เนื้อเพลง I’m Tore Down คำอ่านไทย Eric Clapton

by Sonny Thompson
( ไบ ซันนิ Thompson)

I’m tore down, I’m almost level with the ground.
(แอม โท เดาน , แอม ออลโมซท เลฟเอ็ล วิฑ เดอะ กเรานด)
I’m tore down, I’m almost level with the ground.
(แอม โท เดาน , แอม ออลโมซท เลฟเอ็ล วิฑ เดอะ กเรานด)
Well, I feel like this when my baby can’t be found.
(เว็ล , ไอ ฟีล ไลค ดีซ ฮเว็น มาย เบบิ แค็นท บี เฟานด)

I went to the river to jump in.
(ไอ เว็นท ทู เดอะ รีฝเออะ ทู จัมพ อิน)
My baby showed up and said, ” I will tell you when. ”
(มาย เบบิ โฌ อัพ แอ็นด เซ็ด , ” ไอ วิล เท็ล ยู ฮเว็น “)

Well, I’m tore down, I’m almost level with the ground.
(เว็ล , แอม โท เดาน , แอม ออลโมซท เลฟเอ็ล วิฑ เดอะ กเรานด)
Well, I feel like this when my baby can’t be found.
(เว็ล , ไอ ฟีล ไลค ดีซ ฮเว็น มาย เบบิ แค็นท บี เฟานด)

I love you babe with all my heart and soul;
(ไอ ลัฝ ยู เบบ วิฑ ออล มาย ฮาท แอ็นด โซล 😉
Love like mine will never grow old.
(ลัฝ ไลค ไมน วิล เนฝเออะ กโร โอลด)
Love you in the morning and in the evening too.
(ลัฝ ยู อิน เดอะ มอนิง แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง ทู)
Every time you leave me I get mad with you.
(เอฝริ ไทม ยู ลีฝ มี ไอ เก็ท แม็ด วิฑ ยู)

Chorus
(โครัซ)

I love you baby with all my might;
(ไอ ลัฝ ยู เบบิ วิฑ ออล มาย ไมท 😉
Love like mine is out of sight.
(ลัฝ ไลค ไมน อีส เอ้า อ็อฝ ไซท)
I’ll lie for you if you want me to.
(แอล ไล ฟอ ยู อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I really don’t believe that your love is true.
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ บิลีฝ แดท ยุร ลัฝ อีส ทรู)

Chorus
(โครัซ)

I’m tore down, I’m almost level with the ground.
(แอม โท เดาน , แอม ออลโมซท เลฟเอ็ล วิฑ เดอะ กเรานด)
Well, I’m tore down, I’m almost level with the ground.
(เว็ล , แอม โท เดาน , แอม ออลโมซท เลฟเอ็ล วิฑ เดอะ กเรานด)
Well, I feel like this when my baby can’t be found.
(เว็ล , ไอ ฟีล ไลค ดีซ ฮเว็น มาย เบบิ แค็นท บี เฟานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Tore Down คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น