เนื้อเพลง The Way That I Love You คำอ่านไทย Ashanti

After all of these times that we’ve tried
( อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ฑิส ไทม แดท หวีบ ทไร)
I found out we were living a lie
(ไอ เฟานด เอ้า วี เวอ ลีฝอิง อะ ไล)
And after all of this love that we made
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ดีซ ลัฝ แดท วี เมด)
I know now you don’t love me the same
(ไอ โน เนา ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เดอะ เซม)

The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

I woke up kinda early today
(ไอ โวค อัพ กินดา เออลิ ทุเด)
And something told me from that moment
(แอ็นด ซัมติง โทลด มี ฟร็อม แดท โมเม็นท)
It wouldn’t be the same
(อิท วูดดึ่น บี เดอะ เซม)
It felt like you were hiding something
(อิท เฟ็ลท ไลค ยู เวอ ไฮดอิง ซัมติง)
But I didn’t push it
(บัท ไอ ดิ๊นอิน พุฌ อิท)
I didn’t complain or say nothin
(ไอ ดิ๊นอิน ค็อมพเลน ออ เซ นอทติน)
I tried to act like I didn’t see it
(ไอ ทไร ทู แอ็คท ไลค ไก ดิ๊นอิน ซี อิท)
Cause deep down I knew I didn’t want to believe it
(คอส ดีพ เดาน นาย นยู ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บิลีฝ อิท)

But there it was, it was you and her
(บัท แดร์ อิท วอส , อิท วอส ยู แอ็นด เฮอ)
You left your sidekick on the nightstand
(ยู เล็ฟท ยุร sidekick ออน เดอะ nightstand)
And I read
(แอ็นด ดาย เร็ด)

Everything you did, and everything you said and
(เอ๊วี่ติง ยู ดิด , แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด แอ็นด)
And now I’m standing here looking like damn..
(แอ็นด เนา แอม ซแทนดิง เฮียร ลุคอิง ไลค แด็ม)
I thought it was you and I
(ไอ ธอท ดิธ วอส ยู แอ็นด ดาย)
Now all I got to say is why?
(เนา ออล ไอ ก็อท ทู เซ อีส ฮไว)

After all of these times that we’ve tried
(อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ฑิส ไทม แดท หวีบ ทไร)
I found out we were living a lie
(ไอ เฟานด เอ้า วี เวอ ลีฝอิง อะ ไล)
And after all of this love that we made
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ดีซ ลัฝ แดท วี เมด)
I know now you don’t love me the same
(ไอ โน เนา ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เดอะ เซม)

The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

I notice now, that when I’m around
(ไอ โนทิซ เนา , แดท ฮเว็น แอม อะเรานด)
You be trying to lock the door
(ยู บี ทไรอิง ทู ล็อค เดอะ โด)
Whispering on the phone
(วิซเปอร์ริง ออน เดอะ โฟน)
Now wait a minute, since we been in this house
(เนา เวท ดา มินยูท , ซินซ วี บีน อิน ดีซ เฮาซ)
You ain’t never did this before
(ยู เอน เนฝเออะ ดิด ดีซ บิโฟ)
Tell me what’s this about?
(เท็ล มี ว็อท ดีซ อะเบาท)
*what’s this about?*
(*ว็อท ดีซ อะเบาท *)

I tried to sit and say to myself
(ไอ ทไร ทู ซิท แอ็นด เซ ทู ไมเซลฟ)
This here is too good he don’t want nothing else
(ดีซ เฮียร อีส ทู เกิด ฮี ด้อนท์ ว็อนท นัธอิง เอ็ลซ)
But there it was, it was you and her
(บัท แดร์ อิท วอส , อิท วอส ยู แอ็นด เฮอ)
You left your credit card receipt inside the beamer babe
(ยู เล็ฟท ยุร คเรดอิท คาด ริซีท อีนไซด เดอะ บีเมอร์ เบบ)

Everything you bought her, and everything you spending
(เอ๊วี่ติง ยู บอท เฮอ , แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ซเพ็นดิง)
Now I’m standing here once again
(เนา แอม ซแทนดิง เฮียร วันซ อะเกน)
I thought it was you and I
(ไอ ธอท ดิธ วอส ยู แอ็นด ดาย)
Now I all I have to say is why?
(เนา ไอ ออล ไอ แฮ็ฝ ทู เซ อีส ฮไว)

After all of the times that we’ve tried
(อาฟเทอะ ออล อ็อฝ เดอะ ไทม แดท หวีบ ทไร)
I found out we were living a lie
(ไอ เฟานด เอ้า วี เวอ ลีฝอิง อะ ไล)
And after all of this love that we made
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ดีซ ลัฝ แดท วี เมด)
I know now you don’t love me the same
(ไอ โน เนา ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เดอะ เซม)

The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

You Lied, You lied, Oh Why?
(ยู ไล , ยู ไล , โอ ฮไว)
Why’d you have to lie to me?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู ไล ทู มี)
Why’d you have to lie to me?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู ไล ทู มี)
Why’d you have to lie to me?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู ไล ทู มี)
Why?
(ฮไว)

After all of the times that we’ve tried
(อาฟเทอะ ออล อ็อฝ เดอะ ไทม แดท หวีบ ทไร)
I found out we were living a lie
(ไอ เฟานด เอ้า วี เวอ ลีฝอิง อะ ไล)
And after all of this love that we made
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ดีซ ลัฝ แดท วี เมด)
I know now you don’t love me the same
(ไอ โน เนา ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เดอะ เซม)

The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
The way that I love
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way That I Love You คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น