เนื้อเพลง Pretty Boy คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

I lie awake at night
( ไอ ไล อะเวค แอ็ท ไนท)
See things in black and white
(ซี ธิง ซิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
I’ve only got you inside my mind
(แอฝ โอ๊นลี่ ก็อท ยู อีนไซด มาย ไมนด)
You know you have made me blind
(ยู โน ยู แฮ็ฝ เมด มี บไลนด)

I lie awake and pray
(ไอ ไล อะเวค แอ็นด พเร)
That you will look my way
(แดท ยู วิล ลุค มาย เว)
I have all this longing in my heart
(ไอ แฮ็ฝ ออล ดีซ ลองอิง อิน มาย ฮาท)
I knew it right from the start
(ไอ นยู อิท ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

Oh my pretty pretty boy I love you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ลัฝ ยู)
Like I never ever loved no one before you
(ไลค ไก เนฝเออะ เอฝเออะ ลัฝ โน วัน บิโฟ ยู)
Pretty pretty boy of mine
(พรีททิ พรีททิ บอย อ็อฝ ไมน)
Just tell me you love me too
(จัซท เท็ล มี ยู ลัฝ มี ทู)
Oh my pretty pretty boy I need you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ นีด ยู)
Oh my pretty pretty boy I do
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ดู)
Let me inside
(เล็ท มี อีนไซด)
And make me stay right beside you
(แอ็นด เมค มี ซเท ไรท บิไซด ยู)

I used to write your name
(ไอ ยูซ ทู ไรท ยุร เนม)
And put it in a frame
(แอ็นด พัท ดิธ อิน อะ ฟเรม)
And sometimes I think I hear you call
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย ธิงค ไอ เฮีย ยู คอล)
Right through my bedroom wall
(ไรท ธรู มาย เบดรูม วอล)
You stay a little while
(ยู ซเท อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
And touch me with your smile
(แอ็นด ทั๊ช มี วิฑ ยุร ซไมล)
And what can I say to make you mine
(แอ็นด ว็อท แค็น นาย เซ ทู เมค ยู ไมน)
To reach out for you in time
(ทู รีช เอ้า ฟอ ยู อิน ไทม)

Oh my pretty pretty boy I love you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ลัฝ ยู)
Like I never ever loved no one before
(ไลค ไก เนฝเออะ เอฝเออะ ลัฝ โน วัน บิโฟ)
Pretty pretty boy of mine
(พรีททิ พรีททิ บอย อ็อฝ ไมน)
Just tell me you love me too
(จัซท เท็ล มี ยู ลัฝ มี ทู)
Oh my pretty pretty boy I need you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ นีด ยู)
Oh my pretty pretty boy I do
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ดู)
Let me inside
(เล็ท มี อีนไซด)
And make me stay right beside you
(แอ็นด เมค มี ซเท ไรท บิไซด ยู)

Oh pretty boy
(โอ พรีททิ บอย)
Say you love me too
(เซ ยู ลัฝ มี ทู)

Oh my pretty pretty boy I love you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ลัฝ ยู)
Like I never ever loved no one before you
(ไลค ไก เนฝเออะ เอฝเออะ ลัฝ โน วัน บิโฟ ยู)
Pretty pretty boy of mine
(พรีททิ พรีททิ บอย อ็อฝ ไมน)
Just tell me you love me too
(จัซท เท็ล มี ยู ลัฝ มี ทู)
Oh my pretty pretty boy I need you
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ นีด ยู)
Oh my pretty pretty boy I do
(โอ มาย พรีททิ พรีททิ บอย ไอ ดู)
Let me inside
(เล็ท มี อีนไซด)
And make me stay right beside you
(แอ็นด เมค มี ซเท ไรท บิไซด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Boy คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น