เนื้อเพลง Chinese Children คำอ่านไทย Devendra Banhart

If I lived in China I’d have some Chinese children
( อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
If I lived in China I’d have some Chinese children
(อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Well out of my toes my little black baby grows
(เว็ล เอ้า อ็อฝ มาย โท มาย ลิ๊ทเทิ่ล บแล็ค เบบิ กโร)
And that’s my fact
(แอ็นด แด๊ท มาย แฟ็คท)

Well if I lived in China, I’d have some Chinese children
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Yeah if I lived in China, I’d have some Chinese children
(เย่ อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Well if I lived in China, if I lived in China, uh huh
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ , อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไชนะ , อา ฮู)
Well out of my ears my little black baby hears
(เว็ล เอ้า อ็อฝ มาย เอีย มาย ลิ๊ทเทิ่ล บแล็ค เบบิ เฮีย)
And that’s my fact
(แอ็นด แด๊ท มาย แฟ็คท)

Now if I lived in Russia, I’d have some Chinese children
(เนา อิฟ ฟาย ไลฝ อิน รัฌอะ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
If I lived in Prussia, I’d have some Chinese children
(อิฟ ฟาย ไลฝ อิน พรัฌอะ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Well if I lived in India, they’d still be Chinese children uh huh
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน อีนเดียะ , เดยฺ ซทิล บี ไชนีส ชีลดเร็น อา ฮู)
And out my toes my little blue baby grows
(แอ็นด เอ้า มาย โท มาย ลิ๊ทเทิ่ล บลู เบบิ กโร)
And that’s another fact
(แอ็นด แด๊ท แอะนัธเออะ แฟ็คท)

Now if I lived in Ireland, I’d have some Chinese children
(เนา อิฟ ฟาย ไลฝ อิน อายแรนทฺ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Yeah if I lived in Ireland, I’d have some Chinese children
(เย่ อิฟ ฟาย ไลฝ อิน อายแรนทฺ , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Yeah if I lived in Ireland, if I lived in Ireland, uh huh
(เย่ อิฟ ฟาย ไลฝ อิน อายแรนทฺ , อิฟ ฟาย ไลฝ อิน อายแรนทฺ , อา ฮู)
Well if I lived in Spainland, they’d still be Chinese children
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน Spainland , เดยฺ ซทิล บี ไชนีส ชีลดเร็น)
And if I lived in Greeceland, they’d still be Chinese children
(แอ็นด อิฟ ฟาย ไลฝ อิน Greeceland , เดยฺ ซทิล บี ไชนีส ชีลดเร็น)
But out of my thumbs my little red baby runs
(บัท เอ้า อ็อฝ มาย ธัม มาย ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด เบบิ รัน)
And that’s another fact, an unchanging fact
(แอ็นด แด๊ท แอะนัธเออะ แฟ็คท , แอน อันเช้งจิ้ง แฟ็คท)

Now if I lived in my land, which I do, I’d still have Chinese children
(เนา อิฟ ฟาย ไลฝ อิน มาย แล็นด , ฮวิช ไอ ดู , อาย ซทิล แฮ็ฝ ไชนีส ชีลดเร็น)
And if I lived in Iceland, I’d still have Chinese children
(แอ็นด อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไอซแล็นด , อาย ซทิล แฮ็ฝ ไชนีส ชีลดเร็น)
Well if I lived in Greenland, I’d still have Chinese children uh huh
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน Greenland , อาย ซทิล แฮ็ฝ ไชนีส ชีลดเร็น อา ฮู)
But out of my ears my little gray baby hears
(บัท เอ้า อ็อฝ มาย เอีย มาย ลิ๊ทเทิ่ล กเร เบบิ เฮีย)
And that’s my fact
(แอ็นด แด๊ท มาย แฟ็คท)

Well if I lived in Thailand, I’d have some Chinese children
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ไทแล็นด , อาย แฮ็ฝ ซัม ไชนีส ชีลดเร็น)
Well if I lived in Japan, I’d still have Chinese children
(เว็ล อิฟ ฟาย ไลฝ อิน จะแพน , อาย ซทิล แฮ็ฝ ไชนีส ชีลดเร็น)
If I lived in this land, if I lived in that land, uh huh
(อิฟ ฟาย ไลฝ อิน ดีซ แล็นด , อิฟ ฟาย ไลฝ อิน แดท แล็นด , อา ฮู)
And up from my lungs and standing on my tongue
(แอ็นด อัพ ฟร็อม มาย ลัง แซน ซแทนดิง ออน มาย ทัง)
My little blue baby sung
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล บลู เบบิ ซัง)

Yeah if I lived in Brooklyn, I’d still have Chinese children
(เย่ อิฟ ฟาย ไลฝ อิน บรูกคิน , อาย ซทิล แฮ็ฝ ไชนีส ชีลดเร็น)
Yeah if I lived in Oakland, they’d still be Chinese children
(เย่ อิฟ ฟาย ไลฝ อิน โอคแรน, เดยฺ ซทิล บี ไชนีส ชีลดเร็น)
Oh if I was an engine yeah, if I was an engine, uh huh
(โอ อิฟ ฟาย วอส แอน เอนจิน เย่ , อิฟ ฟาย วอส แอน เอนจิน , อา ฮู)
Whatever I do they’re Chinese through and through, uh huh
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู เดรว ไชนีส ธรู แอ็นด ธรู , อา ฮู)

Well I got Chinese children
(เว็ล ไอ ก็อท ไชนีส ชีลดเร็น)
I got Chinese children…
(ไอ ก็อท ไชนีส ชีลดเร็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chinese Children คำอ่านไทย Devendra Banhart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น