เนื้อเพลง Ave Maria คำอ่านไทย Celine Dion

Ave Maria!
( อาเฝ มาเรีย !)
Maiden mild!
(เมเดน ไมลด !)
Oh, listen to a maiden’s prayer
(โอ , ลิ๊สซึ่น ทู อะ เมเดน พเรเออะ)
For thou can’t hear amid the wild
(ฟอ เฑา แค็นท เฮีย อะมีด เดอะ ไวลด)
This thou, this thou can’t save amid, despair
(ดีซ เฑา , ดีซ เฑา แค็นท เซฝ อะมีด , ดิซแพ)
We slumbers safely tear the Mother
(วี ซลัมเบอะ เซพลิ เทีย เดอะ ม๊าเธ่อร์)
Though we be man outcast relived
(โธ วี บี แม็น เอาทคาซท รีลีฝ)
Oh, Mainden, hear a maiden’s sorrow
(โอ , Mainden , เฮีย รา เมเดน ซอโร)
Oh, Mother, hear a suppliant child!
(โอ , ม๊าเธ่อร์ , เฮีย รา ซัพพลิแอ็นท ไชล !)
Ave Maria
(อาเฝ มาเรีย)

Ave Maria, gracia plena
(อาเฝ มาเรีย , gracia พลีนา)
Maria, gratia plena
(มาเรีย , กราตเซีย พลีนา)
Maria, gratia plena
(มาเรีย , กราตเซีย พลีนา)
Ave, ave dominus
(อาเฝ , อาเฝ โดมีนัซ)
Dominus tecum
(โดมีนัซ เทคกัม)

The murky cavern’s air so heavy
(เดอะ เมอคิ แคฝเอิน แอ โซ เฮฝอิ)
Shall breath of balm if thou hast smiled
(แฌ็ล บเร็ธ อ็อฝ บาม อิฟ เฑา แฮสทฺ ซไมล)
Oh, Maiden, hear a maiden pleadin’
(โอ , เมเดน , เฮีย รา เมเดน พลีดิน)
Oh, Mother, hear a suppliant child
(โอ , ม๊าเธ่อร์ , เฮีย รา ซัพพลิแอ็นท ไชล)
Ave Maria
(อาเฝ มาเรีย)
Ave Maria
(อาเฝ มาเรีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ave Maria คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น