เนื้อเพลง Jack & Jill คำอ่านไทย Avant

Mi Mi Mi girl close your eyes
( มี มี มี เกิล คโลส ยุร ไอ)
Mi Mi Mi got a surprise
(มี มี มี ก็อท ดา เซิพไรส)
Mi Mi Mi don’t run and hide let me take you on ride
(มี มี มี ด้อนท์ รัน แอ็นด ไฮด เล็ท มี เทค ยู ออน ไรด)

First
(เฟิซท)
We’ll go to Cleveland
(เว็ล โก ทู Cleveland)
we’ll kissin and huggin is what we’ll do
(เว็ล คิซซิน แอ็นด ฮัคกิน อีส ว็อท เว็ล ดู)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to Miami
(เว็ล โก ทู มายเอมอี)
and make it hot and steamy please believe me
(แอ็นด เมค อิท ฮ็อท แอ็นด สตีมมี่ พลีส บิลีฝ มี)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to NY
(เว็ล โก ทู NY)
and with your thighs I’ll treat you like the queen
(แอ็นด วิฑ ยุร ไธ แอล ทรีท ยู ไลค เดอะ ควีน)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to Chicago
(เว็ล โก ทู ชิคาโก)
we’ll bumpin and grindin its no joke
(เว็ล บั้มปิน แอ็นด กรี๊ดอิน อิทซ โน โจค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Baby I’m jack you can be jill
(เบบิ แอม แจ็ค ยู แค็น บี จิล)
I wanna carry up my hill
(ไอ วอนนา แคริ อัพ มาย ฮิล)
we dont have to run and to make love
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน แอ็นด ทู เมค ลัฝ)
but we can go to every city that you think of
(บัท วี แค็น โก ทู เอฝริ ซีทอิ แดท ยู ธิงค อ็อฝ)
[repeat 1x]
([ ริพีท 1x ])

Next
(เน็คซท)
We’ll go to HEL in room 112
(เว็ล โก ทู HEL อิน รุม 112)
I’ll make your body melt
(แอล เมค ยุร บอดอิ เม็ลท)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to DC
(เว็ล โก ทู ดีซี)
I’ll do it deeply but take it easy
(แอล ดู อิท ดีพลิ บัท เทค อิท อีสอิ)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to Houston
(เว็ล โก ทู ฮูซตัน)
There’s no illusion what we’ll be doing
(แดร์ โน อิลยูฌัน ว็อท เว็ล บี ดูอิง)

Next
(เน็คซท)
We’ll go to Philly
(เว็ล โก ทู ฟิวลี่)
while I’m feelin you I know you feelin me
(ฮไวล แอม ฟีลิน ยู ไอ โน ยู ฟีลิน มี)

Baby I’m jack you can be jill
(เบบิ แอม แจ็ค ยู แค็น บี จิล)
I wanna carry up my hill
(ไอ วอนนา แคริ อัพ มาย ฮิล)
we dont have to run and to make love
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน แอ็นด ทู เมค ลัฝ)
but we can go to every city that you think of
(บัท วี แค็น โก ทู เอฝริ ซีทอิ แดท ยู ธิงค อ็อฝ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Oh girl you and me , me and you
(โอ เกิล ยู แอ็นด มี , มี แอ็นด ยู)
all alone in this room
(ออล อะโลน อิน ดีซ รุม)
you will see alot of things you never seen
(ยู วิล ซี อล๊อต อ็อฝ ธิง ยู เนฝเออะ ซีน)
Oh baby
(โอ เบบิ)
yes I’ll have a chamber maid
(เย็ซ แอล แฮ็ฝ อะ เชมเบอะ เมด)
baby it should be the same
(เบบิ อิท เชิด บี เดอะ เซม)
I’ll do you its so true
(แอล ดู ยู อิทซ โซ ทรู)
If a made it my way
(อิฟ อะ เมด อิท มาย เว)
we’d make love til the day
(เว็ด เมค ลัฝ ทิล เดอะ เด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Baby I’m jack you can be jill
(เบบิ แอม แจ็ค ยู แค็น บี จิล)
I wanna carry up my hill
(ไอ วอนนา แคริ อัพ มาย ฮิล)
we done have to run and to make love
(วี ดัน แฮ็ฝ ทู รัน แอ็นด ทู เมค ลัฝ)
but we can go to every city that you think of
(บัท วี แค็น โก ทู เอฝริ ซีทอิ แดท ยู ธิงค อ็อฝ)
[repeat til finish]
([ ริพีท ทิล ฟีนอิฌ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack & Jill คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น