เนื้อเพลง I’ve Lost My Mind คำอ่านไทย t.A.T.u.

I am all gone
( ไอ แอ็ม ออล กอน)
It is very serious
(อิท อีส เฝริ ซีเรียซ)
Situation HELP
(ซิชิวเอฌัน เฮ็ลพ)
Situation SOS
(ซิชิวเอฌัน เอ็ซโอเอ็ซ)
I cannot understand myself
(ไอ แคนน็อท อันเดิซแทนด ไมเซลฟ)
Where did you appear form?
(ฮแว ดิด ยู แอ็พเพีย ฟอม)
The light is shutting down
(เดอะ ไลท อีส ชัทดิง เดาน)
I am flying somewhere
(ไอ แอ็ม ฟไลอิง ซัมแวร์)
Without you there is no me
(วิเฑาท ยู แดร์ อีส โน มี)
I don’t want anything
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง)
It is the slow poison
(อิท อีส เดอะ ซโล พ๊อยซั่น)
It is making me crazy
(อิท อีส เมคอิง มี คเรสิ)
But the say it is all my fault.
(บัท เดอะ เซ อิท อีส ซอร์ มาย ฟอลท)

I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I have lost my mind
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her.
(ไอ นีด เฮอ)

Without you I am not myself
(วิเฑาท ยู ไอ แอ็ม น็อท ไมเซลฟ)
Without you there is no me
(วิเฑาท ยู แดร์ อีส โน มี)
But they say, they say
(บัท เด เซ , เด เซ)
It is delirium
(อิท อีส ดิลีเรียม)
It is poison from the sun
(อิท อีส พ๊อยซั่น ฟร็อม เดอะ ซัน)
It is making me crazy
(อิท อีส เมคอิง มี คเรสิ)
But they say it is all my fault
(บัท เด เซ อิท อีส ซอร์ มาย ฟอลท)
I did try to forget
(ไอ ดิด ทไร ทู เฟาะเกท)
To the end and down
(ทู ดิ เอ็นด แอ็นด เดาน)
I did count the poles
(ไอ ดิด เคานท เดอะ โพล)
And confused birds
(แอ็นด ค็อนฟยูส เบิด)
Without you there is no me
(วิเฑาท ยู แดร์ อีส โน มี)
Let me go, let me go
(เล็ท มี โก , เล็ท มี โก)
To the corner and down
(ทู เดอะ คอเนอะ แอ็นด เดาน)
Mom, Dad forgive me
(มัม , แด็ด เฟาะกีฝ มี)

I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I have lost my mind
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her.
(ไอ นีด เฮอ)

1,2 go after 5
(วัน , ทู โก อาฟเทอะ ไฟท์)
Mom, Dad forgive me
(มัม , แด็ด เฟาะกีฝ มี)
I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)

1,2 go after 5
(วัน , ทู โก อาฟเทอะ ไฟท์)
Mom, Dad forgive me
(มัม , แด็ด เฟาะกีฝ มี)
I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)

I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I’ve lost my mind
(แอฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I need her
(ไอ นีด เฮอ)
I have lost my mind
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย ไมนด)
I need her.
(ไอ นีด เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Lost My Mind คำอ่านไทย t.A.T.u.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น