that your love is the sweetest sin?
(ดู ยู โน แดท ยุร ลัฝ อีส เดอะ สีสเดส ซิน)

And I feel a weakness coming on
(แอ็นด ดาย ฟีล อะ วีคเน็ซ คัมอิง ออน)
Never felt so good to be so wrong

(เนฝเออะ เฟ็ลท โซ เกิด ทู บี โซ ร็อง)
Had my heart all locked down
(แฮ็ด มาย ฮาท ดอร์ ล็อค เดาน)
And then you turned me around
(แอ็นด เด็น ยู เทิน มี อะเรานด)
I’m feeling like a new born child
(แอม ฟีลอิง ไลค เก นยู บอน ไชล)
Every time I get a chance to see you smile
(เอฝริ ไทม ไอ เก็ท ดา ชานซ ทู ซี ยู ซไมล)
It’s not complicated
(อิทซ น็อท คอมพลิเคท)
I was so jaded
(ไอ วอส โซ เจด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero/Heroine คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น