เนื้อเพลง Na Na Na คำอ่านไทย 112

[Supercat]
( [ Supercat ])
This is the “Long Long He Love” fe the gal dem, Na, Na, Na Na,
(ดีซ ซิส เดอะ “Long ล็อง ฮี Love” ฟี เดอะ แก็ล เดม , นา , นา , นา นา ,)
The Rapper Don and 112 he nah gon stay pon the shelf.
(เดอะ แรพเพอ ด็อน แอ็นด 112 ฮี นาห์ ก็อน ซเท pon เดอะ เฌ็ลฟ)

I wanna see you rock that ass
(ไอ วอนนา ซี ยู ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
New position
(นยู โพะสีฌอัน)
I want a new position
(ไอ ว็อนท ดา นยู โพะสีฌอัน)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)

[Q]
([ คิว ])
Come a little closer baby
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ เบบิ)
Girl I want to feel your body
(เกิล ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยุร บอดอิ)
Lead you right next to me
(เล็ด ยู ไรท เน็คซท ทู มี)
We can be the life of the party
(วี แค็น บี เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ พาทิ)
I just wanna let you know
(ไอ จัซท วอนนา เล็ท ยู โน)
I love the way your movin
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยุร มูฝวิน)
Never wanna let you go
(เนฝเออะ วอนนา เล็ท ยู โก)
Never wanna stop the music
(เนฝเออะ วอนนา ซท็อพ เดอะ มยูสิค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl Na Na Na Na
(เกิล นา นา นา นา)
You don’t know what you doin to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)
Hey we goin Na Na Na Na
(เฮ วี โกอิน นา นา นา นา)
You don’t know what you doin to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)

[Slim]
([ ซลิม ])
Now that I’ve got you babe
(เนา แดท แอฝ ก็อท ยู เบบ)
Know we gotta keep it sexy
(โน วี กอททะ คีพ อิท เซคซิ)
Touchin all over me
(ทัชชิน ออล โอเฝอะ มี)
Baby it’s ecstasy
(เบบิ อิทซ เอคซทะซิ)
Lady won’t you take my hand
(เลดิ ว็อนท ยู เทค มาย แฮ็นด)
Let’s go to VIP I don’t think you understand
(เล็ท โก ทู วีไอพี ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู อันเดิซแทนด)
What you are doin to me
(ว็อท ยู อาร์ โดย ทู มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl Na Na Na Na
(เกิล นา นา นา นา)
You don’t know what you doin to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)
Hey we goin Na Na Na Na
(เฮ วี โกอิน นา นา นา นา)
You don know what you doin to me
(ยู ด็อน โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin that dance for me
(ฮเว็น ยู โดย แดท ดานซ ฟอ มี)

I wanna see you rock that ass
(ไอ วอนนา ซี ยู ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
New positions
(นยู โพะสีฌอัน)
I want a new position
(ไอ ว็อนท ดา นยู โพะสีฌอัน)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)

[Supercat]
([ Supercat ])
I’m hollerin at this shorty
(แอม ฮอร์เลอริน แอ็ท ดีซ ชอร์ทดิง)
This hot cutie beautie
(ดีซ ฮ็อท คิวดี beautie)
Tell me said that she was the managing duty
(เท็ล มี เซ็ด แดท ชี วอส เดอะ managings ดยูทิ)
She said she come in about work 10:30
(ชี เซ็ด ชี คัม อิน อะเบาท เวิค เทน : 30)
Tell her fe come a Room 112 and check me
(เท็ล เฮอ ฟี คัม อะ รุม 112 แอ็นด เช็ค มี)
Between you and I we’re havin a private party
(บีทวิน ยู แอ็นด ดาย เวอ เฮฝวิน อะ พไรฝิท พาทิ)
Sittin me down on the bed that means you’re ready to strip me
(ซิทดิน มี เดาน ออน เดอะ เบ็ด แดท มีน ยัวร์ เรดอิ ทู ซทริพ มี)
Jump off her coat and she take off the Vicki night
(จัมพ ออฟฟ เฮอ โคท แอ็นด ชี เทค ออฟฟ เดอะ Vicki ไนท)
Yard them gal them love the backshot
(ยาด เฑ็ม แก็ล เฑ็ม ลัฝ เดอะ backshot)
Prima gal them love the backshot
(พรีมา แก็ล เฑ็ม ลัฝ เดอะ backshot)
S….. gal them lovely said love and me said
(เอส แก็ล เฑ็ม ลัฝลิ เซ็ด ลัฝ แอ็นด มี เซ็ด)
Put pon the shoulder gon touch head back
(พัท pon เดอะ โฌลเดอะ ก็อน ทั๊ช เฮ็ด แบ็ค)
ATL girl them make them lock
(ATL เกิล เฑ็ม เมค เฑ็ม ล็อค)
Me said New York gal love it all like a yak [non-stop]
(มี เซ็ด นยู ยอค แก็ล ลัฝ อิท ดอร์ ไลค เก แย็ค [ น็อน ซท็อพ ])
A rapper dapper bounce back feel where the pepper come from blaze up the shot
(อะ แรพเพอ แดพเพอะ เบานซ แบ็ค ฟีล ฮแว เดอะ เพพเพอะ คัม ฟร็อม บเลส อัพ เดอะ ฌ็อท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl Na Na Na Na
(เกิล นา นา นา นา)
You don’t know what you doin to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)
Hey we goin Na Na Na Na
(เฮ วี โกอิน นา นา นา นา)
You don know what you doin to me
(ยู ด็อน โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)

I wanna see you rock that ass
(ไอ วอนนา ซี ยู ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Rock that ass
(ร็อค แดท อาซ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Work your body body
(เวิค ยุร บอดอิ บอดอิ)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
Change positions
(เชนจ โพะสีฌอัน)
New position
(นยู โพะสีฌอัน)
I want a new position
(ไอ ว็อนท ดา นยู โพะสีฌอัน)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)
Twirk it for me
(ทเวิก อิท ฟอ มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl Na Na Na Na
(เกิล นา นา นา นา)
You don’t know what you doin to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)
Hey we goin Na Na Na Na
(เฮ วี โกอิน นา นา นา นา)
You don know what you doin to me
(ยู ด็อน โน ว็อท ยู โดย ทู มี)
Girl you lookin so sexy
(เกิล ยู ลุคกิน โซ เซคซิ)
When you doin the dance for me
(ฮเว็น ยู โดย เดอะ ดานซ ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Na Na Na คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น