เนื้อเพลง Loving Me 4 Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

People ask if I’m in love with you
( พี๊เพิ่ล อาซค อิฟ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Because I’m sitting here with your picture
(บิคอส แอม ซีททิง เฮียร วิฑ ยุร พีคเชอะ)
And smiling to myself
(แอ็นด ซไมลอิง ทู ไมเซลฟ)
I’m kinda lost in my own thoughts of you
(แอม กินดา ล็อซท อิน มาย โอน ธอท อ็อฝ ยู)
My heart speaks before my mind thinks through
(มาย ฮาท ซพีค บิโฟ มาย ไมนด ธิงค ธรู)
And I blush as I say yes
(แอ็นด ดาย บลัฌ แอ็ส ซาย เซ เย็ซ)

What a feeling of vulnerability coming over me
(ว็อท ดา ฟีลอิง อ็อฝ ฝัลเนอะระบีลอิทิ คัมอิง โอเฝอะ มี)
And I’m feeling weak and I can’t speak
(แอ็นด แอม ฟีลอิง วีค แอ็นด ดาย แค็นท ซพีค)
Never thought I’d give in so willingly to a human being
(เนฝเออะ ธอท อาย กิฝ อิน โซ วีลลิงลิ ทู อะ ฮยูแม็น บีอิง)
With abilities to set me free
(วิฑ abilities ทู เซ็ท มี ฟรี)
Free, make me be me
(ฟรี , เมค มี บี มี)
Makes me want to say
(เมค มี ว็อนท ทู เซ)

Your lips, your love, your smile, your kiss
(ยุร ลิพ , ยุร ลัฝ , ยุร ซไมล , ยุร คิซ)
I must admit it’s a part of me
(ไอ มัซท แอ็ดมีท อิทซ ซา พาท อ็อฝ มี)
You please me, complete me, believe me
(ยู พลีส มี , ค็อมพลีท มี , บิลีฝ มี)
Like a melody
(ไลค เก เมลโอะดิ)
Your soul, your flow, your youth, your truth is simply proof
(ยุร โซล , ยุร ฟโล , ยุร ยูธ , ยุร ทรูธ อีส ซีมพลิ พรูฟ)
We were meant to be
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
But the best quality thats hookin’ me
(บัท เดอะ เบ็ซท ควอลอิทิ แด๊ท ฮุคกิน มี)
Is that you’re loving me for me
(อีส แดท ยัวร์ ลัฝอิง มี ฟอ มี)
Is that you’re loving me for me
(อีส แดท ยัวร์ ลัฝอิง มี ฟอ มี)

People ask why I’m in love with you
(พี๊เพิ่ล อาซค ฮไว แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Well, let me start by saying
(เว็ล , เล็ท มี ซทาท ไบ เซอิง)
You got my heart by just being who you are
(ยู ก็อท มาย ฮาท ไบ จัซท บีอิง ฮู ยู อาร์)
And what we got is between me and you
(แอ็นด ว็อท วี ก็อท อีส บีทวิน มี แอ็นด ยู)
It doesn’t matter about the money I make
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อะเบาท เดอะ มันอิ ไอ เมค)
Or what I do, or that I’m a, huh, a star
(ออ ว็อท ไอ ดู , ออ แดท แอม มา , ฮู , อะ ซทา)

Unconditionally you’re there for me
(อันค็อนดีฌอะแน็ล ยัวร์ แดร์ ฟอ มี)
Undeniably you inspire me, spiritually, so sweet
(อันดิไนอับลิ ยู อินซไพร มี , ซพีริชัวลิ , โซ สวี้ท)
This is meaningful, is incredible, pleasurable, unforgettable
(ดีซ ซิส มีนนิงฟลู , อีส อินเคร๊ดิเบิ้ล , pleasurable , อันฟอเกทเดเบิล)
The way I feel, so sweet
(เดอะ เว ไอ ฟีล , โซ สวี้ท)
Makes me want to say
(เมค มี ว็อนท ทู เซ)

Your lips, your love, your smile, your kiss
(ยุร ลิพ , ยุร ลัฝ , ยุร ซไมล , ยุร คิซ)
I must admit it’s a part of me
(ไอ มัซท แอ็ดมีท อิทซ ซา พาท อ็อฝ มี)
You please me, complete me, believe me
(ยู พลีส มี , ค็อมพลีท มี , บิลีฝ มี)
Like a melody
(ไลค เก เมลโอะดิ)
Your soul, your flow, your youth, your truth is simply proof
(ยุร โซล , ยุร ฟโล , ยุร ยูธ , ยุร ทรูธ อีส ซีมพลิ พรูฟ)
We were meant to be
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
But the best quality thats hookin’ me
(บัท เดอะ เบ็ซท ควอลอิทิ แด๊ท ฮุคกิน มี)
Is that you’re loving me for me
(อีส แดท ยัวร์ ลัฝอิง มี ฟอ มี)
Is that you’re loving me for me
(อีส แดท ยัวร์ ลัฝอิง มี ฟอ มี)

Its so amazing how something so sweet
(อิทซ โซ อะเมสอิง เฮา ซัมติง โซ สวี้ท)
Has come and rearranged my life
(แฮ็ส คัม แอ็นด รีโอเรง มาย ไลฟ)
I’ve been kissed by destiny
(แอฝ บีน คิซ ไบ เดซทินิ)
Oh, heaven came and saved me
(โอ , เฮฝเอ็น เคม แอ็นด เซฝ มี)
An angel was placed at my feet
(แอน เอนเจล วอส พเลซ แอ็ท มาย ฟีท)
This isn’t ordinary, he’s loving me for me
(ดีซ อีสซึ่น ออดิเนริ , อีส ลัฝอิง มี ฟอ มี)

Stripped of all make up, no need for fancy clothes
(สตริปชฺ อ็อฝ ออล เมค อัพ , โน นีด ฟอ แฟนซิ คโลฑ)
No cover ups, push ups
(โน คัฝเออะ อัพสฺ , พุฌ อัพสฺ)
With him, I dont have to put on a show
(วิฑ ฮิม , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู พัท ออน อะ โฌ)
He loves every freckle, every curve, every inch of my skin
(ฮี ลัฝ เอฝริ ฟเรคคล , เอฝริ เคิฝ , เอฝริ อินช อ็อฝ มาย ซคิน)
Fulfilling me entirely, taking all of me in
(ฟลูฟินลิ้ง มี เอ็นไทรลิ , เทคอิง ออล อ็อฝ มี อิน)
He’s real,he’s honest, he’s loving me for me
(อีส ริแอ็ล , อีส ออนเอ็ซท , อีส ลัฝอิง มี ฟอ มี)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving Me 4 Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น