เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Linkin Park

[C. Bennington:]
( [ ซี เบนนิงทัน : ])
I’m stuck in this bed you made,
(แอม ซทัค อิน ดีซ เบ็ด ยู เมด ,)
Alone with a sinking feeling.
(อะโลน วิฑ อะ ซีงคิง ฟีลอิง)
I saw through the words you said,
(ไอ ซอ ธรู เดอะ เวิด ยู เซ็ด ,)
To the secrets you’ve been keeping.
(ทู เดอะ ซีคเร็ท ยู๊ฟ บีน คีพอิง)
It’s written upon your face,
(อิทซ วึ้น อุพอน ยุร เฟซ ,)
All the lies how they cut so deeply.
(ออล เดอะ ไล เฮา เด คัท โซ ดีพลิ)
You can’t get enough you take,
(ยู แค็นท เก็ท อินัฟ ยู เทค ,)
And take and take and never say.
(แอ็นด เทค แอ็นด เทค แอ็นด เนฝเออะ เซ)

No
(โน)
you’ve gotta get it inside
(ยู๊ฟ กอททะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
No
(โน)
you’ll never get it inside
(โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
Push it back down
(พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
Black out
(บแล็ค เอ้า)
Blood in your eye
(บลัด อิน ยุร ไอ)

You say that it’s not your fault,
(ยู เซ แดท อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ,)
And swear that I am mistaken.
(แอ็นด ซแว แดท ไอ แอ็ม มิซเทคเอ็น)
You said it’s not what it seems,
(ยู เซ็ด อิทซ น็อท ว็อท ดิธ ซีม ,)
No remorse for the trust you’re breaking.
(โน ริมอซ ฟอ เดอะ ทรัซท ยัวร์ บเรคคิง)
You run but then back you fall,
(ยู รัน บัท เด็น แบ็ค ยู ฟอล ,)
Suffocate in the mess you’re making.
(ซัฟโฟะเคท อิน เดอะ เมซ ยัวร์ เมคอิง)
You can’t get enough you take,
(ยู แค็นท เก็ท อินัฟ ยู เทค ,)
And take and take and take and take,
(แอ็นด เทค แอ็นด เทค แอ็นด เทค แอ็นด เทค ,)
F*ck it
(เอฟ *ck อิท)
Are you listening?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง)

No
(โน)
you’ve gotta get it inside
(ยู๊ฟ กอททะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
No
(โน)
you’ll never get it inside
(โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
Push it back down
(พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
No
(โน)
you’ve gotta get it inside
(ยู๊ฟ กอททะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
You push it back down
(ยู พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
No
(โน)
you’ll never get it inside
(โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ อีนไซด)
Push it back down
(พุฌ อิท แบ็ค เดาน)
Black out
(บแล็ค เอ้า)
Blood in your eye
(บลัด อิน ยุร ไอ)

[M. Shinoda:]
([ เอ็ม ชินโนดา : ])
Floating down
(ฟโลทอิง เดาน)
as colors fill the light
(แอ็ส คัลเออะ ฟิล เดอะ ไลท)
We look up from the ground
(วี ลุค อัพ ฟร็อม เดอะ กเรานด)
in fields of paperwhite
(อิน ฟีลด อ็อฝ เพเพอร์ไวท์)
And floating up
(แอ็นด ฟโลทอิง อัพ)
you pass us in the night
(ยู เพซ อัซ ซิน เดอะ ไนท)
A future gazing out
(อะ ฟยูเชอะ เกซซิง เอ้า)
a past to overwrite
(อะ พาซท ทู โอเว่อรไรท์)
So come down
(โซ คัม เดาน)
far below
(ฟา บิโล)
We’ve been waiting to collect the things you know
(หวีบ บีน เวททิง ทู ค็อลเลคท เดอะ ธิง ยู โน)
Come down
(คัม เดาน)
far below
(ฟา บิโล)
We’ve been waiting to collect what you’ve let go
(หวีบ บีน เวททิง ทู ค็อลเลคท ว็อท ยู๊ฟ เล็ท โก)

[M. Shinoda and C. Bennington:]
([ เอ็ม ชินโนดา แอ็นด ซี เบนนิงทัน : ])
Come down, oh.
(คัม เดาน , โอ)
Come down, oh.
(คัม เดาน , โอ)
Come down.
(คัม เดาน)
Come down, oh.
(คัม เดาน , โอ)
Come down, oh.
(คัม เดาน , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น