เนื้อเพลง A Girl Like Me คำอ่านไทย Rihanna

Some girls play the game
( ซัม เกิล พเล เดอะ เกม)
They all walk and talk
(เด ออล วอค แอ็นด ทอค)
And they dress the same
(แอ็นด เด ดเรซ เดอะ เซม)
Nothin’ New To Say
(นอทติน นยู ทู เซ)
Don’t they realize
(ด้อนท์ เด รีแอะไลส)
That it’s so easy to see
(แดท อิทซ โซ อีสอิ ทู ซี)
Right though there disguise
(ไรท โธ แดร์ ดิซไกส)
Makes me wonder why
(เมค มี วันเดอะ ฮไว)
When the whole worlds turnin left
(ฮเว็น เดอะ โฮล เวิลด เทินนิน เล็ฟท)
It’s when I’m goin right
(อิทซ ฮเว็น แอม โกอิน ไรท)
I need someone to let me be
(ไอ นีด ซัมวัน ทู เล็ท มี บี)
Just who I am inside
(จัซท ฮู ไอ แอ็ม อีนไซด)

`Cause a girl like me
(`Cause อะ เกิล ไลค มี)
Is just a lil’ different from all the rest
(อีส จัซท ดา ลิล ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ออล เดอะ เร็ซท)
And a girl likes me
(แอ็นด อะ เกิล ไลค มี)
Never Settles for Second Best
(เนฝเออะ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เซคอันด เบ็ซท)
Could it be a boy like you
(เคิด ดิท บี อะ บอย ไลค ยู)
That would give me anything
(แดท เวิด กิฝ มี เอนอิธิง)
If I asked him to
(อิฟ ฟาย อาซค ฮิม ทู)
To take all my dreams
(ทู เทค ออล มาย ดรีม)
And Make them true
(แอ็นด เมค เฑ็ม ทรู)
Show me all the reasons that you
(โฌ มี ออล เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู)
Ought to be with a girl like me
(อ๊อธ ทู บี วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Just like me
(จัซท ไลค มี)

Possibility
(พอซิบีลอิทิ)
Got me trippin’
(ก็อท มี ทริพพิน)
Thinkin’ of what could be
(ติ้งกิน อ็อฝ ว็อท เคิด บี)
Between you and me
(บีทวิน ยู แอ็นด มี)
Still I need to know
(ซทิล ไอ นีด ทู โน)
Should I keep this feelin’
(เชิด ดาย คีพ ดีซ ฟีลิน)
Or let it go
(ออ เล็ท ดิธ โก)
I can’t wait no more
(ไอ แค็นท เวท โน โม)
So now’s the time
(โซ เนา เดอะ ไทม)
To speak your mind
(ทู ซพีค ยุร ไมนด)
And Show me what you feel
(แอ็นด โฌ มี ว็อท ยู ฟีล)
So tell me if you
(โซ เท็ล มี อิฟ ยู)
Want to take a chance
(ว็อนท ทู เทค เก ชานซ)
On something real
(ออน ซัมติง ริแอ็ล)

`Cause a girl like me
(`Cause อะ เกิล ไลค มี)
Is just a lil’ different from all the rest
(อีส จัซท ดา ลิล ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ออล เดอะ เร็ซท)
And a girl likes me
(แอ็นด อะ เกิล ไลค มี)
Never Settles for Second Best
(เนฝเออะ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เซคอันด เบ็ซท)
Could it be a boy like you
(เคิด ดิท บี อะ บอย ไลค ยู)
That would give me anything
(แดท เวิด กิฝ มี เอนอิธิง)
If I asked him to
(อิฟ ฟาย อาซค ฮิม ทู)
To take all my dreams
(ทู เทค ออล มาย ดรีม)
And Make them true
(แอ็นด เมค เฑ็ม ทรู)
Show me all the reasons that you
(โฌ มี ออล เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู)
Ought to be with a girl like me
(อ๊อธ ทู บี วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Just like me
(จัซท ไลค มี)

Mirror Mirror on the wall
(มีเรอะ มีเรอะ ออน เดอะ วอล)
Catch me now before I fall
(แค็ช มี เนา บิโฟ ไอ ฟอล)
I wish I may, I wish I might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Find the Answer here tonight
(ไฟนด ดิ อานเซอะ เฮียร ทุไนท)
Mirror Mirror on the wall
(มีเรอะ มีเรอะ ออน เดอะ วอล)
Catch me now before I fall
(แค็ช มี เนา บิโฟ ไอ ฟอล)
I wish I may, I wish I might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Find the Answer here tonight
(ไฟนด ดิ อานเซอะ เฮียร ทุไนท)

When the whole world’s turnin left
(ฮเว็น เดอะ โฮล เวิลด เทินนิน เล็ฟท)
It’s when I’m going right
(อิทซ ฮเว็น แอม โกอิ้ง ไรท)
I need someone to let me be
(ไอ นีด ซัมวัน ทู เล็ท มี บี)
Just who I am inside
(จัซท ฮู ไอ แอ็ม อีนไซด)

`Cause a girl like me
(`Cause อะ เกิล ไลค มี)
Is just a lil’ different from all the rest
(อีส จัซท ดา ลิล ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ออล เดอะ เร็ซท)
And a girl likes me
(แอ็นด อะ เกิล ไลค มี)
Never Settles for Second Best
(เนฝเออะ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เซคอันด เบ็ซท)
Could it be a boy like you
(เคิด ดิท บี อะ บอย ไลค ยู)
That would give me anything
(แดท เวิด กิฝ มี เอนอิธิง)
If I asked him to
(อิฟ ฟาย อาซค ฮิม ทู)
To take all my dreams
(ทู เทค ออล มาย ดรีม)
And Make them true
(แอ็นด เมค เฑ็ม ทรู)
Show me all the reasons that you
(โฌ มี ออล เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู)
Ought to be with a girl like me
(อ๊อธ ทู บี วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Just like me
(จัซท ไลค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Girl Like Me คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น