เนื้อเพลง Science of Silence คำอ่านไทย Richard Ashcroft

We are on a rock, spinning silently
( วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง ไซเล็นทลิ)
But I’m safe when you’re here with me
(บัท แอม เซฟ ฮเว็น ยัวร์ เฮียร วิฑ มี)
These questions I’m asking, they’ve been haunting me
(ฑิส คเวซชัน แอม อาคกิ้ง , เดวฟ บีน ฮันติง มี)
I need some security, can’t you see?
(ไอ นีด ซัม ซิคยูริทิ , แค็นท ยู ซี)
Her love was like a fountain rushing and pouring down
(เฮอ ลัฝ วอส ไลค เก เฟานทิน รูซชิง แอ็นด ช เดาน)
The darkness is putting out the light in me
(เดอะ ดาคเน็ซ ซิส พูทดิง เอ้า เดอะ ไลท อิน มี)
She’s a well to be dug, she’s a university
(ชี ซา เว็ล ทู บี ดัก , ชี ซา ยูนิเฝอซิทิ)
A cosmic library – wait and see
(อะ คอสมิค ไลบเรริ เวท แอ็นด ซี)

We are on a rock, spinning silently
(วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง ไซเล็นทลิ)
Won’t you get close to me
(ว็อนท ยู เก็ท คโลส ทู มี)
We are on a rock, spinning in infinity
(วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง อิน อินฟีนอิทิ)
Won’t you get close to me
(ว็อนท ยู เก็ท คโลส ทู มี)

Is it my genes that have made me?
(อีส ซิท มาย จีน แดท แฮ็ฝ เมด มี)
Is it the things I took, is it the things I said
(อีส ซิท เดอะ ธิง ซาย ทุค , อีส ซิท เดอะ ธิง ซาย เซ็ด)
Does karma rule?
(โด คามะ รูล)
Well if there’s a God well can you hear me now?
(เว็ล อิฟ แดร์ ซา ก็อด เว็ล แค็น ยู เฮีย มี เนา)
I am crying out, hoping you know
(ไอ แอ็ม คไรอิง เอ้า , โฮพปิง ยู โน)
And in my baby’s arms I need no faith
(แอ็นด อิน มาย เบบิ อาม ซาย นีด โน เฟธ)
I need no words to define myself
(ไอ นีด โน เวิด ทู ดิไฟน ไมเซลฟ)
And when I’m holding you, light rushing through
(แอ็นด ฮเว็น แอม โฮลดิง ยู , ไลท รูซชิง ธรู)
I wanna make it now, safe and straight
(ไอ วอนนา เมค อิท เนา , เซฟ แอ็นด ซทเรท)

We are on a rock, spinning silently
(วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง ไซเล็นทลิ)
Baby get a hold of me
(เบบิ เก็ท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
We are on a rock, spinning in infinity
(วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง อิน อินฟีนอิทิ)
Baby consoling me
(เบบิ consolings มี)

Oh I don’t know when the fear’s going to end
(โอ ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น เดอะ เฟีย โกอิ้ง ทู เอ็นด)
I don’t know if my prayers are received – the ones I send
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ มาย พเรเออะ แซร์ รีซีฝ ดิ วัน ซาย เซ็นด)
[We are on a rock, spinning silently]
([ วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง ไซเล็นทลิ ])
I can’t live in pain and fear
(ไอ แค็นท ไลฝ อิน เพน แอ็นด เฟีย)
[We are on a rock, spinning in infinity]
([ วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง อิน อินฟีนอิทิ ])
Oh I see so much joy and it makes me scared
(โอ ไอ ซี โซ มัช จอย แอ็นด ดิท เมค มี ซคา)
[We are on a rock, spinning silently]
([ วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง ไซเล็นทลิ ])
Oh I don’t know if my prayers are received, until the end
(โอ ไอ ด้อนท์ โน อิฟ มาย พเรเออะ แซร์ รีซีฝ , อันทีล ดิ เอ็นด)
[We are on a rock, spinning in infinity]
([ วี อาร์ ออน อะ ร็อค , สปินนิ่ง อิน อินฟีนอิทิ ])
Oh I guess it ain’t offet for you to pray for peace
(โอ ไอ เก็ซ ซิท เอน offet ฟอ ยู ทู พเร ฟอ พีซ)
Oh baby I don’t know where I’m going
(โอ เบบิ ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง)
All I know is that I need you as a friend
(ออล ไอ โน อีส แดท ไอ นีด ยู แอ็ส ซา ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Science of Silence คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น