เนื้อเพลง Lovesong คำอ่านไทย Adele

Whenever I’m alone with you
( ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am home again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม โฮม อะเกน)
Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am whole again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม โฮล อะเกน)
Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am young again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม ยัง อะเกน)
Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am fun again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม ฟัน อะเกน)

However far away I will always love you
(เฮาเอฝเออะ ฟา อะเว ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
However long I stay I will always love you
(เฮาเอฝเออะ ล็อง ไอ ซเท ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Whatever words I say I will always love you
(ฮว็อทเอฝเออะ เวิด ซาย เซ ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
I will always love you
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)

Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am free again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม ฟรี อะเกน)
Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
You make me feel like I am clean again
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก แอ็ม คลีน อะเกน)

However far away I will always love you
(เฮาเอฝเออะ ฟา อะเว ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
However long I stay I will always love you
(เฮาเอฝเออะ ล็อง ไอ ซเท ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Whatever words I say I will always love you
(ฮว็อทเอฝเออะ เวิด ซาย เซ ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
I will always love you
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovesong คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น