เนื้อเพลง You Gotta Be คำอ่านไทย Des’ree

Listen as your day unfolds
( ลิ๊สซึ่น แอ็ส ยุร เด อันโฟลด)
Challenge what the future holds
(แชลเล็นจ ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ โฮลด)
Try and keep your head up to the sky
(ทไร แอ็นด คีพ ยุร เฮ็ด อัพ ทู เดอะ ซไค)
Lovers, they may cause you tears
(ลัฝเออะ , เด เม คอส ยู เทีย)
Go ahead release your fears
(โก อะเฮด รีลีซ ยุร เฟีย)
Stand up and be counted
(ซแท็นด อัพ แอ็นด บี เคานท)
Don’t be ashamed to cry
(ด้อนท์ บี อะเฌมด ทู คไร)
You gotta be
(ยู กอททะ บี)
You gotta be bad, you gotta be bold
(ยู กอททะ บี แบ็ด , ยู กอททะ บี โบลด)
You gotta be wiser, you gotta be hard
(ยู กอททะ บี วายเซอ, ยู กอททะ บี ฮาด)
You gotta be tough, you gotta be stronger
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ , ยู กอททะ บี สตองเกอร์)
You gotta be cool, you gotta be calm
(ยู กอททะ บี คูล , ยู กอททะ บี คาม)
You gotta stay together
(ยู กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
All I know, all I know, love will save the day
(ออล ไอ โน , ออล ไอ โน , ลัฝ วิล เซฝ เดอะ เด)
Herald what your mother said
(เฮแร็ลด ว็อท ยุร ม๊าเธ่อร์ เซ็ด)
Readin’ the books your father read
(Readin เดอะ เบิค ยุร ฟาเฑอะ เร็ด)
Try to solve the puzzles in your own sweet time
(ทไร ทู ซอลฝ เดอะ พั๊ซเซิ่ล ซิน ยุร โอน สวี้ท ไทม)
Some may have more cash than you
(ซัม เม แฮ็ฝ โม แค็ฌ แฑ็น ยู)
Others take a different view
(อัฑเออะ เทค เก ดีฟเฟอะเร็นท ฝยู)
My oh my heh, hey
(มาย โอ มาย เอฮ , เฮ)
You gotta be bad, you gotta be bold
(ยู กอททะ บี แบ็ด , ยู กอททะ บี โบลด)
You gotta be wiser, you gotta be hard
(ยู กอททะ บี วายเซอ, ยู กอททะ บี ฮาด)
You gotta be tough, you gotta be stronger
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ , ยู กอททะ บี สตองเกอร์)
You gotta be cool, you gotta be calm
(ยู กอททะ บี คูล , ยู กอททะ บี คาม)
You gotta stay together
(ยู กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
All I know, all I know, love will save the day
(ออล ไอ โน , ออล ไอ โน , ลัฝ วิล เซฝ เดอะ เด)
Don’t ask no questions, it goes on without you
(ด้อนท์ อาซค โน คเวซชัน , อิท โกซ ออน วิเฑาท ยู)
Leaving you behind if you can’t stand the pace
(ลีฝอิงส ยู บิไฮนด อิฟ ยู แค็นท ซแท็นด เดอะ เพซ)
The world keeps on spinning
(เดอะ เวิลด คีพ ออน สปินนิ่ง)
You can’t stop it, if you try to
(ยู แค็นท ซท็อพ อิท , อิฟ ยู ทไร ทู)
This time it’s danger staring you in the face
(ดีซ ไทม อิทซ เดนเจอะ ซแทริง ยู อิน เดอะ เฟซ)
Oh oh oh Remember
(โอ โอ โอ ริเมมเบอะ)
Listen as your day unfolds
(ลิ๊สซึ่น แอ็ส ยุร เด อันโฟลด)
Challenge what the future holds
(แชลเล็นจ ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ โฮลด)
Try and keep your head up to the sky
(ทไร แอ็นด คีพ ยุร เฮ็ด อัพ ทู เดอะ ซไค)
Lovers, they may cause you tears
(ลัฝเออะ , เด เม คอส ยู เทีย)
Go ahead release your fears
(โก อะเฮด รีลีซ ยุร เฟีย)
My oh my heh, hey, hey
(มาย โอ มาย เอฮ , เฮ , เฮ)
You gotta be
(ยู กอททะ บี)
You gotta be bad, you gotta be bold
(ยู กอททะ บี แบ็ด , ยู กอททะ บี โบลด)
You gotta be wiser, you gotta be hard
(ยู กอททะ บี วายเซอ, ยู กอททะ บี ฮาด)
You gotta be tough, you gotta be stronger
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ , ยู กอททะ บี สตองเกอร์)
You gotta be cool, you gotta be calm
(ยู กอททะ บี คูล , ยู กอททะ บี คาม)
You gotta stay together
(ยู กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
All I know, all I know, love will save the day
(ออล ไอ โน , ออล ไอ โน , ลัฝ วิล เซฝ เดอะ เด)
You gotta be bad, you gotta be bold
(ยู กอททะ บี แบ็ด , ยู กอททะ บี โบลด)
You gotta be wiser, you gotta be hard
(ยู กอททะ บี วายเซอ, ยู กอททะ บี ฮาด)
You gotta be tough, you gotta be stronger
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ , ยู กอททะ บี สตองเกอร์)
You gotta be cool, you gotta be calm
(ยู กอททะ บี คูล , ยู กอททะ บี คาม)
You gotta stay together
(ยู กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
All I know, all I know, love will save the day
(ออล ไอ โน , ออล ไอ โน , ลัฝ วิล เซฝ เดอะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Gotta Be คำอ่านไทย Des’ree

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น