เนื้อเพลง Scavenger คำอ่านไทย Killradio

Know you by waste and not by your face.
( โน ยู ไบ เวซท แอ็นด น็อท ไบ ยุร เฟซ)
Not by introduction not by handshake.
(น็อท ไบ อีนทโระดัคฌัน น็อท ไบ แฮนเชค)
Not by the things that you own, but the things you dispose
(น็อท ไบ เดอะ ธิง แดท ยู โอน , บัท เดอะ ธิง ยู ดิซโพส)
It’s not a case of theft but a case of loan
(อิทซ น็อท ดา เคซ อ็อฝ เธ็ฟท บัท ดา เคซ อ็อฝ โลน)

Scavenger have you heard
(ซแคฝเอ็นเจอะ แฮ็ฝ ยู เฮิด)
I’m sifting through your trash still I’m gonna make it last
(แอม ซิฟติง ธรู ยุร ทแร็ฌ ซทิล แอม กอนนะ เมค อิท ลาซท)

well, scavenger survivor’s find a way
(เว็ล , ซแคฝเอ็นเจอะ เซอะไฝฝเออะ ไฟนด อะ เว)

Still sticky fingers find sticky situations
(ซทิล ซทีคคิ ฟีงเกอะ ไฟนด ซทีคคิ ซิชิวเอฌัน)
but in the wake of swept rugs we all need assistance.
(บัท อิน เดอะ เวค อ็อฝ ซเว็พท รัก วี ออล นีด แอ็ซซีซแท็นซ)

So now I’m living off the spoils of leftover generations
(โซ เนา แอม ลีฝอิง ออฟฟ เดอะ ซพอยล อ็อฝ leftover เจเนอะเรฌัน)
equipped with wit and long legs if I need them
(อิควีพท วิฑ วิท แอ็นด ล็อง เล็ก อิฟ ฟาย นีด เฑ็ม)
to hold my ground but not be found
(ทู โฮลด มาย กเรานด บัท น็อท บี เฟานด)
I’m quicker than the wind but half as
(แอม ควิกเกอร์ แฑ็น เดอะ วินด บัท ฮาล์ฟ แอ็ส)

Scavenger have you heard, sifting through your trash
(ซแคฝเอ็นเจอะ แฮ็ฝ ยู เฮิด , ซิฟติง ธรู ยุร ทแร็ฌ)
Still I’m gonna make it last well
(ซทิล แอม กอนนะ เมค อิท ลาซท เว็ล)
Scavenger survivor’s find a way
(ซแคฝเอ็นเจอะ เซอะไฝฝเออะ ไฟนด อะ เว)

Scavenger have you heard
(ซแคฝเอ็นเจอะ แฮ็ฝ ยู เฮิด)
Sifting through your trash ,
(ซิฟติง ธรู ยุร ทแร็ฌ ,)
Still i ” m gonna make it last well
(ซทิล ไอ ” เอ็ม กอนนะ เมค อิท ลาซท เว็ล)
Scavenger survivors find a way
(ซแคฝเอ็นเจอะ เซอะไฝฝเออะ ไฟนด อะ เว)
They find a way, they find a way, a way
(เด ไฟนด อะ เว , เด ไฟนด อะ เว , อะ เว)

Are you done give me some, Cause I’m f*cken hungry
(อาร์ ยู ดัน กิฝ มี ซัม , คอส แอม เอฟ *cken ฮังกริ)
Don’t need pride with an empty belly.
(ด้อนท์ นีด พไรด วิฑ แอน เอมทิ เบลลิ)
Got no shame cause I know we’re all whores,
(ก็อท โน เฌม คอส ไอ โน เวีย ออล โฮ ,)
Trying to pull the hustle, just trying to pull the
(ทไรอิง ทู พุล เดอะ เฮสเซล , จัซท ทไรอิง ทู พุล เดอะ)

Scavenger. have you heard
(ซแคฝเอ็นเจอะ แฮ็ฝ ยู เฮิด)
Sifting through your trash still
(ซิฟติง ธรู ยุร ทแร็ฌ ซทิล)
I’m gonna make it last well
(แอม กอนนะ เมค อิท ลาซท เว็ล)
Scavenger survivor’s find a way
(ซแคฝเอ็นเจอะ เซอะไฝฝเออะ ไฟนด อะ เว)

Scavenger have you heard
(ซแคฝเอ็นเจอะ แฮ็ฝ ยู เฮิด)
Sifting through your trash , still
(ซิฟติง ธรู ยุร ทแร็ฌ , ซทิล)
I ‘m gonna make it last well
(ไอ เอ็ม กอนนะ เมค อิท ลาซท เว็ล)
Scavenger survivors find a way
(ซแคฝเอ็นเจอะ เซอะไฝฝเออะ ไฟนด อะ เว)
They find a way, they find a way.
(เด ไฟนด อะ เว , เด ไฟนด อะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scavenger คำอ่านไทย Killradio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น