เนื้อเพลง Fortune Teller คำอ่านไทย Maroon 5

I’m not a fortune teller
( แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
I won’t be bringing news of what tomorrow brings
(ไอ ว็อนท บี บริงกิง นยู อ็อฝ ว็อท ทุมอโร บริง)
I’ll leave that up to you
(แอล ลีฝ แดท อัพ ทู ยู)
I’m not a fortune teller
(แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
Don’t have crystal ball
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ครีซแท็ล บอล)
I can’t predict the future
(ไอ แค็นท พริดีคท เดอะ ฟยูเชอะ)
Can’t see nothing at all
(แค็นท ซี นัธอิง แอ็ท ดอร์)
It doesn’t mean I’m afraid of all the things that you say
(อิท ดัสอินท มีน แอม อัฟเรด อ็อฝ ออล เดอะ ธิง แดท ยู เซ)
But I just think we should stay
(บัท ไอ จัซท ธิงค วี เชิด ซเท)
Stuck in the moment today
(ซทัค อิน เดอะ โมเม็นท ทุเด)
And as the seasons roll back
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ซี๊ซั่น โรล แบ็ค)
No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
Some of it will end and the leaves will turn again
(ซัม อ็อฝ อิท วิล เอ็นด แอ็นด เดอะ ลีฝ วิล เทิน อะเกน)

I don’t know why you’re acting like this
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยัวร์ แอคทิง ไลค ดีซ)
I don’t know why you have to do it again
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู ดู อิท อะเกน)
Why you have to go, and ruin the night
(ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู โก , แอ็นด รูอิน เดอะ ไนท)
Don’t worry about tomorrow’s mess
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท ทุมอโร เมซ)

I never know how the future will go
(ไอ เนฝเออะ โน เฮา เดอะ ฟยูเชอะ วิล โก)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
I never change, but I want you to stay
(ไอ เนฝเออะ เชนจ , บัท ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)

I don’t like watching TV
(ไอ ด้อนท์ ไลค วัทชิง ทีวี)
I don’t know what that all means
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แดท ดอร์ มีน)
And your american dream, baby it just stays in me
(แอ็นด ยุร อะเมริแค็น ดรีม , เบบิ อิท จัซท ซเท ซิน มี)
I know what I’m thinking, may not be in your mind
(ไอ โน ว็อท แอม ติ้งกิง , เม น็อท บี อิน ยุร ไมนด)
I know the song I’m singing, it’s not your favorite kind
(ไอ โน เดอะ ซ็อง แอม ซิงกิง , อิทซ น็อท ยุร เฟเฝอะริท ไคนด)
It doesn’t mean I’m afraid of all the things that you say
(อิท ดัสอินท มีน แอม อัฟเรด อ็อฝ ออล เดอะ ธิง แดท ยู เซ)
But I just think we should stay
(บัท ไอ จัซท ธิงค วี เชิด ซเท)
Stuck in the moment today
(ซทัค อิน เดอะ โมเม็นท ทุเด)
And as the seasons roll back
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ซี๊ซั่น โรล แบ็ค)
No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
Some of it will end and the leaves will turn again
(ซัม อ็อฝ อิท วิล เอ็นด แอ็นด เดอะ ลีฝ วิล เทิน อะเกน)

I don’t know why you’re acting like this
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยัวร์ แอคทิง ไลค ดีซ)
I don’t know why you have to do it again
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู ดู อิท อะเกน)
Why you have to go, and ruin the night
(ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู โก , แอ็นด รูอิน เดอะ ไนท)
Don’t worry about tomorrow’s mess
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท ทุมอโร เมซ)

I never know how the future will go
(ไอ เนฝเออะ โน เฮา เดอะ ฟยูเชอะ วิล โก)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
I never change, but I want you to stay
(ไอ เนฝเออะ เชนจ , บัท ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)

This feeling, keeps growing, these rivers keep flowing
(ดีซ ฟีลอิง , คีพ กโรอิง , ฑิส รีฝเออะ คีพ ฟโลอิง)
How can I have answers when you drive me in questions
(เฮา แค็น นาย แฮ็ฝ อานเซอะ ฮเว็น ยู ดไรฝ มี อิน คเวซชัน)

I never know how the future will go
(ไอ เนฝเออะ โน เฮา เดอะ ฟยูเชอะ วิล โก)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
I never change, but I want you to stay
(ไอ เนฝเออะ เชนจ , บัท ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)

I never know how the future will go
(ไอ เนฝเออะ โน เฮา เดอะ ฟยูเชอะ วิล โก)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)
I never change, but I want you to stay
(ไอ เนฝเออะ เชนจ , บัท ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท)
I don’t know what to tell you, I’m not a fortune teller
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เท็ล ยู , แอม น็อท ดา ฟอชุน เทลเลอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fortune Teller คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น