เนื้อเพลง U & I คำอ่านไทย Jodeci

If i could tell you
( อิฟ ฟาย เคิด เท็ล ยู)
In words how i feel
(อิน เวิด เฮา ไอ ฟีล)
And if i could stop
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด ซท็อพ)
I could make you hear
(ไอ เคิด เมค ยู เฮีย)
I would tell you about
(ไอ เวิด เท็ล ยู อะเบาท)
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
A story that could live
(อะ ซโทริ แดท เคิด ไลฝ)
And never die,oh
(แอ็นด เนฝเออะ ได , โอ)

You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Could be one after all
(เคิด บี วัน อาฟเทอะ ออล)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
Could be so strong
(เคิด บี โซ ซทร็อง)
[i said it would be so strong]
([ ไอ เซ็ด ดิท เวิด บี โซ ซทร็อง ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Would never stop [oh no]
(เวิด เนฝเออะ ซท็อพ [ โอ โน ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Could reach the top
(เคิด รีช เดอะ ท็อพ)

Do you understand
(ดู ยู อันเดิซแทนด)
Its gotta be me and you
(อิทซ กอททะ บี มี แอ็นด ยู)
you know how i feel
(ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
I guess you feel the same too
(ไอ เก็ซ ยู ฟีล เดอะ เซม ทู)
I could go on and on
(ไอ เคิด โก ออน แอ็นด ออน)
To tell you how i feel
(ทู เท็ล ยู เฮา ไอ ฟีล)
The story is too long
(เดอะ ซโทริ อีส ทู ล็อง)
I guess i’ve said the real deal
(ไอ เก็ซ แอฝ เซ็ด เดอะ ริแอ็ล ดีล)

You and I [You and I]
(ยู แอ็นด ดาย [ ยู แอ็นด ดาย ])
Could be one after all
(เคิด บี วัน อาฟเทอะ ออล)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
Could be so strong
(เคิด บี โซ ซทร็อง)
[do you know what im talking bout baby]
([ ดู ยู โน ว็อท แอม ทอคอิง เบาท เบบิ ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Would never stop [we would never stop]
(เวิด เนฝเออะ ซท็อพ [ วี เวิด เนฝเออะ ซท็อพ ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Could reach the top
(เคิด รีช เดอะ ท็อพ)

You know i love you baby
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
Before you take it in
(บิโฟ ยู เทค อิท อิน)
This story never ends,baby
(ดีซ ซโทริ เนฝเออะ เอ็นด , เบบิ)
Before you take it in
(บิโฟ ยู เทค อิท อิน)
You and I,You and I
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย)

You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Could be one after all
(เคิด บี วัน อาฟเทอะ ออล)
[before you take it in]
([ บิโฟ ยู เทค อิท อิน ])
Our love [you see]
(เอ๊า ลัฝ [ ยู ซี ])
Could be so strong
(เคิด บี โซ ซทร็อง)
We could make love all night [before you take it in]
(วี เคิด เมค ลัฝ ออล ไนท [ บิโฟ ยู เทค อิท อิน ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Would never stop [we would never stop]
(เวิด เนฝเออะ ซท็อพ [ วี เวิด เนฝเออะ ซท็อพ ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Could reach the top
(เคิด รีช เดอะ ท็อพ)
You and Me,Me and You
(ยู แอ็นด มี , มี แอ็นด ยู)
You and Me
(ยู แอ็นด มี)
We could make love all night long
(วี เคิด เมค ลัฝ ออล ไนท ล็อง)
It would be so strong baby
(อิท เวิด บี โซ ซทร็อง เบบิ)
It would be so strong
(อิท เวิด บี โซ ซทร็อง)
Now let me tell you how i feel
(เนา เล็ท มี เท็ล ยู เฮา ไอ ฟีล)

I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)
I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U & I คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น