เนื้อเพลง Warzone คำอ่านไทย The Wanted

[The Wanted]
( [ เดอะ ว็อนท ])
I can’t believe I had to see
(ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ แฮ็ด ทู ซี)
The girl of my dreams cheating on me
(เดอะ เกิล อ็อฝ มาย ดรีม ชีดิง ออน มี)
The pain you caused has left me dead inside
(เดอะ เพน ยู แคสซฺ แฮ็ส เล็ฟท มี เด็ด อีนไซด)
I’m gonna make sure, you regret that night
(แอม กอนนะ เมค ฌุร , ยู ริกเรท แดท ไนท)

I feel you close, I feel you breathe
(ไอ ฟีล ยู คโลส , ไอ ฟีล ยู บรีฑ)
And now it’s like you’re here
(แอ็นด เนา อิทซ ไลค ยัวร์ เฮียร)
You’re haunting me
(ยัวร์ ฮันติง มี)
You’re out of line, you’re out of sight
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไลน , ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท)
You’re the reason that we started this fight
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท วี ซทาท ดีซ ไฟท)

But I know,
(บัท ไอ โน ,)
I just gotta let it go,
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
I, should’ve known
(ไอ , ชูดดิฝ โนน)
I gotta learn to say goodbye now
(ไอ กอททะ เลิน ทู เซ กู๊ดบาย เนา)
I throw my armour down,
(ไอ ธโร มาย อาเมอะ เดาน ,)
And leave the battleground
(แอ็นด ลีฝ เดอะ battleground)
For the final time now,
(ฟอ เดอะ ไฟแน็ล ไทม เนา ,)
I, I know.
(ไอ , ไอ โน)
I’m running from a warzone
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)

In our house, I hate that place,
(อิน เอ๊า เฮาซ , ไอ เฮท แดท พเลซ ,)
Everywhere I walk I see your face
(เอวี่แวร์ ไอ วอค ไอ ซี ยุร เฟซ)
Try to erase a memory with a flame,
(ทไร ทู อิเรซ อะ เมมโอะริ วิฑ อะ ฟเลม ,)
And hope I never see you again
(แอ็นด โฮพ ไอ เนฝเออะ ซี ยู อะเกน)
Standing here, in this burning room,
(ซแทนดิง เฮียร , อิน ดีซ เบรินนิง รุม ,)
You know the end could never come so soon,
(ยู โน ดิ เอ็นด เคิด เนฝเออะ คัม โซ ซูน ,)

It’s clear to me,
(อิทซ คเลีย ทู มี ,)
The lies you use,
(เดอะ ไล ยู ยูซ ,)
The ones that killed me ain’t hurting you,
(ดิ วัน แดท คิล มี เอน เฮอดิง ยู ,)

So I know,
(โซ ไอ โน ,)
I just gotta let it go,
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
I, should’ve known
(ไอ , ชูดดิฝ โนน)
I gotta learn to say goodbye now
(ไอ กอททะ เลิน ทู เซ กู๊ดบาย เนา)
I throw my armour down,
(ไอ ธโร มาย อาเมอะ เดาน ,)
And leave the battleground
(แอ็นด ลีฝ เดอะ battleground)
For the final time now,
(ฟอ เดอะ ไฟแน็ล ไทม เนา ,)
I, I know.
(ไอ , ไอ โน)
I’m running from a warzone
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)

I’m running from a warzone
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)
I can’t do this anymore
(ไอ แค็นท ดู ดีซ แอนนี่มอ)
I’m running from a warzone
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)
What are we fighting for?
(ว็อท อาร์ วี ไฟท์ดิง ฟอ)

I’m running from a warzone…
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)

I know,
(ไอ โน ,)
I just gotta let it go,
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
I, should’ve known
(ไอ , ชูดดิฝ โนน)
I gotta learn to say goodbye now
(ไอ กอททะ เลิน ทู เซ กู๊ดบาย เนา)
I throw my armour down,
(ไอ ธโร มาย อาเมอะ เดาน ,)
And leave the battleground
(แอ็นด ลีฝ เดอะ battleground)
For the final time now,
(ฟอ เดอะ ไฟแน็ล ไทม เนา ,)
I, I know.
(ไอ , ไอ โน)
I’m running from a warzone
(แอม รันนิง ฟร็อม มา warzone)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Warzone คำอ่านไทย The Wanted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น