เนื้อเพลง Overload คำอ่านไทย Sugababes

Strange fear I ain’t felt for years
( ซทเรนจ เฟีย ไอ เอน เฟ็ลท ฟอ เยีย)
The boy’s coming and I’m close to tears
(เดอะ บอย คัมอิง แอ็นด แอม คโลส ทู เทีย)
I can’t let go of you now
(ไอ แค็นท เล็ท โก อ็อฝ ยู เนา)

Imagination’s playing round for free
(อิแมจิเนฌัน พเลนิ่ง เรานด ฟอ ฟรี)
In my world I take him out for tea
(อิน มาย เวิลด ดาย เทค ฮิม เอ้า ฟอ ที)
Oh my God, can’t say no
(โอ มาย ก็อด , แค็นท เซ โน)

Skipping school, go walk for air
(สคริปพิง ซคูล , โก วอค ฟอ แอ)
I just had to get out of bed
(ไอ จัซท แฮ็ด ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
I’m on overload in my head
(แอม ออน โอเฝอะโลด อิน มาย เฮ็ด)

Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)

Life is a dream, time does come true
(ไลฟ อีส ซา ดรีม , ไทม โด คัม ทรู)
And in my sleep I think of you
(แอ็นด อิน มาย ซลีพ ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)
Feather bed by myself
(เฟฑเออะ เบ็ด ไบ ไมเซลฟ)

Basically probability
(เบซซิคอลลี่ พรอบะบีลอิทิ)
Says that fate’s come side with me
(เซ แดท เฟท คัม ไซด วิฑ มี)
It’s been so long on my shelf
(อิทซ บีน โซ ล็อง ออน มาย เฌ็ลฟ)

Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)

The tension is incredible, boy I’m in charge
(เดอะ เทนฌัน อีส อินเคร๊ดิเบิ้ล , บอย แอม อิน ชาจ)
You know how I feel for you,
(ยู โน เฮา ไอ ฟีล ฟอ ยู ,)
Will you stop, or will you just keep going
(วิล ยู ซท็อพ , ออ วิล ยู จัซท คีพ โกอิ้ง)
Please don’t say no, no, no, no
(พลีส ด้อนท์ เซ โน , โน , โน , โน)

Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
[Yeah yeah yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
[Situation]
([ ซิชิวเอฌัน ])
Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
[I know, I know]
([ ไอ โน , ไอ โน ])
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
[Situation]
([ ซิชิวเอฌัน ])

Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
[Our secret’s safe in bed]
([ เอ๊า ซีคเร็ท เซฟ อิน เบ็ด ])
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
[Situation]
([ ซิชิวเอฌัน ])
Train comes I don’t know its destination
(ทเรน คัม ซาย ด้อนท์ โน อิทซ เดซทิเนฌัน)
[I know, I know]
([ ไอ โน , ไอ โน ])
It’s a one-way ticket to a madman’s situation
(อิทซ ซา วัน เว ทีคเคท ทู อะ แม๊ดแมน ซิชิวเอฌัน)
[Got me feeling bad]
([ ก็อท มี ฟีลอิง แบ็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overload คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น