เนื้อเพลง Special Needs คำอ่านไทย Placebo

Remember me when you’re the one who’s silver screen
( ริเมมเบอะ มี ฮเว็น ยัวร์ ดิ วัน ฮู ซีลเฝอะ ซครีน)
Remember me when you’re the one you always dreamed
(ริเมมเบอะ มี ฮเว็น ยัวร์ ดิ วัน ยู ออลเว ดรีม)
Remember me when everyone’s noses start to bleed
(ริเมมเบอะ มี ฮเว็น เอ๊วี่วัน โนส ซทาท ทู บลีด)
Remember me, special needs
(ริเมมเบอะ มี , ซเพฌแอ็ล นีด)

Just 19 and s*cker’s dream I guess I thought you had the flavour
(จัซท 19 แอ็นด เอส *ckers ดรีม ไอ เก็ซ ซาย ธอท ยู แฮ็ด เดอะ ฟเลเฝอะ)
Just 19 and dream obscene with six months off for bad behaviour
(จัซท 19 แอ็นด ดรีม อ็อบซีน วิฑ ซิคซ มันธ ออฟฟ ฟอ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)

Remember me when you clinch your movie deal
(ริเมมเบอะ มี ฮเว็น ยู คลินช ยุร มูวี่ ดีล)
And think of me stuck in my chair that has four wheels
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ มี ซทัค อิน มาย แช แดท แฮ็ส โฟ ฮวีล)
Remember me through flash photography and screams
(ริเมมเบอะ มี ธรู ฟแล็ฌ โฟะทอกระฟิ แอ็นด ซครีม)
Remember me, special dreams
(ริเมมเบอะ มี , ซเพฌแอ็ล ดรีม)

Just 19 this s*cker’s dream I guess I thought you had the flavour
(จัซท 19 ดีซ เอส *ckers ดรีม ไอ เก็ซ ซาย ธอท ยู แฮ็ด เดอะ ฟเลเฝอะ)
Just 19 and dream obscene with six months off for bad behaviour
(จัซท 19 แอ็นด ดรีม อ็อบซีน วิฑ ซิคซ มันธ ออฟฟ ฟอ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)
Just 19 and s*cker’s dream I guess I thought you had the flavour
(จัซท 19 แอ็นด เอส *ckers ดรีม ไอ เก็ซ ซาย ธอท ยู แฮ็ด เดอะ ฟเลเฝอะ)
Just 19 and dream obscene with six months off for bad behaviour
(จัซท 19 แอ็นด ดรีม อ็อบซีน วิฑ ซิคซ มันธ ออฟฟ ฟอ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)

Remember me…
(ริเมมเบอะ มี)

Just 19 this s*cker’s dream I guess I thought you had the flavour
(จัซท 19 ดีซ เอส *ckers ดรีม ไอ เก็ซ ซาย ธอท ยู แฮ็ด เดอะ ฟเลเฝอะ)
Just 19 and dream obscene with six months off for bad behaviour
(จัซท 19 แอ็นด ดรีม อ็อบซีน วิฑ ซิคซ มันธ ออฟฟ ฟอ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)
Just 19 and s*cker’s dream I guess I thought you had the flavour
(จัซท 19 แอ็นด เอส *ckers ดรีม ไอ เก็ซ ซาย ธอท ยู แฮ็ด เดอะ ฟเลเฝอะ)
Just 19 and dream obscene with six months off for bad behaviour
(จัซท 19 แอ็นด ดรีม อ็อบซีน วิฑ ซิคซ มันธ ออฟฟ ฟอ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)

Remember me…
(ริเมมเบอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Special Needs คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น