เนื้อเพลง Like a Boy คำอ่านไทย Ciara

[Verse: 1]
( [ เฝิซ : วัน ])
Pull up your pants
(พุล อัพ ยุร แพ็นท)
[Just Like Em’]
([ จัซท ไลค เอ็ม ])
Take out the trash
(เทค เอ้า เดอะ ทแร็ฌ)
[Just Like Em’]
([ จัซท ไลค เอ็ม ])
You can dig cash like em’
(ยู แค็น ดิก แค็ฌ ไลค เอ็ม)
Fast like em’
(ฟัซท ไลค เอ็ม)
Girl you outta act like ya dig
(เกิล ยู เอ๊าตา แอ็คท ไลค ยา ดิก)
[What I’m talkin’ bout’]
([ ว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท ])
Security codes on everything
(ซิคยูริทิ โคด ออน เอ๊วี่ติง)
Vibrate so your phone don’t ever ring
(ไฝบเรท โซ ยุร โฟน ด้อนท์ เอฝเออะ ริง)
[Joint Account]
([ จอยนท แอ็คเคานท ])
And another one he don’t know about
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ฮี ด้อนท์ โน อะเบาท)

[Hook]
([ ฮุค ])
Wish we could switch up the roles
(วิฌ วี เคิด ซวิช อัพ เดอะ โรล)
And I could be that…
(แอ็นด ดาย เคิด บี แดท)
Tell you I love you
(เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
But when you call I never get back
(บัท ฮเว็น ยู คอล ไอ เนฝเออะ เก็ท แบ็ค)
Would you ask them questions like me?…
(เวิด ยู อาซค เฑ็ม คเวซชัน ไลค มี)
Like where you be at?
(ไลค ฮแว ยู บี แอ็ท)
Cause I’m out 4 in the morning
(คอส แอม เอ้า โฟว อิน เดอะ มอนิง)
On the corna roll’n
(ออน เดอะ corna rolln)
Do’n my own thing
(ด็อน มาย โอน ธิง)
Ohh
(โอ้)

[Chorus]
([ โครัซ ])
What if I?…
(ว็อท อิฟ ฟาย)
Had a thing on the side?
(แฮ็ด อะ ธิง ออน เดอะ ไซด)
Made ya cry?
(เมด ยา คไร)
Would the rules change up?…
(เวิด เดอะ รูล เชนจ อัพ)
Or would they still apply?…
(ออ เวิด เด ซทิล แอ็พไล)
If I played you like a toy?…
(อิฟ ฟาย พเล ยู ไลค เก ทอย)
Sometimes I wish I could act like a boy
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด แอ็คท ไลค เก บอย)

[Guy Chopped & Screwed Voice]
([ ไก ชอบทฺ & ซครู ฝอยซ ])
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What You Mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t Handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)

[Verse: 2]
([ เฝิซ : ทู ])
Girl go head and be…
(เกิล โก เฮ็ด แอ็นด บี)
[Just Like Em’]
([ จัซท ไลค เอ็ม ])
Go run the streets
(โก รัน เดอะ ซทรีท)
[Just Like Em’]
([ จัซท ไลค เอ็ม ])
come home late say sleep like em’
(คัม โฮม เลท เซ ซลีพ ไลค เอ็ม)
Creep like em’
(ครีพ ไลค เอ็ม)
Front with ya friends
(ฟรันท วิฑ ยา ฟเร็นด)
Act hard when you’re with em’ like em’
(แอ็คท ฮาด ฮเว็น ยัวร์ วิฑ เอ็ม ไลค เอ็ม)
[What]
([ ว็อท ])
Keep a straight face when ya tell a lie
(คีพ อะ ซทเรท เฟซ ฮเว็น ยา เท็ล อะ ไล)
Always keep an anti-alibi
(ออลเว คีพ แอน แอนทิ แอลอิไบ)
[Keep Him In The Dark]
([ คีพ ฮิม อิน เดอะ ดาค ])
What he don’t know won’t break his heart
(ว็อท ฮี ด้อนท์ โน ว็อนท บเรค ฮิส ฮาท)

[Hook]
([ ฮุค ])
Wish we could switch up the roles
(วิฌ วี เคิด ซวิช อัพ เดอะ โรล)
And I could be that…
(แอ็นด ดาย เคิด บี แดท)
Tell you I love you
(เท็ล ยู ไอ ลัฝ ยู)
But when you call I never get back
(บัท ฮเว็น ยู คอล ไอ เนฝเออะ เก็ท แบ็ค)
Would you ask them questions like me?…
(เวิด ยู อาซค เฑ็ม คเวซชัน ไลค มี)
Like where you be at?
(ไลค ฮแว ยู บี แอ็ท)
Cause I’m out 4 in the morning
(คอส แอม เอ้า โฟว อิน เดอะ มอนิง)
On the corna roll’n
(ออน เดอะ corna rolln)
Do’n my own thing
(ด็อน มาย โอน ธิง)
Yea
(เย)

[Chorus]
([ โครัซ ])
What if I?…
(ว็อท อิฟ ฟาย)
Had a thing on the side?
(แฮ็ด อะ ธิง ออน เดอะ ไซด)
Made ya cry?
(เมด ยา คไร)
Would the rules change up?…
(เวิด เดอะ รูล เชนจ อัพ)
Or would they still apply?…
(ออ เวิด เด ซทิล แอ็พไล)
If I played you like a toy?…
(อิฟ ฟาย พเล ยู ไลค เก ทอย)
Sometimes I wish I could act like a boy
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด แอ็คท ไลค เก บอย)

[Guy Chopped & Screwed Voice]
([ ไก ชอบทฺ & ซครู ฝอยซ ])
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What You Mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t Handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)

[Bridge]
([ บริจ ])
If I was always gone
(อิฟ ฟาย วอส ออลเว กอน)
With the sun get’n home
(วิฑ เดอะ ซัน getn โฮม)
[Would Ya Like That?]
([ เวิด ยา ไลค แดท ])
Told you I was with my crew
(โทลด ยู ไอ วอส วิฑ มาย ครู)
When I knew it wasn’t true
(ฮเว็น นาย นยู อิท วอสซึ้น ทรู)
[Would Ya Like That?]
([ เวิด ยา ไลค แดท ])
If I act like you
(อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค ยู)
Walk A mile off in yo shoes
(วอค กา ไมล ออฟฟ อิน โย ฌู)
[Would Ya Like That?]
([ เวิด ยา ไลค แดท ])
I’m mess’n with your head again
(แอม messn วิฑ ยุร เฮ็ด อะเกน)
Dose of your own medicine
(โดซ อ็อฝ ยุร โอน เมดอิซิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
What if I?…
(ว็อท อิฟ ฟาย)
Had a thing on the side?
(แฮ็ด อะ ธิง ออน เดอะ ไซด)
Made ya cry?
(เมด ยา คไร)
Would the rules change up?…
(เวิด เดอะ รูล เชนจ อัพ)
Or would they still apply?…
(ออ เวิด เด ซทิล แอ็พไล)
If I played you like a toy?…
(อิฟ ฟาย พเล ยู ไลค เก ทอย)
Sometimes I wish I could act like a boy
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด แอ็คท ไลค เก บอย)

[Guy Chopped & Screwed Voice]
([ ไก ชอบทฺ & ซครู ฝอยซ ])
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What You Mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t Handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)
Can’t be get’n mad!
(แค็นท บี getn แม็ด !)
What you mad?
(ว็อท ยู แม็ด)
Can’t handle that!
(แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท !)

[Music Plays]
([ มยูสิค พเล ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
If I played you…
(อิฟ ฟาย พเล ยู)
Would yo like that?
(เวิด โย ไลค แดท)
Had friends…
(แฮ็ด ฟเร็นด)
Would you like that?
(เวิด ยู ไลค แดท)
Nother car?
(นอทเดอ คา)
Would you like that?
(เวิด ยู ไลค แดท)
Hell naw
(เฮ็ล นอว)
You wouldn’t like that
(ยู วูดดึ่น ไลค แดท)
No!
(โน !)

[Half-Chorus]
([ ฮาล์ฟ โครัซ ])
What if I made ya cry!
(ว็อท อิฟ ฟาย เมด ยา คไร !)
Would they still apply!
(เวิด เด ซทิล แอ็พไล !)
What if I…
(ว็อท อิฟ ฟาย)
If I played you like a toy
(อิฟ ฟาย พเล ยู ไลค เก ทอย)
Sometimes I wish I could act like a boy!
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด แอ็คท ไลค เก บอย !)

[Music til’ song fades out]
([ มยูสิค ทิล ซ็อง เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like a Boy คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น