เนื้อเพลง Made Of Glass คำอ่านไทย Trapt

I don’t know anything at all and I’m somebody else
( ไอ ด้อนท์ โน เอนอิธิง แอ็ท ดอร์ แอ็นด แอม ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
It could take years to find you, it could years to find myself
(อิท เคิด เทค เยีย ทู ไฟนด ยู , อิท เคิด เยีย ทู ไฟนด ไมเซลฟ)
And I don’t need to hear your answer I just need you to see
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ทู เฮีย ยุร อานเซอะ ไอ จัซท นีด ยู ทู ซี)
That I think it’s time to break down these walls that we throw
(แดท ไอ ธิงค อิทซ ไทม ทู บเรค เดาน ฑิส วอล แดท วี ธโร)

Am I still breathing have I lost that feeling
(แอ็ม ไอ ซทิล บรีสดิง แฮ็ฝ ไอ ล็อซท แดท ฟีลอิง)
Am I made of glass ’cause you see right through me
(แอ็ม ไอ เมด อ็อฝ กลัซ คอส ยู ซี ไรท ธรู มี)
I don’t know who I am and you’re the only one who sees that
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม แอ็นด ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ซี แดท)
I can’t ask these questions that cannot be answered today
(ไอ แค็นท อาซค ฑิส คเวซชัน แดท แคนน็อท บี อานเซอะ ทุเด)
And even if everything goes wrong and we start to fall apart
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เอ๊วี่ติง โกซ ร็อง แอ็นด วี ซทาท ทู ฟอล อะพาท)
I will understand where you are, I will understand this by myself
(ไอ วิล อันเดิซแทนด ฮแว ยู อาร์ , ไอ วิล อันเดิซแทนด ดีซ ไบ ไมเซลฟ)
And I don’t need to hear your answer I just need you to feel
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ทู เฮีย ยุร อานเซอะ ไอ จัซท นีด ยู ทู ฟีล)
Like there are no boundaries at all
(ไลค แดร์ อาร์ โน เบาดะรี แอ็ท ดอร์)

And how far have we come, too far to throw away the past
(แอ็นด เฮา ฟา แฮ็ฝ วี คัม , ทู ฟา ทู ธโร อะเว เดอะ พาซท)
Will you be there waiting for me
(วิล ยู บี แดร์ เวททิง ฟอ มี)
I have to ask what we are, if I ask today it just won’t last
(ไอ แฮ็ฝ ทู อาซค ว็อท วี อาร์ , อิฟ ฟาย อาซค ทุเด อิท จัซท ว็อนท ลาซท)
So I’ll be here waiting for you
(โซ แอล บี เฮียร เวททิง ฟอ ยู)

Will we ever feel this good again – Not today
(วิล วี เอฝเออะ ฟีล ดีซ เกิด อะเกน น็อท ทุเด)

Will we ever feel this real
(วิล วี เอฝเออะ ฟีล ดีซ ริแอ็ล)
again – Not today
(อะเกน น็อท ทุเด)

Will you ever be mine again – Not today
(วิล ยู เอฝเออะ บี ไมน อะเกน น็อท ทุเด)

Will we ever feel this real again – Not today
(วิล วี เอฝเออะ ฟีล ดีซ ริแอ็ล อะเกน น็อท ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Made Of Glass คำอ่านไทย Trapt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น